TISÍCE DĚTÍ A RODIN ČEKAJÍ.

Budík
Pozadí
Pozadí

V České republice žijí tisíce rodin s dětmi, které tvoří dvě mámy nebo dva tátové, a desetitisíce gay a lesbických párů, které si přejí mít konečně manželství pro všechny páry.

V ústavní péči se nachází na 8000 dětí, které potřebují zázemí milující rodiny. Našemu státu aktuálně chybí rodiče pěstouni, kteří by se o děti s láskou postarali. Desítky českých dětí ročně jsou dávány k adopcím do zahraničí, protože o ně u nás není zájem. Nové rodinné zázemí pro ně vytvoří také přijetí rovných sňatků. Osud rodin s dětmi, jejich sociální jistoty, právní ochranu a rodinnou stabilitu drží v rukou 281 zákonodárců a zákonodárkyní Poslanecké sněmovny a Senátu.

DĚTI POTŘEBUJÍ SPOLEČNÁ RODIČOVSKÁ PRÁVA OBOU RODIČŮ

Přestože dvě mámy nebo dva tátové už dnes běžně vychovávají děti, adoptují děti nebo jsou pěstouny, zákonný rodič je vždy jen jeden nebo jedna z nich, ten druhý nemá žádné oficiální povinnosti ani práva, což může výrazně komplikovat život hlavně dítěti v souvislosti s dlouhodobým onemocněním, se smrtí nebo odchodem jednoho z rodičů.

Gay a lesbické páry děti často doslova zachraňují, protože pečují o děti z ústavní péče, o které nikdo jiný nemá zájem. Samy totiž na vlastní kůži zažívají každodenní diskriminaci.

PŘEDNÍ ODBORNÍCI, ODBORNICE A EXPERTNÍ ORGANIZACE MAJÍ JASNO

Manželství pro všechny páry nebo společná rodičovská práva podpořili:

Většinová česká společnost spojuje manželství s výchovou dětí. Je to přirozené. Stejně vidí rodinný život i gay a lesbické páry. Mají se rádi, žijí ve společné domácnosti a o své děti se starají se stejnou láskou jako ostatní páry. Jenže o ně nemohou pečovat stejně jako „běžní“ manželé, a to i přes tvrzení naprosté většiny odborníků, odbornic a expertních organizací, že pohlaví rodičů není pro zdravý vývoj dítěte určující.

Všechny děti potřebují rodinnou stabilitu, stejné jistoty a právní ochranu. To vše jim přinese přijetí manželství pro všechny páry.

PŘIJETÍ ROVNÉHO MANŽELSTVÍ POMŮŽE HLAVNĚ RODINÁM A DĚTEM

Všem rodinám VÝSTAVY DOKUMENTÁRNÍCH FOTOGRAFICÍ DĚTI A RODINY, KTERÉ STÁT NEUZNÁVÁ

A tisícům dalších rodin s dětmi a desetitisícům gay a lesbických párů.

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče.

Odborné právní stanovisko Mgr. Anny Sležkové (roz. Hofschneiderové), expertky na Úmluvu o právech dítěte a spoluautorky komentáře k této úmluvě vydaného v prestižním právním nakladatelství.

Většina naší země chce rovné manželství

Česká republika je připravena a přeje si mít manželství pro všechny páry

72 % obyvatel České republiky.
srdce.png
98 % leseb, gayů, bi a trans lidí.
srdce.png
Prezident republiky Petr Pavel.
srdce.png
Zatím přes 170 000 lidí podpisem pod peticí za rovné manželství.
srdce.png

Zatím přes 24 000 lidí podpisem pod peticí Společně proti nenávisti.
srdce.png

Víra v barvách duhy — rozmanitý soubor 45 odborníků, odbornic, duchovních, pedagogů a pedagožek, kteří podpořili manželství pro všechny páry.
srdce.png

Stovky věřících různých církví podpisem výzvy spolku Logos Česká republika.
srdce.png

Více jak 115 malých i velkých firem a další stále přibývají.
srdce.png

19 akademických senátů českých vysokých škol.
srdce.png

Akademický senát Karlovy Univerzity.
srdce.png

Akademie múzických umění.
srdce.png

27 studentských spolků vysokých škol zastupujících více jak 5000 studentů a studentek.
srdce.png

Více než 1800 pedagogických pracovníků.
srdce.png
16 středoškolských parlamentů z 10 krajů zastupující desítky tisíc studentů a studentek.
srdce.png

Mladí politici a političky napříč politickým spektrem (Mladé Pirátstvo, TOP tým, Mladé ANO, Mladí sociální demokraté, Mladí zelení a Mladí Starostové).
srdce.png

45 starostů, starostek, primátorů a primátorek.
srdce.png

Národní parlament dětí a mládeže.
srdce.png

45 divadel.
srdce.png

31 kin.
srdce.png

83 zástupců a zástupkyní taneční scény.
srdce.png

53 producentů a producentek Asociace producentů v audiovzi.
srdce.png

220 Férových míst po celé zemi.
srdce.png

41 Férových organizací.
srdce.png

Desítky Férových osobností.
srdce.png
Souhlas k žehnání gay a lesbickým párům vyslovili Českobratrská církev evangelická, Liberální židovská komunita v ČR, zástupci a zástupkyně Církve československé husitské a Starokatolická církev.

 

Tisíce dětí a rodin čekají. Schválení rovného manželství a osud tisíců rodin máte v rukou pouze vy, zákonodárci a zákonodárkyně.

MĚJTE ZPRÁVY O MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY IHNED PO RUCE


Aby Vám o manželství nic neuniklo