Divadlo v Řeznické

Divadlo v Řeznické
Řeznická 17
Praha 1