Rozdíly

Spousta lidí si myslí, že registrované partnerství je vlastně manželství pro gaye a lesby. Mezi oběma institucemi ale existuje řada rozdílů, a ne malých. Jak na symbolické, tak na praktické rovině.  A samozřejmě i ve vztahu k dětem. Podívejte se, jak je to doopravdy

MANŽELSTVÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Symbolicky, pocitově


„Manželé“.
„Registrovaní partneři“.
Manželství je základním kamenem rodinného práva.
Registrované partnerství je administrativním úkonem.
Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoli matrice nebo českém konzulátu v zahraničí.
Registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech.
V případě ohrožení života snoubence může přijít v úvahu zjednodušený postup při vstupu do manželství.
V případě registrovaného partnerství žádný zjednodušený postup neexistuje.
Dva svědci.
Beze svědků.
Prohlášení činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva.
Pouze před matrikářem.

Prakticky


Pracovní volno 2 dny na svatbu.
Není.
Automaticky vzniká společné jmění manželů. Jeho existence zlehčuje život manželů, kteří si nemusí ke všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že na manžela může při dědění připadnout větší podíl než na registrovaného partnera.
Nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci. Není žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu.
Při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké společné příjmení budou používat.
Nelze, je třeba žádat dodatečně po registraci.
Mají nárok na vdovský a vdovecký důchod.
Nemají.
Po úmrtí manžela přechází na manžela nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.).
Nepřechází.
Děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči.
Děti tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který není biologickým rodičem.

Ve vztahu k dětem


Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela (například z předchozího vztahu).
Nelze.
Mohou společně osvojit dítě z ústavu.
Nelze.
Mohou být společnými pěstouny.
Nelze.
Podmínkou rozvodu je úprava vztahů k dětem.
Není upraveno. Partner, který není biologickým rodičem, nemá automaticky možnost děti dále vídat a nemá ani povinnost platit výživné.