Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky

Posted by 5508,40pt. on January 10, 2024

Považujeme za důležité zdůraznit, že dítě potřebuje pro zdravý psychický a fyzický vývin především péči, harmonické a láskyplné prostředí bez násilí, bez ohledu na to, kdo tvoří členy domácnosti (možností je mnoho). Sexuální orientace je biologicky dána (vrozená), přímo nesouvisí s péčí, rodičovskými schopnostmi a zájmem dítěte. Zdravotní riziko pro vývin dítěte může vzniknout z agresivity společnosti vůči takové rodině.

Přečtěte si celé stanovisko SPsS SLS.

WHEN
Září 10, 2038 at 7:00pm - 10pm
CONTACT
Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky

Will you come?

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.