doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Posted by 5508,40pt. on October 26, 2018

„Výzkumy homoparentality dlouhodobě ukazují, že žádné z pochyb a obav, které se s rodičovstvím leseb a gayů spojují, nejsou empiricky podloženy. Zkusme se však zamyslet hlouběji nad podstatou otázek, které se ptají, zda jsou homosexuální rodiny stejně dobré jako rodiny heterosexuální. Existuje jednotný model homosexuální rodiny? Existuje takový model u rodiny heterosexuální? Rodiny a jejich partnerství i rodičovství se velmi liší podle vzdělání, sociální třídy, místa původu, etnicity, věku rodičů a celé řady dalších kulturních, sociálních a ekonomických charakteristik. Srovnávat homosexuální a heterosexuální rodinu tak vlastně postrádá smysl. Homosexuální rodiny patří do pestré množiny rodin, která je pro pozdně moderní společnost typická.”

E-mailová komunikace mezi docentkou Nedbálkovou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 20.09.2015

WHEN
Říjen 21, 2038 at 7:00pm - 10pm
CONTACT
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. · socioložka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Will you come?

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.