Jedna láska, jedno manželství

Láska je jen jedna - není hetero a homo verze. Stejnopohlavní páry žijí úplně běžné partnerské životy jako většina, mají stejné radosti i starosti. Proto není důvod, aby stát rozlišoval mezi homo a hetero svazky.

Stejná láska – stejná zodpovědnost – stejné pojmenování

Hetero svatba, homo registrace. Dvě cesty ke stejnému cíli: spokojenému soužití s milovanou osobou, partnerské stabilitě a zodpovědnosti za druhého. Bez ohledu na homo nebo hetero orientaci. Proč tedy pro stejný svátek dvě různá pojmenování? Dopřejme všem milujícím svatbu a registraci přenechejme osobním automobilům.

Férový přístup k manželství

61 % české populace podporuje možnost sňatku pro všechny bez rozdílu! Lidé vědí, že gayové a lesby jsou výjimeční asi jako blonďáci nebo pihovatí lidé. Nic víc, nic míň. I proto většina Čechů a Češek nemá proti manželství gay a lesbických párů žádné výhrady.

Nikomu to neublíží, mnohým to pomůže

Manželství pro všechny už uzákonilo 26 zemí světa, ve kterých dohromady žije miliarda lidí. Společenský úpadek, který předpovídali odpůrci a odpůrkyně, tam nenastal. Například v USA po přijetí zákona dokonce ubylo sebevražd mezi LGBT teenagery. Vyslal jim totiž zprávu, že i oni jsou plnohodnotní občané a občanky. V Česku stačí jen upravit tři slova v zákoníku, aby se nám všem žilo o něco líp.

Manželství: láska, porozumění, zodpovědnost

Ve zdraví i v nemoci. V dobrém i ve zlém. Společně v lásce i v manželství. Byl by k vám život fér, kdybyste nemohli pozvat rodiče a přátele na vlastní svatbu s milovaným člověkem? Oslavme všichni svoji lásku tak, jak je běžné – manželstvím.

Nedělejme rozdíly – jde o společný život

Je jedno, jestli máte rádi kluky nebo holky. Všichni si přejeme prožít život s člověkem, kterého milujeme. A rodiče všech kluků a holek si zaslouží pocit, že se jejich dětem dostane stejného společenského uznání a respektu jako ostatním. Většina Čechů a Češek stvrdí lásku svatbou. Dopřejme tu možnost i gayům a lesbám.

Vychovávat děti je přirozené

Většinová česká společnost spojuje manželství s výchovou dětí. Je to přirozené. Stejně vidí rodinný život i gay a lesbické páry. Mají se rádi, žijí ve společné domácnosti a někteří z nich už děti mají. Jenže o ně nemohou pečovat stejně jako „běžní“ manželé, a to i přes tvrzení odborníků, že pohlaví rodičů není pro zdravý vývoj dítěte určující. Dopřejme všem dětem láskyplnou rodinu, stabilitu a právní ochranu.

Spousta lidí si myslí, že registrované partnerství je vlastně manželství pro gaye a lesby. Mezi oběma institucemi ale existuje řada rozdílů, a ne malých. Jak na symbolické, tak na praktické rovině.  A samozřejmě i ve vztahu k dětem. Podívejte se, jak je to doopravdy

MANŽELSTVÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Symbolicky, pocitově


„Manželé“.
„Registrovaní partneři“.
Manželství je základním kamenem rodinného práva.
Registrované partnerství je administrativním úkonem.
Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoli matrice nebo českém konzulátu v zahraničí.
Registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech.
V případě ohrožení života snoubence může přijít v úvahu zjednodušený postup při vstupu do manželství.
V případě registrovaného partnerství žádný zjednodušený postup neexistuje.
Dva svědci.
Beze svědků.
Prohlášení činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva.
Pouze před matrikářem.

Prakticky


Pracovní volno 2 dny na svatbu.
Není.
Automaticky vzniká společné jmění manželů. Jeho existence zlehčuje život manželů, kteří si nemusí ke všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že na manžela může při dědění připadnout větší podíl než na registrovaného partnera.
Nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci. Není žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu.
Při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké společné příjmení budou používat.
Nelze, je třeba žádat dodatečně po registraci.
Mají nárok na vdovský a vdovecký důchod.
Nemají.
Po úmrtí manžela přechází na manžela nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.).
Nepřechází.
Děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči.
Děti tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který není biologickým rodičem.

Ve vztahu k dětem


Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela (například z předchozího vztahu).
Nelze.
Mohou společně osvojit dítě z ústavu.
Nelze.
Mohou být společnými pěstouny.
Nelze.
Podmínkou rozvodu je úprava vztahů k dětem.
Není upraveno. Partner, který není biologickým rodičem, nemá automaticky možnost děti dále vídat a nemá ani povinnost platit výživné.

Časté výhrady

Manželství je odjakživa svazek muže a ženy. Proč to měnit?

Manželství se měnilo v průběhu celé historie. Už dávno nemáme polygamii, nevěsty se nevykupují stádem ovcí a nikdo nám nezakazuje brát si člověka jiné rasy nebo z jiné společenské vrstvy. Manželství pro gay a lesbické páry je přirozený další krok k otevřené a moderní společnosti.

Láska, odpovědnost, důvěra – tahle slova mají pro stejnopohlavní páry stejný význam i hodnotu jako pro ty heterosexuální. Proč by tedy neměly mít stejnou možnost je uplatňovat v respektovaném zákonném svazku?

Cílem manželství je zplodit děti. Proč by se tedy měli brát lidé stejného pohlaví?

Za jakým účelem se lidé berou? Odpověď je, i přes všechny možné složitosti života, jednoduchá. Dva lidé chtějí žít spolu. Společně se radovat, společně řešit problémy, žít ve svazku, který je běžný a má ve společnosti svou váhu. Někdo si k tomu všemu přeje i vychovávat děti, někdo ne.

Svatba žádné „záruky“ nedává, je přirozeným vyústěním vztahu dvou lidí – mladých, starých, rozvedených, plodných i neplodných. Dopřejme ji tedy i lesbám a gayům – mladým, starým, rozvedeným, plodným i neplodným. V ničem se od ostatních lidí neodlišují.

Není na manželství pro všechny brzy? Ještě se o něm nevedla široká společenská diskuze.

Diskutujme. Tvořme! Kampaň Jsme fér má mimo jiné za cíl tuto diskuzi podpořit. O manželství pro všechny se bavíme s politiky a političkami, s lidmi na sociálních sítích i na našem petičním stánku. Ukazuje se, že téma Čechy a Češky zajímá, jsou otevření polemice a úpravě zákona z větší části fandí. Ostatně podle posledního provedeného průzkumu podporuje manželství pro všechny 67 % z nich.

Gayové a lesby sami manželství nechtějí. Proč jim ho nutit?

Ano, i v LGBT komunitě se najdou lidé, kteří manželství pro všechny nepodporují. Je jich ale málo.V průzkumu z července roku 2016 uvedlo celých 79 % dotazovaných gayů a leseb, že přirozeným vyústěním jejich lásky je svatba – nikoli registrace. Nejedná se o tedy o snahu hrstky aktivistů a aktivistek, ale o názor, který v komunitě výrazně převládá.

Gayové a lesby chtějí privilegia. Proč by je měl zákon zvýhodňovat?

Privilegia? Ne! Stejné možnosti jako ostatní. V případě, že projde zákon o manželství pro všechny, nezískají LGBT lidé žádné „výhody“ navíc. Získají pouze rovnocenné postavení ve společnosti. Možnost vzít si milovaného člověka, žít po jeho boku a zabezpečit rodinu by neměla být privilegiem, ale samozřejmostí.

Co bude dál – uzákoníme polygamii nebo polyandrii?

Srovnávejme porovnatelné a možné! Změnit stávající právní úpravu z „registrace“ na „svatbu“ je lidské a i ve světě stále běžnější. Nepřejeme si nic jiného než to, co je obvyklé. Argumentovat možnými následnými nároky na život v polygamii nebo polyandrii je zástupné až nelogické. Naším společným cílem je spokojený život dvou milujících se lidí.

Když se přijímalo registrované partnerství, aktivisté slibovali, že víc chtít nebudou. Proč najednou usilují o manželství?

Společnost se přirozeně vyvíjí. Jinak bychom všichni mohli pořád sedět v jeskyních a olizovat mamutí kly. Ženy by se mohly spokojit s možností studovat a všeobecné volební právo by jim mohlo být ukradené. Černoši by nežili v domech, ale v okovech na plantážích, Kate Middleton by si nemohla vzít prince Williama a holky by nemohly řídit tramvaje.

Můžeme se buď spokojit s dosaženým a ustrnout, nebo si před sebe po dosaženém postavit cíle nové. Třeba rovnocenné manželství pro všechny bez rozdílu, které nikomu neublíží a mnoha lidem se postará o lepší život.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Postoje odborníků

Důvody a odpovědi

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.