Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním údajů v rámci registrace dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, e-mailová adresa, pohlaví, vzdělání, bydliště, PSČ, sexuální orientace a datum a rok narození. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Účelem zpracování údajů poskytnutých na základě dobrovolného rozhodnutí účastníků je zajištění anket a marketingových účelů, tj. nabízení výrobků a služeb, nebo zasílaní informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, na kterých se bude podílet či spolupodílet Zpracovatel, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje budou zpracovávány správcem osobních údajů Prague Pride, z.s., se sídlem Opatovická 12, 110 00 Praha 1, IČ: 22842730, nebo subjektem na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné. Účastník souhlasí s předáváním osobních údajů Pinocchio group s. r. o., IČ 04639481, se sídlem Opletalova 1013/59, Nové Město, 110 00 Praha 1 k marketingovým účelům, tj. zejména za účelem zaslání nabídek výrobků a služeb.

Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat na adrese Prague Pride, z.s, Školská 24, 110 00 Praha 1.