PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

Posted by 5508,40pt. on October 26, 2018

„Mnoho let se zabývám dětmi, které potřebují najít novou rodinu nebo už v náhradní rodině žijí. Některé jsou v pěstounské péči a některé byly adoptovány. Pro dítě je rodič zásadní a nenahraditelnou postavou v životě a rodičovská láska, péče, zájem a podpora zůstává v duši člověka otištěna až do smrti. Často jsem tázána, zda může být pro dítě škodlivé, kdyby jeho rodiči byly dvě ženy nebo dva muži. Tedy stejnopohlavní pár. Odpovídám vždy stejně: Ne. Nemůže. Rodičovství je nám vrozeno, touha po něm je velice silná. Sexuální orientace schopnost býti dobrým rodičem v žádném ohledu sama o sobě neovlivňuje a je to prokázáno
řadou výzkumů. Dítě pro svůj zdravý vývoj a štěstí potřebuje dostatečně dobré rodiče, kteří ho milují a věnují se mu, správně ho vedou a jsou mu bezpečnou základnou pro život. A hlavně - ono může bezpečně milovat je a věřit jim. Takovou rodičovskou péči a výchovu mohou dávat úplně stejně otec a matka jako dvě matky nebo dva otcové. Někdy také jenom jeden z nich.”

E-mailová komunikace mezi doktorkou Winnette a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 12. 03. 2015

WHEN
Říjen 19, 2038 at 7:00pm - 10pm
CONTACT
PhDr. Petra Winnette, Ph.D. · psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA

Will you come?

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.