“Kroužkujte a volte srdcem,” vzkazují voličům partnerky doufající ve vlastní svatbu

Iniciativa Jsme fér dne 14. září představila výsledky předvolebního průzkumu o manželství pro všechny. 180 z 230 dosavadních odpovědí oslovených politiků a političek by zvedlo ruku pro uzákonění manželství pro gay a lesbické páry. O dlouhodobém trendu podpory rovných sňatků napříč společností pak mluvila zástupkyně výzkumné agentury MEDIAN. Podle dlouhodobého průzkumu mezi 7417 respondenty a respondentkami podpora české populace neklesá pod 62% úroveň.

Krátce před polednem v kavárně Kafe a Hrnky o závěrech předvolebního průzkumu promluvili zástupci iniciativy. Když jsem před vás předstupoval před čtyřmi lety s prvním průzkumem, jak jsou na tom naše politické partaje s přátelskostí vůči gayům a lesbám a jak jsou na tom kandidáti a kandidátky ve věci manželství pro gay a lesbické páry, tak by mě asi v životě nenapadlo, že tady budu stát se stejnou věcí čtyři roky poté,” zahájil tiskovou konferenci šéf iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek.

Na začátku konference Walek taktéž připomněl, že naše zástupce do Sněmovny volíme a platíme proto, aby za nás rozhodovali. Přestože ale iniciativa předložila přes 140 tisíc podpisů českých občanů, kteří by si přáli jednotné manželství pro gay a lesbické páry, které by zajistilo právní jistoty, stabilitu, ale i výhody tisícům párů a rodin s dětmi, poslanci se rozhodli v této věci rozhodnutí nevynést.

 

180 kandidátů a kandidátek by zvedlo ruku PRO manželství pro všechny

I proto, aby se tato situace změnila, iniciativa Jsme fér uskutečnila předvolební průzkum o manželství pro všechny mezi kandidáty a kandidátkami do Poslanecké sněmovny, jejichž výsledky na konferenci představila. Předvolebního průzkumu Jsme fér se účastní politici a političky napříč celým politickým spektrem. Všem dotazovaným položila iniciativa stejnou anketní otázku:

Pokud budete zvolen/a do Poslanecké sněmovny, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela/manželky?

Z celkového počtu 1120 kandidátů a kandidátek do Poslanecké sněmovny obdržela iniciativa zatím 230 odpovědí z osmi volebních subjektů kandidujících do Sněmovny, z toho 180 oslovených vyhodnotila jako férové kandidáty nebo kandidátky, které má smysl v parlamentních volbách podpořit. Průzkum dosud není uzavřen a bude průběžně doplňován o nové odpovědi až do volebního víkendu 8.–9. října.

Cílem samozřejmě není říkat lidem, kterou politickou stranu mají volit. Ale podporovat voliče a voličky, které mají o toto téma zájem, aby ve vybrané straně kroužkovali ty kandidátky a kandidáty, kteří konečně zákon o manželství pro gay a lesbické páry schválí,“ vysvětlila právnička iniciativy Jsme fér Lucia Zachariášová.

Na stránkách iniciativy se kromě výsledků průzkumu dozvíte i bližší informace k metodologii průzkumu - jakým způsobem byl průzkum realizován, které kandidátky, kandidáty, ale i politická uskupení konkrétně iniciativa hodnotila, jaká byla kritéria hodnocení apod.

 

Česká společnost dlouhodobě podporuje rovné sňatky

Na konferenci se hovořilo i o podpoře manželství pro všechny napříč českou společností. Průzkumy několika renomovaných agentur ukazují dlouhodobý trend podpory českých občanů. Například průzkum výzkumné agentury NMS Market Research ukazuje, že rovné sňatky mají podporu 65 % české populace. Podle jiného kontinuálního průzkumu MEDIAN MML TGI o mediálním chování, životních postojích a názorech mezi 7417 respondenty starších 12 let konaném v době od ledna do června 2021, je manželství pro všechny nakloněno 62 % populace. Jednalo se o nejdelší a nejrozsáhlejší šetření v ČR, do nějž byla zahrnuta otázka na postoj k manželství pro všechny.

Výzkumy z poslední doby ukazují, že manželství pro všechny stabilně podporují přibližně dvě třetiny české společnosti. Nic na tom nemění ani období, kdy manželství pro všechny bylo projednáváno v Poslanecké sněmovně, a tak můžeme konstatovat, že doba nejvyhrocenější diskuze, kdy na téma rovných sňatků byla upřena pozornost, nijak nezahýbala s veřejnou podporou,” potvrzuje společenský trend podpory manželství pro gay a lesbické páry projektová manažerka výzkumné agentury MEDIAN Martina Veverková.

Agentura MEDIAN taktéž realizovala dva kvalitativní výzkumy v rámci fokusních skupin s lidmi, kteří nemají na manželství pro všechny vyhraněné názory (spíše pro, spíše proti). Podle Veverkové je zkoumání postojů těchto lidí, kteří zastupují největší část dotázaných (45 %), nejstrategičtější možností. 

Praktické potřeby gay a lesbických párů na prvním místě

Účastníci výzkumu většinově chápali manželství pro všechny jako naplnění praktických potřeb gay a lesbických párů a poté také jako další krok k jejich rovnoprávnosti. Zároveň se neobávali „stupňování požadavků“ ze strany gayů a leseb a manželství pro všechny si nespojovali s alternativními způsoby rodinného života. I s ohledem na blížící se volby nikdo z účastníků neuvedl, že by postoj politické strany k manželství pro všechny mohl ovlivnit jejich volební preferenci. Takto komentovali účastníci fokusních skupin probíraná témata:

 

"Jsou to normální lidé jako ty a já, a normální lidé se normálně berou a jsou manželé.“ Muž, 42 let, ženatý, 2 děti

 

"Já si hlavně myslim, že si to musej vybojovat. (…) Jako ženy si musely vybojovat rovnoprávnost, tak musej i homosexuálové a lesbičky. (…) Tlačit na vládu a poslance.“ Muž, 42 let, rozvedený

 

"Ale i heterosexuál by měl říct: hele, umožněte jim tohle, ať je to takhle fér. Aby druhým ukázal, že to není nic nenormálního." Muž, 40 let, žije s přítelkyní, 1 dítě

 

“Přijde nám to jako diskriminace, také se chceme vzít!”

Iniciativa Jsme fér zakončila svou konferenci představením reklamního spotu, ve kterém si zahrály životní partnerky a herečky Alexandra Chrzanowská a Jana Novosadová nebo také tváře českého filmu a divadla Libuše Švormová a Alois Švehlík. Spot má motivovat lidi napříč generacemi, aby šli k volbám a aby si své kandidátky a kandidáty vybírali mezi těmi, kterým záleží na zabezpečení a životní spokojenosti gay a lesbických párů i jejich dětí.

 Manželství nám přijde jako součást života. Všichni kolem, kteří tvořili rodinu, se vzali. U heterosexuálních párů je normální, že spolu nějaký čas chodí, pak se zasnoubí a můžou mít svatbu. Jenže my ji v tenhle moment mít nemůžeme a přijde nám to jako diskriminace. To je pro nás hlavní důvod, proč se chceme vzít, protože svatbou začíná rodina, která se potom může posouvat dál. Ve finále je to symbol, který pro nás něco znamená,” svěřily se Alexandra s Janou s tím, že by si přály, aby ve Sněmovně seděl dostatek lidí, kteří se tématu rovných sňatků otevřou.

Doufáme, že spot, který jsme natočily, ukáže lidem, že manželství pro všechny je pro nás důležité, že to není jen pro zábavu. Spoustu lidí neví, že se nemůžeme vzít normálním způsobem, doufáme tedy že se nad tím díky tomuto spotu alespoň trochu zamyslí,” zakončují partnerky.

 

Výsledky velkého předvolebního průzkumu mezi volebními subjekty i kandidáty a kandidátkami jsou k dispozici na www.jsmefer.cz/KrouzkujSrdcem. 8. a 9. října nezapomeňte #KroužkujSrdcem. 

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.