Metodika senátní volby 2020

Cíl: Zjistit postoje kandidátů a kandidátek k umožnění manželství pro gay a lesbické páry a tyto názory sdílet s jejich potenciálními voliči. Cílem NENÍ hodnotit kandidáty a kandidátky ze všech hledisek. Je čistě na uvážení voliček a voličů, která další kritéria hrají při jejich rozhodování roli, a jak tato kritéria daný kandidát nebo kandidátka, či strana a hnutí, za které nebo s jejichž podporou kandidují, splňují. 

Postup: Kandidátům a kandidátkám jsme e-mailem položili následující otázku: „Pokud se stanete senátorem/senátorkou, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela?”

Pro lepší porovnávání odpovědí jsme je požádali o odpověď „ANO“, „NE“, nebo „NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR“ a dali jim možnost zaslat k této odpovědi komentář. Zároveň byli informováni o tom, že jejich odpovědi budou zveřejněny. 

Dotaz jsem kandidátům a kandidátkám posílali opakovaně s dostatečným časem na odpověď, tak aby všichni měli pokud možno stejné podmínky. Zároveň jsme čerpali názory kandidujících na téma manželství pro všechny z některých vybraných veřejných zdrojů např. odpovědi z volebních kalkulaček. 

Kandidátní listiny jsme čerpali z webových stránek Českého statistického úřadu ke dni 17. září 2020. E-mailem jsme oslovali kandidáty a kandidátky, na které jsme měli k dispozici kontakt. Kontakty na jednotlivé kanditáty a kandidátky jsme aktivně vyhledávali. Zároveň jsme oslovili sekretariáty stran a hnutí (pokud byl kontakt na ně veřejně přístupný) se žádostí o zaslání kontaktů a rozeslání našeho dotazu. Pokud tedy některý kandidát nebo kandidátka nebyli osloveni, je to primárně z toho důvodu, že nezveřejňují své  e-maily, na žádost nám je nezaslaly a sekretariáty jejich stran či hnutí nepřeposlaly sami dotaz kandidátům.  

Informace o postojích kandidátů a kandidátek průběžně doplňujeme o ty, co nám sami napíší.

Iniciativa Jsme fér

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.