Potřebujeme vaše příběhy

Naši spoluobčané, kteří myšlenku manželství pro všechny spíše podporují, ale mají o tom pochybnosti, často žádné gaye a lesby neznají. Proto by konverzace o manželství pro všechny měla být postavena na příbězích reálných lidí.

Chceme běžným Čechům a Češkám umožnit poznat konkrétní gaye a lesby, jejich rodiny a přátele a pomoci jim upevnit se v názoru, že ačkoliv se naše životy v lecčem liší, spojuje nás touha prožít život s člověkem, kterého milujeme.

Lidé mají tendence více naslouchat lidem, kteří jsou jako oni sami, s nimiž se můžou identifikovat: potřebujeme tedy také heterosexuální podporovatele, kteří potvrdí, že mít v rodině a okolí gaye nebo lesbu je v pořádku a že podporovat  manželství pro všechny je v klidu.

S čím nám můžete pomoct?

Odesláním údajů v rámci registrace dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, e-mailová adresa, bydliště. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Účelem zpracování údajů poskytnutých na základě dobrovolného rozhodnutí účastníků je zajištění anket a marketingových účelů, tj. nabízení výrobků a služeb, nebo zasílaní informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, na kterých se bude podílet či spolupodílet Zpracovatel, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje budou zpracovávány správcem osobních údajů Prague Pride, z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 22842730, nebo subjektem na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné.