Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

OSPDL se také domnívá, že traumata z rozvodu rodičů, opuštění nebo velkých hádek mají na dítě větší dopad než to, zda dítě vychovávají heterosexuální nebo stejnopohlavní rodiče. Výbor OSPDL zaujal názor, že v otázce výchovy dětí stejnopohlavními páry je rozhodující, aby dítě mělo milující rodinu a pevné zázemí. Toto stanovisko vychází z přesvědčení, že problémy a výzvy v oblasti výchovy dětí jsou relevantní pro všechny rodiče, bez ohledu na jejich vztahovou orientaci.

Dále se výbor zabýval otázkou, jakým způsobem lze dětem stejnopohlavních párů poskytnout adekvátní prostředí pro rozvoj jejich osobnosti a zároveň respektovat odlišné vztahové preference rodičů. Z tohoto důvodu by měly být stejnopohlavní rodiny podporovány legislativními opatřeními, aby se zajistilo, že i tyto rodiny budou moci poskytnout dětem adekvátní podmínky pro jejich zdravý a harmonický vývoj. Výbor se kladně vyslovil také v otázce možnosti společné adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry.

Obdobné stanovisko vydala v lednu 2023 také Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky. Ve svém stanovisku uvádí: "Považujeme za důležité zdůraznit, že dítě potřebuje pro zdravý psychický a fyzický vývin především péči, harmonické a láskyplné prostředí bez násilí, bez ohledu na to, kdo tvoří členy domácnosti (možností je mnoho). Sexuální orientace je biologicky dána (vrozená), přímo nesouvisí s péčí, rodičovskými schopnostmi a zájmem dítěte. Zdravotní riziko pro vývin dítěte může vzniknout z agresivity společnosti vůči takové rodině."

 

Stanovisko výboru OSPDL ČLS JEP

Otázka výchovy dětí stejnopohlavními páry se zdá být složitá. Ale dle našeho názoru je především nutné, aby dítě vyrůstalo v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí. V takovém případě je "skoro" jedno, zda jej vychovává máma s tátou, nebo dvě „matky/tety“ nebo dva "tátové/strejdové".

Na dítě větší mírou doléhají například traumata z opuštění matkou, nebo vůbec rozchodu rodičů, nebo velké hádky mezi rodiči... Navíc v mnohých „správných rodinách“ jsou děti nechtěné, týrané, zanedbávané. Mnohé děti vyrůstají s pouze jedním rodičem, s prarodiči…..

Je naopak jasné, že pro stejnopohlavní páry, které se rozhodnou vychovávat děti, bude otázka výchovy náročnější, bude vyžadovat širší komunikaci s dítětem (tak jako adoptované dítě se má od adoptivních rodičů včas dozvědět, že „není biologicky jejich, ale…..“). Homosexuálové nežijí ve vakuu, jejich nejbližší okruh je složen z žen i mužů, tedy poskytuje dostatek prostoru pro vnímání mužských i ženských rolí….

Pokud tedy zní otázka, zda se stavíme za možnost adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry, tak odpovídáme „ano“.

V Praze, 20. 6. 2022

Za výbor OSPDL ČLS JEP
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně

 

Přečtěte si celé stanovisko OSPDL.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Rovné sňatky ve Sněmovně 2023: Manipulace, nesmysly, obstrukce, ale také fakta a slova podpory

Novela zákona o manželství pro všechny páry byla předložena v červnu 2022. Debata ve Sněmovně se konečně otevřela 31. května 2023 a pokračovala 1. a 2. června 2023. Podle analýzy této debaty bylo 64 % času věnováno nesouhlasným projevům. Na hlasování zatím bohužel nedošlo. Přinášíme vám přehled podpůrných i oponentních výroků.

Rovné sňatky zpět ve Sněmovně. Co se děje?

Včera, 17. května 2023, byl Mezinárodní den boje proti homofobii, bifobii a transfobii. Měli jsme velkou šanci dostat k němu ten nejlepší možný dárek – manželství pro všechny páry. Jak je to možné? Máme pro vás shrnutí a aktuální informace k vývoji projednávání ve Sněmovně. Pojďme na to.

Česká vláda dala zelenou cenzuře LGBT lidí v Evropské unii

Vláda preméra Fialy se rozhodla nepodpořit Evropskou komisi v žalobě proti Maďarsku. Důvodem žaloby je to, že Orbánova vláda v roce 2021 přijala cenzurní zákon, namířený ostře proti LGBT lidem, včetně LGBT dětí. Zákon například zakazuje přístup nezletilých k jakémukoli obsahu, který „propaguje nebo zobrazuje odchylku od vlastní identity odpovídající biologickému pohlaví při narození, změnu pohlaví nebo homosexualitu“. Což znamená vygumování LGBT lidí z veřejného prostoru. Jasná cenzura médií, vzdělávacího systému, ale třeba i kontrola toho, jaké knihy mohou rodiče svým vlastním dětem číst. 

Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.