“Kroužkujte a volte srdcem,” vzkazují voličům partnerky doufající ve vlastní svatbu

Iniciativa Jsme fér dne 14. září představila výsledky předvolebního průzkumu o manželství pro všechny. 180 z 230 dosavadních odpovědí oslovených politiků a političek by zvedlo ruku pro uzákonění manželství pro gay a lesbické páry. O dlouhodobém trendu podpory rovných sňatků napříč společností pak mluvila zástupkyně výzkumné agentury MEDIAN. Podle dlouhodobého průzkumu mezi 7417 respondenty a respondentkami podpora české populace neklesá pod 62% úroveň.

Krátce před polednem v kavárně Kafe a Hrnky o závěrech předvolebního průzkumu promluvili zástupci iniciativy. Když jsem před vás předstupoval před čtyřmi lety s prvním průzkumem, jak jsou na tom naše politické partaje s přátelskostí vůči gayům a lesbám a jak jsou na tom kandidáti a kandidátky ve věci manželství pro gay a lesbické páry, tak by mě asi v životě nenapadlo, že tady budu stát se stejnou věcí čtyři roky poté,” zahájil tiskovou konferenci šéf iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek.

Na začátku konference Walek taktéž připomněl, že naše zástupce do Sněmovny volíme a platíme proto, aby za nás rozhodovali. Přestože ale iniciativa předložila přes 140 tisíc podpisů českých občanů, kteří by si přáli jednotné manželství pro gay a lesbické páry, které by zajistilo právní jistoty, stabilitu, ale i výhody tisícům párů a rodin s dětmi, poslanci se rozhodli v této věci rozhodnutí nevynést.

 

180 kandidátů a kandidátek by zvedlo ruku PRO manželství pro všechny

I proto, aby se tato situace změnila, iniciativa Jsme fér uskutečnila předvolební průzkum o manželství pro všechny mezi kandidáty a kandidátkami do Poslanecké sněmovny, jejichž výsledky na konferenci představila. Předvolebního průzkumu Jsme fér se účastní politici a političky napříč celým politickým spektrem. Všem dotazovaným položila iniciativa stejnou anketní otázku:

Pokud budete zvolen/a do Poslanecké sněmovny, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela/manželky?

Z celkového počtu 1120 kandidátů a kandidátek do Poslanecké sněmovny obdržela iniciativa zatím 230 odpovědí z osmi volebních subjektů kandidujících do Sněmovny, z toho 180 oslovených vyhodnotila jako férové kandidáty nebo kandidátky, které má smysl v parlamentních volbách podpořit. Průzkum dosud není uzavřen a bude průběžně doplňován o nové odpovědi až do volebního víkendu 8.–9. října.

Cílem samozřejmě není říkat lidem, kterou politickou stranu mají volit. Ale podporovat voliče a voličky, které mají o toto téma zájem, aby ve vybrané straně kroužkovali ty kandidátky a kandidáty, kteří konečně zákon o manželství pro gay a lesbické páry schválí,“ vysvětlila právnička iniciativy Jsme fér Lucia Zachariášová.

Na stránkách iniciativy se kromě výsledků průzkumu dozvíte i bližší informace k metodologii průzkumu - jakým způsobem byl průzkum realizován, které kandidátky, kandidáty, ale i politická uskupení konkrétně iniciativa hodnotila, jaká byla kritéria hodnocení apod.

 

Česká společnost dlouhodobě podporuje rovné sňatky

Na konferenci se hovořilo i o podpoře manželství pro všechny napříč českou společností. Průzkumy několika renomovaných agentur ukazují dlouhodobý trend podpory českých občanů. Například průzkum výzkumné agentury NMS Market Research ukazuje, že rovné sňatky mají podporu 65 % české populace. Podle jiného kontinuálního průzkumu MEDIAN MML TGI o mediálním chování, životních postojích a názorech mezi 7417 respondenty starších 12 let konaném v době od ledna do června 2021, je manželství pro všechny nakloněno 62 % populace. Jednalo se o nejdelší a nejrozsáhlejší šetření v ČR, do nějž byla zahrnuta otázka na postoj k manželství pro všechny.

Výzkumy z poslední doby ukazují, že manželství pro všechny stabilně podporují přibližně dvě třetiny české společnosti. Nic na tom nemění ani období, kdy manželství pro všechny bylo projednáváno v Poslanecké sněmovně, a tak můžeme konstatovat, že doba nejvyhrocenější diskuze, kdy na téma rovných sňatků byla upřena pozornost, nijak nezahýbala s veřejnou podporou,” potvrzuje společenský trend podpory manželství pro gay a lesbické páry projektová manažerka výzkumné agentury MEDIAN Martina Veverková.

Agentura MEDIAN taktéž realizovala dva kvalitativní výzkumy v rámci fokusních skupin s lidmi, kteří nemají na manželství pro všechny vyhraněné názory (spíše pro, spíše proti). Podle Veverkové je zkoumání postojů těchto lidí, kteří zastupují největší část dotázaných (45 %), nejstrategičtější možností. 

Praktické potřeby gay a lesbických párů na prvním místě

Účastníci výzkumu většinově chápali manželství pro všechny jako naplnění praktických potřeb gay a lesbických párů a poté také jako další krok k jejich rovnoprávnosti. Zároveň se neobávali „stupňování požadavků“ ze strany gayů a leseb a manželství pro všechny si nespojovali s alternativními způsoby rodinného života. I s ohledem na blížící se volby nikdo z účastníků neuvedl, že by postoj politické strany k manželství pro všechny mohl ovlivnit jejich volební preferenci. Takto komentovali účastníci fokusních skupin probíraná témata:

 

"Jsou to normální lidé jako ty a já, a normální lidé se normálně berou a jsou manželé.“ Muž, 42 let, ženatý, 2 děti

 

"Já si hlavně myslim, že si to musej vybojovat. (…) Jako ženy si musely vybojovat rovnoprávnost, tak musej i homosexuálové a lesbičky. (…) Tlačit na vládu a poslance.“ Muž, 42 let, rozvedený

 

"Ale i heterosexuál by měl říct: hele, umožněte jim tohle, ať je to takhle fér. Aby druhým ukázal, že to není nic nenormálního." Muž, 40 let, žije s přítelkyní, 1 dítě

 

“Přijde nám to jako diskriminace, také se chceme vzít!”

Iniciativa Jsme fér zakončila svou konferenci představením reklamního spotu, ve kterém si zahrály životní partnerky a herečky Alexandra Chrzanowská a Jana Novosadová nebo také tváře českého filmu a divadla Libuše Švormová a Alois Švehlík. Spot má motivovat lidi napříč generacemi, aby šli k volbám a aby si své kandidátky a kandidáty vybírali mezi těmi, kterým záleží na zabezpečení a životní spokojenosti gay a lesbických párů i jejich dětí.

 Manželství nám přijde jako součást života. Všichni kolem, kteří tvořili rodinu, se vzali. U heterosexuálních párů je normální, že spolu nějaký čas chodí, pak se zasnoubí a můžou mít svatbu. Jenže my ji v tenhle moment mít nemůžeme a přijde nám to jako diskriminace. To je pro nás hlavní důvod, proč se chceme vzít, protože svatbou začíná rodina, která se potom může posouvat dál. Ve finále je to symbol, který pro nás něco znamená,” svěřily se Alexandra s Janou s tím, že by si přály, aby ve Sněmovně seděl dostatek lidí, kteří se tématu rovných sňatků otevřou.

Doufáme, že spot, který jsme natočily, ukáže lidem, že manželství pro všechny je pro nás důležité, že to není jen pro zábavu. Spoustu lidí neví, že se nemůžeme vzít normálním způsobem, doufáme tedy že se nad tím díky tomuto spotu alespoň trochu zamyslí,” zakončují partnerky.

 

Výsledky velkého předvolebního průzkumu mezi volebními subjekty i kandidáty a kandidátkami jsou k dispozici na www.jsmefer.cz/KrouzkujSrdcem. 8. a 9. října nezapomeňte #KroužkujSrdcem. 

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.