Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

OSPDL se také domnívá, že traumata z rozvodu rodičů, opuštění nebo velkých hádek mají na dítě větší dopad než to, zda dítě vychovávají heterosexuální nebo stejnopohlavní rodiče. Výbor OSPDL zaujal názor, že v otázce výchovy dětí stejnopohlavními páry je rozhodující, aby dítě mělo milující rodinu a pevné zázemí. Toto stanovisko vychází z přesvědčení, že problémy a výzvy v oblasti výchovy dětí jsou relevantní pro všechny rodiče, bez ohledu na jejich vztahovou orientaci.

Dále se výbor zabýval otázkou, jakým způsobem lze dětem stejnopohlavních párů poskytnout adekvátní prostředí pro rozvoj jejich osobnosti a zároveň respektovat odlišné vztahové preference rodičů. Z tohoto důvodu by měly být stejnopohlavní rodiny podporovány legislativními opatřeními, aby se zajistilo, že i tyto rodiny budou moci poskytnout dětem adekvátní podmínky pro jejich zdravý a harmonický vývoj. Výbor se kladně vyslovil také v otázce možnosti společné adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry.

Obdobné stanovisko vydala v lednu 2023 také Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky. Ve svém stanovisku uvádí: "Považujeme za důležité zdůraznit, že dítě potřebuje pro zdravý psychický a fyzický vývin především péči, harmonické a láskyplné prostředí bez násilí, bez ohledu na to, kdo tvoří členy domácnosti (možností je mnoho). Sexuální orientace je biologicky dána (vrozená), přímo nesouvisí s péčí, rodičovskými schopnostmi a zájmem dítěte. Zdravotní riziko pro vývin dítěte může vzniknout z agresivity společnosti vůči takové rodině."

 

Stanovisko výboru OSPDL ČLS JEP

Otázka výchovy dětí stejnopohlavními páry se zdá být složitá. Ale dle našeho názoru je především nutné, aby dítě vyrůstalo v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí. V takovém případě je "skoro" jedno, zda jej vychovává máma s tátou, nebo dvě „matky/tety“ nebo dva "tátové/strejdové".

Na dítě větší mírou doléhají například traumata z opuštění matkou, nebo vůbec rozchodu rodičů, nebo velké hádky mezi rodiči... Navíc v mnohých „správných rodinách“ jsou děti nechtěné, týrané, zanedbávané. Mnohé děti vyrůstají s pouze jedním rodičem, s prarodiči…..

Je naopak jasné, že pro stejnopohlavní páry, které se rozhodnou vychovávat děti, bude otázka výchovy náročnější, bude vyžadovat širší komunikaci s dítětem (tak jako adoptované dítě se má od adoptivních rodičů včas dozvědět, že „není biologicky jejich, ale…..“). Homosexuálové nežijí ve vakuu, jejich nejbližší okruh je složen z žen i mužů, tedy poskytuje dostatek prostoru pro vnímání mužských i ženských rolí….

Pokud tedy zní otázka, zda se stavíme za možnost adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry, tak odpovídáme „ano“.

V Praze, 20. 6. 2022

Za výbor OSPDL ČLS JEP
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně

 

Přečtěte si celé stanovisko OSPDL.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.