1. 1.
Praha 4

Café na půl cesty

1. 1. 2065
od 12:00 do 15:00
Café na půl cesty
Centrální park Pankrác
Praha 4