Metodika senátní volby 2022

Cíl: Zjistit postoje kandidátů a kandidátek k umožnění manželství pro gay a lesbické páry a tyto názory sdílet s jejich potenciálními voliči a voličkami. Cílem NENÍ hodnotit kandidáty a kandidátky ze všech hledisek. Je čistě na uvážení voliček a voličů, která další kritéria hrají při jejich rozhodování roli, a jak tato kritéria daný kandidát nebo kandidátka, či strana a hnutí, za které nebo s jejichž podporou kandidují, splňují.

Postup: Kandidátům a kandidátkám jsme e-mailem položili následující otázku: „Pokud se stanete senátorem/senátorkou, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela?”

Pro lepší porovnávání odpovědí jsme je požádali o odpověď „ANO“, „NE“, nebo „NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR“ a dali jim možnost zaslat k této odpovědi komentář. Zároveň byli informováni o tom, že jejich odpovědi budou zveřejněny. Zveřejňujeme i reakce kandidujících, kteří na náš dotaz sice odmítli odpovědět, ale přesto s námi nějak komunikovali.

Dotaz jsme kandidátům a kandidátkám posílali opakovaně s dostatečným časem na odpověď, tak aby všichni měli pokud možno stejné podmínky. Zároveň jsme čerpali názory kandidujících na téma manželství pro všechny páry z dalších veřejných zdrojů, především z předvolebního průzkumu TV Nova. V případě, že kandidující odpověděli v našem průzkumu a v anketě TV Nova odlišně, zveřejňujeme obě odpovědi s tím, že jako primární odpověď uvádíme odpověď pro Jsme fér.

Kandidátní listiny jsme čerpali z webových stránek Českého statistického úřadu ke dni 17. srpna 2022. E-mailem jsme oslovili kandidáty a kandidátky, na které jsme měli k dispozici kontakt. Kontakty na jednotlivé kandidáty a kandidátky jsme aktivně vyhledávali. Pokud tedy některý kandidát nebo kandidátka nebyli osloveni, je to primárně z toho důvodu, že nezveřejňují své e-mailové adresy.  

Informace o postojích kandidátů a kandidátek průběžně doplňujeme o ty, co nám sami napíší.

Iniciativa Jsme fér

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.