15. 3.

Plzeň

Plzeňské Pirátské Centrum

15. 3. 2051
od 18:00 do 21:00
Plzeňské Pirátské Centrum
U Zvonu 4/9
Plzeň