Rozdíly mezi manželstvím a registrací

Spousta lidí si myslí, že registrované partnerství je vlastně manželství pro gaye a lesby. Mezi oběma institucemi ale existuje řada rozdílů, a ne malých. Jak na symbolické, tak na praktické rovině.  A samozřejmě i ve vztahu k dětem. Podívejte se, jak je to doopravdy

MANŽELSTVÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Symbolicky, pocitově


Základním problémem je již samotná existence dvou kategorií. Lidi a jejich vztahy bychom neměli dělit na kategorie. Jedna láska, jedno manželství.

„Manželé“
„Registrovaní partneři“
Manželství je základním kamenem rodinného práva.
Registrované partnerství je administrativním úkonem.
Dva svědci.
Beze svědků.
Prohlášení činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva.
Pouze před matrikářem.
Manželstvím získávají manželé příbuzné, například švagry a švagrové, jejichž vztah zákon uznává.
Tyto vztahy zákon neuznává.

Ve vztahu k dětem


Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela (například z předchozího vztahu).
Nelze.
Mohou společně osvojit dítě z ústavu.
Nelze.
Mohou být společnými pěstouny.
Nelze.
Nemožnost společně osvojit dítě nebo přiosvojit dítě druhého partnera způsobuje, že zákonem uznaným rodičem („zákonný rodič”) může být vždy jen jeden z páru, byť se o dítě starají oba stejně. Ten druhý („faktický rodič”) je z hlediska práva vůči dítěti téměř cizím člověkem. To způsobuje například tyto problémy:

Podmínkou rozvodu je úprava vztahů k dětem.
Není upraveno. Děti jsou v případě rozpadu vztahu v právním vakuu.
Po rozvodu mají automaticky nárok vídat se nadále s faktickým rodičem a jeho rodiči, tedy prarodiči.
Není upraveno. Děti mohou ze dne na den ztratit kontakt s faktickým rodičem a se svými prarodiči z jeho strany.
Po rozvodu mají nárok na výživné i od faktického rodiče.
Není upraveno. Faktický rodič nemusí přispívat na jejich výchovu. Děti se tak ocitají v ohrožení chudobou. Zákonný rodič je ze dne na den odkázán na jeden plat.
Děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči.
Děti tento nárok nemají ve vztahu k faktickému rodiči.
Oba rodiče mohou vystupovat jako rodiče vůči školním zařízením, např. vyzvedávat dítě ze školy, chodit na třídní schůzky atd.
Pouze zákonný rodič má automaticky na toto právo. Faktický rodič je odkázaný na benevolenci školy nebo na plné moci.
Oba rodiče mohou získat všechny informace o zdravotním stavu dítěte, být s ním v průběhu hospitalizace, podílet se na jeho léčbě.
Pouze zákonný rodič má toto právo. Hrozí nebezpečí ohrožení zdraví dítěte, pokud bude v kritické situaci k dispozici pouze faktický rodič.
Dítě dědí po obou rodičích ze zákona a zároveň je nepominutelným dědicem.
Nelze. Po faktickém rodiči děti ze zákona nedědí. I kdyby je faktický rodič uvedl v závěti, nebudou mít postavení nepominutelného dědice.

Prakticky


Pracovní volno 2 dny na svatbu.
Není.
Automaticky vzniká společné jmění manželů. Jeho existence zlehčuje život manželů, kteří si nemusí ke všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že na manžela může při dědění připadnout větší podíl než na registrovaného partnera.
Nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci. Není žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu.
Při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké společné příjmení budou používat.
Nelze, je třeba žádat dodatečně po registraci.
Mají nárok na vdovský a vdovecký důchod.
Nemají.
Po úmrtí manžela přechází na manžela nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.).
Nepřechází.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Postoje odborníků

Otevřený dopis odborníků

Hlasy dětí

Proč je manželství důležité

9 mýtů o manželství pro všechny

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.