aby se gayové a lesby mohli u nás brát!

 

Veselka, nebo registračka?

Můžete mít svatbu, nebo registraci.
Co si vyberete, když toužíte stvrdit svoji lásku?
A co když někdo na výběr nemá?

Můžeme mlčet, nebo se ozvat. Můžeme v tichosti přihlížet určitému přehlížení, nebo se pokusit toto přehlížení postupně měnit v nový náhled na uspořádání vztahů mezi LGBT lidmi.

Ozvěte se s námi! Nechte promluvit svůj rozum a své srdce a zapojte se do celonárodní kampaně „Jsme fér“. Přispějte, prosím, svým hlasem a finančním příspěvkem ke změně zákona, která dopřeje svatební obřad všem bez rozdílu. Čím více budou naše hlasy slyšet, tím dříve získáme šanci k otevření této debaty i na politické scéně naší republiky.

Vaše finanční dary budou investovány do provozu celého projektu – info letáky, outdoorová komunikace, natáčení videí, honoráře lektorů i realizace diskuzních klubů v co nejvíce českých, moravských a slezských městech.

Potřebujeme Váš hlas, aby si všichni dospělí lidé, bez rozdílu sexuální orientace, mohli v ten správný den ozdobit oděv myrtou – stejně jako každá nevěsta a každý ženich. Je to fér!

Děkujeme Vám!