Koho volit v prezidentských volbách 2023?

V prvním kole prezidentské volby zvítězil Petr Pavel, na druhém místě skončil Andrej Babiš. Druhé kolo proběhne v pátek 27. a sobotu 28. ledna. Přinášíme vám aktuální přehled postojů obou postupujících prezidentských kandidátů na manželství pro všechny páry. Prosíme vás, jděte k volbám.

V pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023 proběhlo první kolo prezidentských voleb, ve kterém naše země odstartovala volbu do nejvyšší ústavní funkce - volbu nové hlavy státu. Z prvního kola nepostoupila Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jaroslav Bašta, Karel Diviš a Tomáš Zima. Připravili jsme pro vás nejaktuálnější přehled toho, jak se staví oba postupující kandidáti k manželství pro všechny páry

Proč považujeme volbu hlavy státu za důležitou? 

Protože prezident je zásadní součástí legislativního procesu na cestě za úplnou rovnoprávností statisíců LGBT lidí a desetitisíců gay a lesbických párů a rodin s dětmi v České republice. Může vetovat zákony (např. změnu občanského zákoníku upravující manželství pro všechny páry), jmenovat ústavní soudce a soudkyně (kteří pak budou třeba rozhodovat o ústavní žalobě týkající se rovnoprávnosti LGBT lidí) a v neposlední řadě silně ovlivňuje mínění veřejnosti i politiků a političek silou své osobnosti a vahou svého úřadu. Od začátku prezidentské kampaně proběhlo několik anket, průzkumů a rozhovorů s kandidáty, které zjišťovaly mimo jiné i jejich postoje k manželství pro všechny páry. 

Náš přehled vychází z veřejně dostupných zdrojů, rozhovorů a anket, které zjišťují názor na manželství pro všechny páry a adopci dětí gay a lesbickými páry. V některých případech v prezidentské anketě neodpovídali oba kandidáti, uvádíme tedy odpověď pouze jednoho z nich. Svůj postoj na rovné sňatky mohou kandidáti v čase změnit a náš přehled pouze objektivně a férově tyto postoje představuje. 

Petr Pavel v rámci své prezidentské kampaně odpovídá kontinuálně pozitivně na dotaz týkající se jeho podpory manželství pro všechny páry. Názor Andreje Babiše se v rámci prezidentské kampaně v čase mírně posouvá, a to směrem k podpoře manželství pro všechny páry. 

Podívejte se sami, jak oba kandidáti odpovídali:

 

 

Pavel.pngPetr Pavel

ANO

1. Jste pro manželství stejnopohlavních párů? 

Petr Pavel: Ano, jsem také pro. (26. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

2. Jste pro manželství pro všechny s možností adopce?

Petr Pavel: Ano. (25. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

3. Měly by se uzákonit sňatky homosexuálů?

Petr Pavel: Ano, protože uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. (21. 1. 2023, Zdroj odpovědi: anketa v tištěné verzi deníku Právo)

 

4. Jaký máte názor na sňatky homosexuálů?

Petr Pavel: Souhlasím s jejich uzákoněním. Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. Věřím také, že jsme tolerantní společnost. Přijímáme, že mezi námi lidé s homosexuální orientací žijí. Pokud chtějí žít společně a být i z pohledu práva uznáni za partnery, měli by také mít možnost své osobní vztahy formalizovat. (17. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

5. Podporujete manželství homosexuálů a jejich právo na adopci?

Petr Pavel: Ano, protože uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. V případě adopcí by měl být určující zájem dítěte. Když srovnám život dítěte bez rodiny v dětském domově a život dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví. (12. 1 . 2023, Zdroj odpovědi)

 

6. Jste pro manželství pro všechny?

Petr Pavel: Ano. (12. 1. 2023, Zdroj odpovědi: anketa v tištěné verzi MF Dnes)

 

7. Jste pro zrovnoprávnění sňatků pro stejnopohlavní páry? A měly by mít stejnopohlavní páry možnost adoptovat dítě?

Petr Pavel: Ano, protože uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. Věřím také, že jsme tolerantní společnost. Přijímáme, že mezi námi lidé s homosexuální orientací žijí. Pokud chtějí žít společně a být i z pohledu práva uznáni za partnery, měli by také mít možnost své osobní vztahy formalizovat. Podporuji i adopce stejnopohlavními páry, protože by měl být rozhodující zájem dítěte. Když si dám na misky vah kvalitu života dítěte bez rodiny v dětském domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví. (7. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

8. Souhlasíte s manželstvím pro všechny?

Petr Pavel: Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. Věřím také, že jsme tolerantní společnost. Přijímáme, že mezi námi lidé s homosexuální orientací žijí. Pokud chtějí žít společně a být i z pohledu práva uznáni za partnery, měli by také mít možnost své osobní vztahy formalizovat. (31. 12. 2022, Zdroj odpovědi)

 

9. Manželství pro všechny?

Petr Pavel: Ano. (2. 12. 2022, Zdroj odpovědi)

 

10. Podporujete manželství stejnopohlavních párů a jejich právo na adopci dětí? 

Petr Pavel: Ano, podporuji. Jsem toho názoru, že všichni by měli mít stejná práva bez ohledu na sexuální orientaci. Není důvod kohokoli diskriminovat. Navíc bychom v tom nebyli první – řada států v Evropě jako Francie, Španělsko nebo Rakousko jde touto cestou. Pokud jde o adopci dětí, na první místě by měl být zájem dítěte. (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Babis.pngAndrej Babiš

SPÍŠE ANO

1. Jste pro manželství stejnopohlavních párů? 

Andrej Babiš: Já jsem pro stejná práva a je potřeba, aby už konečně Sněmovna se nějak domluvila. (26. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

2. Jste pro manželství pro všechny s možností adopce?

Andrej Babiš: Ano, stejná práva a pokud ten pár má z prvního manželství nějaké dítě, tak ano, jsem pro. (25. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

3. Měly by se uzákonit sňatky homosexuálů?

Andrej Babiš: Jsem pro to, aby se upravilo registrované partnerství do podoby manželství, aby práva a povinnosti byly naprosto identické. V současné době tomu bohužel tak není. (21. 1. 2023, Zdroj odpovědi: anketa v tištěné verzi deníku Právo)

 

4. Jaký máte názor na sňatky homosexuálů?

Andrej Babiš: Jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti jako manželé. (17. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

5. Podporujete manželství pro všechny v tuhle chvíli?

Andrej Babiš: Ano. My jsme vždycky byli za stejná práva a samozřejmě i ta adopce, když jeden z partnerů vlastně má z toho předchozího vztahu dítě, tak ano. Takže podporujete manželství pro všechny? Já jsem to řešil. Úplně neslyším tu odpověď. Ano, podporuju. Proč to vlastně už dávno neprošlo, když to podporujete? Protože v rámci našeho klubu jsou na to různé názory. A vy to jako prezident budete podporovat, případně? To je záležitost samozřejmě Poslanecké sněmovny. Ale já mám plno přátel z této komunity, takže já znám ty lidi, já znám plno dobrých vztahů. A já si myslím, že mají nárok na ty stejné práva. (15. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

6. Podporujete manželství homosexuálů a jejich právo na adopci?

Andrej Babiš: Ano, jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti, partneři by mohli osvojovat děti z předchozích vztahů, z ústavů nebo být společnými pěstouny. (12. 1 . 2023, Zdroj odpovědi)

 

7. Jste pro manželství pro všechny?

Andrej Babiš: Ano. (12. 1. 2023, Zdroj odpovědi: anketa v tištěné verzi MF Dnes)

 

8. Podporujete manželství pro stejnopohlavní páry?

Andrej Babiš: Ano. A adopce dětí?  Tak to samozřejmě jsou v případě, že jeden partner má dítě nebo je tam pečovatelská záležitost, tak si myslím, že ano. (9. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

9. Jste pro zrovnoprávnění sňatků pro stejnopohlavní páry? A měly by mít stejnopohlavní páry možnost adoptovat dítě?

Andrej Babiš: Ano, jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti, partneři by mohli osvojovat děti z předchozích vztahů, z ústavů nebo být společnými pěstouny. (7. 1. 2023, Zdroj odpovědi)

 

10. Souhlasíte s manželstvím pro všechny?

Andrej Babiš: Jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti jako manželé. (31. 12. 2022, Zdroj odpovědi)

 

11. Manželství pro všechny?

Andrej Babiš: Asi ano, stejná práva. (8. 12. 2022, Zdroj odpovědi)

 

Jak si zajistit voličský průkaz nebo kde získat volební lístky? 


Prosím, nezapomeňte! Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 34 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Koho volit v prezidentských volbách 2023?

V prvním kole prezidentské volby zvítězil Petr Pavel, na druhém místě skončil Andrej Babiš. Druhé kolo proběhne v pátek 27. a sobotu 28. ledna. Přinášíme vám aktuální přehled postojů obou postupujících prezidentských kandidátů na manželství pro všechny páry. Prosíme vás, jděte k volbám.

Manželství pro gay a lesbické páry dlouhodobě podporuje kolem 65 % lidí v Česku. Na co ještě čekáte, poslanci a poslankyně?

Když začalo být manželství pro gay a lesbické páry v USA v roce 2015 dostupné ve všech státech unie, podporovalo ho 55 % Američanů a Američanek. Ve Francii s ním před zavedením souhlasilo 57 % a ve Španělsku 66 % lidí. Veřejná podpora v Anglii a Walesu dosahovala 53 % předtím, než Alžběta II. podepsala královský souhlas s rovnými sňatky. Jak je tedy možné, že v České republice, kde manželství pro všechny páry podle renomovaných agentur dlouhodobě podporuje 65 % obyvatel, ho stále nemáme?

Maminky Míša a Šárka: Stát nás vnímá jako rodinu, jen když jde o peníze

Po romantické žádosti o ruku na pláži v Turecku spolu Míša a Šárka před třemi lety vstoupily do registrovaného partnerství. Letos v květnu se jim narodil vytoužený syn Lukášek, jehož biologickou matkou je Míša. Přestože měly výbornou zkušenost s přístupem porodnice a užívají si skvělé vztahy s prarodiči z obou stran, jeden zážitek jim vstup do mateřství pokazil. Byla to chvíle, kdy se projevil neférový přístup státu, který rodiny tvořené dvěma maminkami či tatínky uznává, jen když se mu to hodí.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.