Otevřená výzva vládě ČR a Parlamentu ČR - Přijměte konkrétní kroky k ochraně LGBT+ lidí, jejich rodin a dětí

Společně proti nenávisti: 19. října 2022 představilo 23 lidskoprávních organizací otevřenou výzvu vládě ČR a Parlamentu ČR - Přijměte konkrétní kroky k ochraně LGBT+ lidí, jejich rodin a dětí. Podepište a sdílejte prosím výzvu na sociálních sítích a skupinách ve vašich aplikacích. Výzvu podepíšete a podpoříte na www.spolecneprotinenavisti.cz. Výzvu postupně zástupci a zástupkyně organizací předají politikům a političkám. Nenávisti se musíme postavit společně. Začněte konečně jednat!

Vážený pane předsedo Senátu Parlamentu ČR,

vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR,

vážený pane předsedo vlády ČR,

vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

vážené členky, vážení členové vlády ČR,

 

obracíme se na Vás, neboť námi hluboce otřásl teroristický útok, který byl spáchán 12. října 2022 v bratislavském klubu Tepláreň a při němž přišli o život dva mladí lidé, Matúš a Juraj. Tento zločin námi otřásl o to víc, že Slovensko je naším blízkým sousedem, s jehož obyvateli nás pojí společná kultura, historie a v mnoha případech i rodinné vazby či osobní přátelství.

Muž vychovaný v rodině krajně pravicového politika chladnokrevně zavraždil Matúše a Juraje jen proto, že stáli před klubem pro queer lidi. Vrahovým motivem nebylo nic jiného než předsudky, které mimo jiné veřejně projevoval na sociálních sítích. Tam ale zůstávaly bez povšimnutí, protože nenávistná slova běžně bývají v online prostředí bagatelizována. V tomto případě se ale proměnila v reálný smrtící čin. Motivaci útočníka dlouhodobě ovlivňovala kultura nenávisti vůči odlišnostem a menšinám přiživovaná výroky veřejných osobností, včetně politiků a političek, na adresu LGBT+ lidí, jejich rodin a dětí. Na riziko, jaké představuje šíření nenávistných postojů a předsudků ve společnosti, už dávno upozorňujeme. I slova mohou zabíjet.

Ani u nás v České republice nelze krvavou událost z Bratislavy zamést pod stůl s tím, že se jednalo o osamělý čin radikalizovaného člověka. Jeho útok je potvrzením toho, co už nějakou dobu vnímáme – pocit bezpečí LGBT+ lidí v české společnosti klesá. Nejsme ideologie, jsme lidé. Naše identita není “životní styl”. My jsme se tak narodili. Nechceme privilegia, jen desítky let nahlas požadujeme to, co ostatní dostávají automaticky. Děti, které s láskou vychováváme, v naší péči netrpí. Jestli něčím trpí, pak právě stigmatizací našich rodin. Pokud někdo odpírá stejná práva LGBT+ lidem a ospravedlňuje to tím, že musí chránit symboly, rodiny či tradice, nepřímo tím říká, že my jsme nebezpečí. Některé lidi to jen vystraší. Jiní ale vezmou zbraň do ruky. Ti, kteří svými slovy živí podobné strachy, spoušť nezmáčkli. Vložili ale kamínek do pokřivené mozaiky obrazu světa toho, kdo ji zmáčkl. Věříme, že to nedělají záměrně. Nepřejí si, stejně jako my, tragickou smrt mladých lidí.

Přistupme k teroristickému činu z Bratislavy jako k mementu, které nás všechny společně přiměje k reflexi. Témata týkající se života LGBT+ lidí jsou českou politickou reprezentací dlouhé roky vědomě ignorována. Od přijetí zákona o registrovaném partnerství před 16 lety u nás legislativním procesem neprošla žádná právní norma, jejímž smyslem by bylo zlepšit kvalitu života přímo LGBT+ lidem. Po střelbě v bratislavském klubu je jasné, že již nelze nečinně přihlížet a čekat, až se podobná tragédie stane i u nás. Je nejvyšší čas dát jasně najevo, jaké hodnoty naše společnost zastává. Česká republika patří na Západ a součástí jeho hodnot je i plné a bezvýhradné přijetí LGBT+ lidí, kteří se narodili rovni v důstojnosti a právech se všemi ostatními.

Výbor pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva systematicky doporučuje konkrétní opatření, která mohou zlepšit postavení LGBT+ lidí u nás. Jeho návrhy nejsou vyslyšeny. Výbor zpracoval návrh Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021–2026, která zatím nebyla schválena. Apelujeme proto na vládu ČR, aby tak urychleně učinila.

My, lesby, gayové, bi, trans lidé, queer a intersex lidé a mnozí další z nás se víc než kdy dříve obáváme o svou bezpečnost, bezpečnost našich dětí, rodin i našich blízkých. Naléhavě Vás proto žádáme – zabraňte dalšímu šíření nenávisti vůči nám a vytvořte právní prostředí, které nám poskytne jistotu a pocit, že i nás česká společnost přijímá jako plnohodnotné lidi. Jen slova účasti nestačí. Je třeba udělat tyto konkrétní kroky:

1.)   POŽADUJEME NOVELIZACI TRESTNÍHO ZÁKONÍKU TAK, ABY ZAJISTIL, ŽE LGBT+ LIDÉ JAKO JEDNA ZE SKUPIN OHROŽENÝCH PŘEDSUDEČNOU TRESTNOU ČINNOSTÍ ZÍSKAJÍ ZCELA TOTOŽNOU OCHRANU JAKO OSTATNÍ SKUPINY JIŽ NYNÍ TRESTNÍM ZÁKONÍKEM SPECIFICKY CHRÁNĚNÉ.

Podle statistik[1] organizace In IUSTITIA byli LGBT+ lidé v roce 2021 v pořadí druhou nejohroženější skupinou lidí v ČR, která je vystavena předsudečně motivovaným útokům, s následky na kvalitu života a obavami o bezpečnost. Pachatelé a pachatelky homofobních a transfobních útoků však nejsou orgány činnými v trestním řízení vyšetřováni, stíháni a trestání tak jako pachatelé rasových, etnických, národnostních či náboženských předsudečných útoků, čímž dochází k nedostatečné ochraně obětí z řad LGBT+ lidí. Je třeba, aby LGBT+ lidé byli jako skupina výslovně uvedeni ve skutkových podstatách předsudečných trestných činů. Trestní zákoník musí znát homofobní a transfobní pohnutku jako zvláštní přitěžující okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby a u kvalifikovaných „předsudečných“ skutkových podstat některých obecných trestných činů (ublížení na zdraví, vydírání apod.) musí být pamatováno na vztahovou orientaci či genderovou identitu.

2.)   POŽADUJEME URYCHLENÉ SCHVÁLENÍ ZÁKONA O MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY PÁRY, KTERÝ JE PŘEDLOŽEN V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ.

Sociologickými výzkumy lze doložit, že schválení této legislativy má pozitivní efekt na veřejné mínění a přijetí LGBT+ lidí ve společnosti[2]. Data jasně ukazují, že do roka od zpřístupnění manželství pro všechny páry ve Spojených státech klesl počet sebevražd náctiletých gayů a leseb o 14 %[3], a to právě díky uzákonění manželství pro všechny páry[4]. Ke stejným závěrům došly i studie v dalších zemích, například ve Švédsku a Dánsku[5]. Odmítáme se smířit s každým zmařeným životem, nejen s těmi, které skončí rukou cizího vraha.

Pro celou společnost to zároveň bude jasný signál, že LGBT+ lidé jsou u nás plně přijatí. Nechceme být občané a občanky druhé kategorie mající vyhrazenu speciální ohrádku s názvem registrované partnerství. Nejsme pololidé. Chodíme do práce, platíme daně, vychováváme děti, staráme se o své blízké, přispíváme k chodu společnosti. Chceme, aby nás, naše partnery a rodiny stát přijímal stejně, jako zbytek společnosti.

Na otázku, co by zlepšilo kvalitu života LGBT+ lidí v Česku, která byla součástí výzkumu kanceláře Veřejného ochránce práv[6], dalo 96 % dotázaných na první místo uzákonění manželství pro všechny páry. Česká veřejnost přijetí manželství pro všechny páry také dlouhodobě podporuje. Podle nezávislých průzkumů veřejného mínění z roku 2021 a 2022 s ním souhlasí 65 % lidí v Česku[7].

3.)   POŽADUJEME OKAMŽITÉ PŘIJETÍ LEGISLATIVY, KTERÁ ZASTAVÍ POVINNOST ZNEMOŽNĚNÍ REPRODUKČNÍ FUNKCE (KASTRACE) TRANS LIDÍ PRO ÚČELY ÚŘEDNÍ ZMĚNY POHLAVÍ

Aby trans lidé v Česku mohli mít v občanském průkazu uvedeno pohlaví, kterým se cítí být, nutí je zákon do kastrace. Musí si nechat mrzačit zdravé tělo, i když by jinak chirurgickou změnu vzhledu podstoupit nechtěli. Bez tohoto zákroku nemají možnost změnit si jméno a jsou při jakékoli identifikaci nuceni odhalovat cizím lidem svoje intimní záležitosti. Česká republika je jednou z posledních zemí v Evropě, která tento brutální a nepřijatelný přístup dosud uplatňuje. Naše právní úprava zcela ignoruje nejen současné vědecké poznání, ale především rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací, včetně Evropského soudu pro lidská práva. Ten již v roce 2017 označil nucenou kastraci trans lidí pro účely úřední změny pohlaví za nepřijatelnou a zásadně porušující lidská práva. Česká republika toto dosud ignoruje. 

Podle studie[8] organizace Trans*parent z roku 2020 je s procesem tranzice v ČR nespokojeno 56 % trans lidí a toto číslo dále roste. Podle studie[9] z roku 2018 se u nás necítí dobře 33 % trans lidí. Ve víc než polovině případů je příčinou přístup druhých lidí, úřadů, médií, politiků atd.

Nemůžeme akceptovat politickou kulturu nenávisti, která je v naší společnosti krok za krokem nastolována nejen směrem k LGBT+ lidem. Vyzýváme Vás, abyste konzultovali skutečné vědce a vědkyně, ne ultrakonzervativní organizace dlouhodobě šířící bludy, dezinformace a nepřátelské postoje. Vyzýváme Vás, abyste svá politická rozhodnutí činili v sekulárním státě na základě rozumu, nikoli víry. Vyzýváme Vás, abyste k nám, stejně jako k ostatním, přistupovali s empatií. Přestaňte nečinně přihlížet zhoršující se bezpečnostní situaci, která se rozšiřuje v celém regionu Visegrádské skupiny a kterou s obavami sledujeme. Teroristický útok na Slovensku naše obavy významně zesílil. Nenávisti se musíme postavit společně. Začněte konečně jednat!

SIGNATÁŘI A SIGNATÁŘKAMI JSOU NÍŽE PODEPSANÍ ZÁSTUPCI A PODEPSANÉ ZÁSTUPKYNĚ ORGANIZACÍ:

 1. Lenka Bártová, Prague Pride, z.s.
 2. Mgr. Klára Kalibová, Ph.D., In IUSTITIA
 3. Czeslaw Walek, Jsme fér
 4. Lenka Králová, Transparent z.s.
 5. Marek Christ, STUD, z.s.
 6. Jiří Votava, Logos Česká republika, LGBTQ+ věřící
 7. Michal Pitoňák, Queer Geography
 8. Jan Seidl, Společnost pro queer paměť, z. s.
 9. Oldřich Kundera, Sbarouven.cz
 10. Jackson Smith, The Gay Agenda
 11. Ondřej Mužík, GaTe
 12. Jiří Procházka, PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu)
 13. Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Speedymen Brno
 14. Karolína Nodesová, Most Pride
 15. Johanna Nejedlová, Konsent, z.s
 16. Jakub Šváb, Charlie, z.s.
 17. Mgr. Valerij Maljulin, Medvědi Brno z. s.
 18. Pavel Bicek, Mezipatra QFF
 19. Pavel Růžička, Prague Bears, z.s.
 20. Ondřej Kožušník, Bears of Ostrava
 21. Michaela Holzmannová, OLLOVE z. s.
 22. Jan Švarc, Pilsen Pride
 23. Jaroslav Lorman, ŽIVOT 90

 

POKUD SE CHCETE I VY OSOBNĚ NEBO VAŠE ORGANIZACE PŘIPOJIT PODPISEM K OTEVŘENÉ VÝZVĚ, VÝZU PODEPÍŠETE NA WWW.SPOLECNEPROTINENAVISTI.CZ.

 

Použité zdroje:

[1] Organizace In IUSTITIA eviduje případy hate crime nahlášené přes její online formulář a vydává podrobné čtvrtletní zprávy.

[2] Homofobie a legalizace manželství pro všechny páry v Evropě: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02610151111150627/full/html

[3] Pokles pokusů o sebevraždu dospívajících spojených s legalizací sňatků osob stejného pohlaví: https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/20/drop-in-teenage-suicide-attempts-linked-to-legalisation-of-same-sex-marriage. V zemích, kde uzákonili homosexuální sňatky, klesly sebevraždy teeenagerů: https://www.respekt.cz/spolecnost/v-zemich-kde-uzakonili-homosexualni-snatky-klesly-sebevrazdy-teenageru

[4] Zákony o manželství osob stejného pohlaví spojuje menší počet pokusů o sebevraždu mladistvých: https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/same-sex-marriage-laws-linked-with-fewer-teen-suicide-attempt 

[5] Míra sebevražd se u leseb i gayů v Dánsku a Švédsku po legalizaci manželství výrazně snížila: https://wave.rozhlas.cz/mira-sebevrazd-se-u-leseb-i-gayu-v-dansku-a-svedsku-po-legalizaci-manzelstvi-8109364  

[8] Zkušenosti trans a nebinárních osob se zdravotnickými a psychologickými službami: https://jsmetransparent.cz/wp-content/uploads/2022/04/Vysledky-vyzkumu-Transparent.pdf

[9] Obavy a přání trans lidí: https://jsmetransparent.cz/wp-content/uploads/2022/07/Transparent_Obavy-a-prani-trans-lidi_2019_978-80-906362-4-8.pdf

 

POKUD SE CHCETE I VY OSOBNĚ NEBO VAŠE ORGANIZACE PŘIPOJIT PODPISEM K OTEVŘENÉ VÝZVĚ, VÝZU PODEPÍŠETE NA WWW.SPOLECNEPROTINENAVISTI.CZ.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Senátoři a senátorky navrhují změny v zákoně o partnerství: Omezí práva stejnopohlavním i heterosexuálním párům.

V prvním červencovém týdnu se senátní opozice opět pokusila zvrátit konsenzus ohledně zákona o partnerství, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna a prošel Senátem. Na jednání Podvýboru pro rodinu Výboru pro sociální politiku předložila jeho předsedkyně, senátorka Jitka Chalánková, společně se senátory Jiřím Oberfalzerem (ODS a TOP 09), Patrikem Kunčarem (KDU-ČSL a nezávislí) a senátorkou Danielou Kovářovou (nezávislá) senátní návrh zákona, který by měl změnit právě schválený zákon o partnerství.

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.