Metodika krajské volby 2020

Metodika průzkumu mezi stranami, hnutími a koalicemi kandidujícími do krajských voleb 2020

Cíl: Zjistit postoje kandidátů a kandidátek na hejtmana/hejtmanku k umožnění manželství pro gay a lesbické páry a tyto názory sdílet s jejich potenciálními voliči. Dále poskytnou voličům a voličkám hodnocení podpory manželství pro všechny od vybraných kandidujících stran a hnutí. Cílem NENÍ hodnotit kandidáty a kandidátky a strany, koalice a hnutí ze všech hledisek. Je čistě na uvážení voliček a voličů, která další kritéria hrají při jejich rozhodování koho volit roli, a jak tato kritéria daný kandidát nebo kandidátka, či strana a hnutí, za které nebo s jejichž podporou kandidují, splňují. 

Postup: Celkové hodnocení politické strany, hnutí nebo koalice se skládá ze dvou částí: (i) hodnocení odpovědí kandidujících na hejtmana nebo hejtmanku a (ii) hodnocení postoje strany, hnutí nebo koalice jako celku. Postoj kandidáta/tky na hejtmana nebo hejtmanku = 50 % z celkové známky a kandidující strana/koalice celková váha v hodnocení = 50 % z celkové známky. Pokud nebylo možné hodnotit na základě obou těchto kritérií, využili jsme pouze jedno z nich s váhou 100 %. Škála známek je použita jako ve škole 1 až 5. 


Hodnocení odpovědí kandidujících na hejtmana nebo hejtmanku:

Kandidátům a kandidátkám jsme e-mailem položili následující otázku: „Pokud se stanete hejtmanem/hejtmankou, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela?” 

Pro lepší porovnávání odpovědí jsme je požádali o odpověď „ANO“, „NE“, nebo „NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR“ a dali jim možnost zaslat k této odpovědi komentář. Kandidáti byli informováni o tom, že jejich odpovědi budou zveřejněny. Odpovědi jsme hodnotili takto: ANO = 1, NE = 5, NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR = 3.

Pokud kandidující neodpoví na námi položený dotaz, doplníme jeho nebo její odpověď z vybraných dodatečných zdrojů, např. volebních kalkulaček, vyjádření na plénu Sněmovny, vyjádření v celostátních médiích. Pokud nebude možné názor zjistit ani z těchto dodatečných zdrojů, bude u kandidujícího  označena odpověď: NEODPOVĚDĚL/A či NEDOHLEDÁNO. Ta není hodnocena žádnou známkou. 

Kandidátní listiny jsme čerpali z webových stránek Českého statistického úřadu ke dni 17. září 2020. Oslovili jsme sekretariáty posuzovaných stran (pokud byl kontakt na ně veřejně přístupný) se žádostí o zaslání kontaktů a rozeslání našeho dotazu. Pokud tedy některý kandidát nebo kandidátka nebyli osloveni, je to primárně z toho důvodu, že nezveřejňují své e-maily, na žádost nám je nezaslaly a sekretariáty nepřeposlaly sami dotaz kandidátům. U kandidujících, u kterých nemáme k dispozici email je uvedeno: KONTAKT NEDOHLEDÁN.

Hodnocení postoje Posuzovaných stran:

Hodnotili jsme Posuzované strany jako celky. Parlamentní strany hodnotíme na základě jejich podpory manželství pro všechny. A to buď deklarovanou podporu nebo odmítnutí od strany jako celku (stranické “ano” = známka 1, stranické “ne” = známka 5). U Parlamentních stran, které nemají jasně čitelnou stranickou pozici hodnotíme postoje jednotlivých poslankyň a poslanců aktuálně v poslaneckém klubu. Tyto individuální postoje čerpáme primárně z veřejných vyjádření a pokud jsme je nenašli, pak z osobního kontaktu. U  dalších krajských subjektů jsme jejich stranický postoj zjišťovali z vybraných dodatečných zdrojů, např. volebních kalkulaček, vyjádření na plénu Sněmovny, vyjádření v celostátních médiích. Pokud nebude možné názor zjistit ani z těchto dodatečných zdrojů, bude u daného subjektu označena odpověď: NEDOHLEDÁNO. Ta není hodnocena žádnou známkou. Výsledné známky pro Parlamentní strany: SPD = 5, KDU-ČSL = 5, TRIKOLORA = 5, ODS = 4, KSČM =  4, ČSSD = 3-, TOP 09 = 3, ANO = 2-, STAN = 2 , Piráti = 1.

Informace průběžně doplňujeme o ty odpovědi, které nám kandidující, Posuzované strany nebo i jiné strany, hnutí nebo koalice sam sami napíší.

Iniciativa Jsme fér

 

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.