19. 1.

Brno

Alfa

19. 1. 2051
od 18:00 do 21:00
Alfa
Starobrněnská 16
Brno