Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

OSPDL se také domnívá, že traumata z rozvodu rodičů, opuštění nebo velkých hádek mají na dítě větší dopad než to, zda dítě vychovávají heterosexuální nebo stejnopohlavní rodiče. Výbor OSPDL zaujal názor, že v otázce výchovy dětí stejnopohlavními páry je rozhodující, aby dítě mělo milující rodinu a pevné zázemí. Toto stanovisko vychází z přesvědčení, že problémy a výzvy v oblasti výchovy dětí jsou relevantní pro všechny rodiče, bez ohledu na jejich vztahovou orientaci.

Dále se výbor zabýval otázkou, jakým způsobem lze dětem stejnopohlavních párů poskytnout adekvátní prostředí pro rozvoj jejich osobnosti a zároveň respektovat odlišné vztahové preference rodičů. Z tohoto důvodu by měly být stejnopohlavní rodiny podporovány legislativními opatřeními, aby se zajistilo, že i tyto rodiny budou moci poskytnout dětem adekvátní podmínky pro jejich zdravý a harmonický vývoj. Výbor se kladně vyslovil také v otázce možnosti společné adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry.

Obdobné stanovisko vydala v lednu 2023 také Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky. Ve svém stanovisku uvádí: "Považujeme za důležité zdůraznit, že dítě potřebuje pro zdravý psychický a fyzický vývin především péči, harmonické a láskyplné prostředí bez násilí, bez ohledu na to, kdo tvoří členy domácnosti (možností je mnoho). Sexuální orientace je biologicky dána (vrozená), přímo nesouvisí s péčí, rodičovskými schopnostmi a zájmem dítěte. Zdravotní riziko pro vývin dítěte může vzniknout z agresivity společnosti vůči takové rodině."

 

Stanovisko výboru OSPDL ČLS JEP

Otázka výchovy dětí stejnopohlavními páry se zdá být složitá. Ale dle našeho názoru je především nutné, aby dítě vyrůstalo v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí. V takovém případě je "skoro" jedno, zda jej vychovává máma s tátou, nebo dvě „matky/tety“ nebo dva "tátové/strejdové".

Na dítě větší mírou doléhají například traumata z opuštění matkou, nebo vůbec rozchodu rodičů, nebo velké hádky mezi rodiči... Navíc v mnohých „správných rodinách“ jsou děti nechtěné, týrané, zanedbávané. Mnohé děti vyrůstají s pouze jedním rodičem, s prarodiči…..

Je naopak jasné, že pro stejnopohlavní páry, které se rozhodnou vychovávat děti, bude otázka výchovy náročnější, bude vyžadovat širší komunikaci s dítětem (tak jako adoptované dítě se má od adoptivních rodičů včas dozvědět, že „není biologicky jejich, ale…..“). Homosexuálové nežijí ve vakuu, jejich nejbližší okruh je složen z žen i mužů, tedy poskytuje dostatek prostoru pro vnímání mužských i ženských rolí….

Pokud tedy zní otázka, zda se stavíme za možnost adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry, tak odpovídáme „ano“.

V Praze, 20. 6. 2022

Za výbor OSPDL ČLS JEP
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně

 

Přečtěte si celé stanovisko OSPDL.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.