Fér osobnosti

Fér osobnosti

Jsem fér, proto podporuji manželství pro kluky a holky stejného pohlaví.

Fér místa

Fér místa

Naše místo je fér. Aktivně jsme se zapojili do petiční kampaně za manželství pro všechny.

Fér firmy

Fér firmy

Naše firma je fér, ke všem zaměstnancům přistupujeme stejně. Podporujeme, aby gayové a lesby v Česku mohli uzavírat manželství.

Fér organizace

Fér organizace

Naše organizace je fér, podporujeme kampaň Jsme fér, podporujeme právo gay a lesbických párů uzavírat manželství.

Fér osobnosti

Fér osobnosti

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

proděkanka pro studium, FFUK

„Otázka nestojí, proč ano? Otázka zní, proč ne? A protože po mém soudu nejsou žádné racionální důvody proti možnosti uzavírat manželství mezi partnery stejného pohlaví, měl by každý mít stejnou možnost uzavřít vzájemný svazek se všemi právy a povinnostmi.“


Jan Hřebejk

režisér

Podporuju iniciativu Jsme fér. Elton John nebo Martina Navrátilová měli také svatby se svými partnery. Vůbec nevím, proč by tohle mělo v roce 2018 někomu vadit. Žít a nechat žít!


Petr Vančura a Jan Cina

herci


Laco Hudec Šubrt a Pavel Šubrt

zpěvák a herec


Jakub Žáček

herec


Zdeněk Piškula

herec


Renata Drössler

zpěvačka a herečka

Podepsala jsem petici za manželství pro všechny, protože láska je jedna.


Peter Porubský

vedoucí Linky bezpečí

Na Lince bezpečí slýchám denně příběhy dětí, které vyrůstají v různých rodinách a jsou to samozřejmě i rodiny, kdy o dítě pečují dvě ženy nebo dva muži. Nevidím rozdíl mezi tím, když dítě vychovávají dvě ženy, které jsou partnerky, nebo matka a babička. Důležitější je to, jak rodina funguje, a jak se v ní dítě cítí, než to, z jakých členů je poskládaná. V současné době vyrůstá u párů gayů a leseb čím dál více dětí. Institut manželství by do těchto rodin přinesl zásadní jistoty pro děti – jak materiální jako je např. vyživovací povinnost, tak emoční jistoty a jasně upravenou péči o dítě v krizových situacích, které běžně rodiny potkávají. I proto jsem se rozhodl pomoct se sběrem podpisů pod petici kampaně Jsme fér.


Markéta Pilátová

novinářka a spisovatelka

Žila jsme ve Španělsku a teď v Brazílii, obě tyto země gayům a lesbám umožňují uzavírat manželství, a to jsou to země s velmi vysokým procentem obyvatelstva, které se hlásí ke katolické víře. Buďme i v ČR fér.


Václav Krátký

herec

Myslím si, že všichni mají mít stejná práva, podporuji kampaň Jsme fér.


Matěj Stropnický & Dan Krejčík

novinář a politik & herec


Adéla Elbel

stand-up komička a překladatelka

Vzkaz od Adély Elbel zní jednoznačně: "Já se jako heteračka můžu vdát klidně sedmkrát [...] Proč se v dnešní době homosexuálové, stejní lidé jako my, nemohou vdávat a ženit, ale mohou se jen registrovat? Jsou snad patenty nebo SPZtky? Nejsou, takže buďme fér a nejen k sobě!"


Petra Janů

zpěvačka


Lucie Dolfi

kastelánka Jindřišské věže


Hana Křížková

herečka


Anna Julie Slováčková

herečka a zpěvačka


Ondřej Novák

herec


Mudr Ivana Němečková

lékařka


Ilona Csáková

zpěvačka


Martin Novotný

vyučující na ČVUT


Simona Stašová

herečka


Hanka Vagnerová

herečka


Holki

hudební skupina


Jan Franta a Lukáš Pečenka

herec a divadelní režisér


Šárka Pančochová

snowboardistka


Agnieszka Holland

režisérka


Fér místa

Fér místa

Od začátku petiční kampaně jsme hledali místa, kam bychom mohli petiční archy umístit a kde by bylo možné petici podepsat. Nakonec jich bylo více jak 220 po celé ČR

K 1. 5. 2018 již na férových místech podpisy nesbíráme, všechny podpisy stahujeme a počítáme. Pokud máte ještě nějaké podpisy, zašlete nám je co nejdřív na adresu Koalice za manželství, Štěpánská 45, 110 00 Praha 1.

SEZNAM VŠECH MÍST
Fér firmy

Fér firmy

Naše firma je fér, a proto podporujeme, aby gayové a lesby v Česku mohli uzavírat manželství.

1. Jako zaměstnavatelé přistupujeme ke každému zaměstnanci stejně. Chceme, aby se naši zaměstnanci cítili u nás dobře a byli sami sebou. To se týká i gayů a leseb, kteří u nás pracují.

2. 86 % českých gayů a leseb chce mít možnost vstoupit do manželského svazku. Z pohledu podnikání neexistuje relevantní argument, proč podporovat cokoliv jiného než manželství.

3. Připojujeme se proto k 63 % naší společnosti, která možnost manželství gayů a leseb podporuje. Je to dobré pro podnikání, pro udržení konkurenceschopnosti a přitahování talentů v celé střední Evropě. Šťastní zaměstnanci jsou produktivní zaměstnanci, proto musíme vytvořit pracovní prostředí, které je fér pro všechny.

Fair companies

Our company is fair and that is why we support the freedom to marry for gays and lesbians in the Czech Republic.

1. As an employer, we treat all employees equally. We want our employees to be themselves. This also applies to gays and lesbians working in our company.

2. 86% of Czech gays and lesbians want to have the possibility to get married. From the business point of view, there is no relevant argument for supporting anything less than marriage equality. Happy employees are productive employees, hence we need to create a working environment that is fair for everyone.

3. We are therefore joining the 63% of our society that supports the freedom to marry for gays and lesbians. A fair workplace is good for business, for maintaining competitiveness and attracting talent throughout Central Europe.

Fér organizace

Fér organizace

Naše organizace podporuje kampaň Jsme fér, podporujeme právo gay a lesbických párů uzavírat manželství.