Manželství pro gay a lesbické páry dlouhodobě podporuje kolem 65 % lidí v Česku. Na co ještě čekáte, poslanci a poslankyně?

Když začalo být manželství pro gay a lesbické páry v USA v roce 2015 dostupné ve všech státech unie, podporovalo ho 55 % Američanů a Američanek. Ve Francii s ním před zavedením souhlasilo 57 % a ve Španělsku 66 % lidí. Veřejná podpora v Anglii a Walesu dosahovala 53 % předtím, než Alžběta II. podepsala královský souhlas s rovnými sňatky. Jak je tedy možné, že v České republice, kde manželství pro všechny páry podle renomovaných agentur dlouhodobě podporuje 65 % obyvatel, ho stále nemáme?

Český parlament rozhodně nevyžaduje, aby schvalované zákony měly jasně převažující podporu veřejnosti. Zákaz kouření v restauracích schválil v roce 2015 za situace, kdy tento záměr podle CVVM podporovalo 58 % lidí. Podpora manželství pro všechny páry je rozhodně silnější. 

Jak rostla podpora veřejnosti

Obavy české veřejnosti z manželství párů tvořených dvěma muži nebo ženami jako dosud málo známého fenoménu začaly podle výzkumů opadat již v roce 2009. Tehdy se mohly brát gay a lesbické páry pouze ve třech evropských zemích. Po dalších pěti letech, kdy byla česká společnost v postoji k rovnému manželství rozdělená zhruba půl na půl, však v průzkumech veřejného mínění začal převažovat podpůrný postoj. Ten v roce 2015 v průzkumu CVVM vyjádřilo 49 % a v průzkumu Pew Research Center dokonce 67 % dotázaných.  

Pro objektivnější výsledek výzkumníci počátkem roku 2019 zprůměrovali reprezentativní průzkumy agentur Pew Research Center (rok 2015), Median a CVVM (oba 2018) a zjistili, že manželství pro všechny páry již tehdy podporovalo 61 % české společnosti. Mezi mladými lidmi do 29 let to bylo dokonce 73 %.

Agentura Median v témže roce provedla nový průzkum, který ukázal podporu 67 % obyvatel. To znamená hlas 5,7 milionu legitimních voličů a voliček. K podpoře manželství pro všechny páry mezi mladými lidmi se přidala další generace – mezi lidmi středního věku narostl souhlas na 74 %. 

Po covidové pauze provedla průzkum zaměřený na manželství v červenci 2021 agentura NMS Market Research. Potvrdil podporu sňatků gay a lesbických párů u 65 % české veřejnosti, vyšší míra souhlasu byla tradičně u žen a mladých lidí do 34 let. K podpoře manželství pro všechny páry mezi mladými lidmi se přidala další generace – mezi lidmi středního věku narostl souhlas na 74 %. Dlouhodobý trend podpory rovných sňatků napříč společností potvrdil také další průzkum agentury Median z první půlky roku 2021. Podle zatím nejrozsáhlejšího šetření mezi 7417 respondenty a respondentkami podpora české populace neklesá pod 62% úroveň. 

Přesto v tu dobu v Poslanecké sněmovně už tři roky ležel zákon o manželství pro všechny páry, který sice prošel do druhého čtení v dubnu 2021, ale zmizel v propadlišti dějin spolu se starou Sněmovnou. Tu po parlamentních volbách v říjnu 2021 nahradili nově zvolení poslanci a poslankyně.

Nejnovější průzkumy: manželství pro všechny páry podporuje kolem 65 % lidí

Podle průzkumu agentury MindBridge Consulting, který proběhl v květnu 2022. rovné sňatky podporuje 65 % české veřejnosti. Své postoje vyjadřovali dotázaní ve věku 18 až 70 let a výsledky prokázaly, že podpora výrazně souvisí s věkem a pohlavím. Mezi nejmladšími respondenty dosahuje 83 %, s narůstajícím věkem postupně klesá na nižší úroveň.

Nejnovější čísla za rok 2023 pocházejí z průzkumů organizace GlobSec, kde podpora rovného manželství dosáhla dokonce 72 % a výzkumné agentury CVVM, která uvádí podporu 58 % obyvatel. Oproti poslednímu měření CVVM v roce 2019 vzrostla o jedenáct procentních bodů, počet odpůrců a odpůrkyň za stejný čas klesl o deset procentních bodů. Podle tohoto průzkumu si 77 % dotázaných myslí, že by gayové a lesby měli mít právo na adopci dětí svého partnera či partnerky a 63 % si myslí, že by gayové a lesby měli mít právo na adopci dětí z institucionální péče.

Petici za manželství pro všechny páry již v ČR podepsalo přes 170 000 lidí. I kampaň před prezidentskými volbami ukázala, že rovnost a zlepšení životních podmínek LGBT lidí, rodin a dětí patří mezi témata, na jejichž základě zejména mladší voliči a voličky vybírají kandidáta/ku, které/mu dají svůj hlas. Gay a lesbické páry v současnosti mohou uzavírat sňatky v 35 zemích světa a podpora rovného manželství tam následně podle průzkumů značně roste. Není se čemu divit, nic z hrozeb odpůrců se totiž nikde nenaplnilo. Ve Sněmovně přesto od června 2022 leží podruhé předložený zákon o manželství pro všechny páry a vláda k němu vydala vlažné neutrální stanovisko. Přitom na změnu LGBT lidé čekají již opravdu netrpělivě. Z dotazníkového šetření Veřejné ochránkyně práv z roku 2019 vyplynulo, že pro 96 % z nich by zákonná úprava znamenala výrazné zlepšení kvality života. A to nejen jich samotných, ale i jejich rodin a dětí.

 

Kdy už politické vedení naší země pochopí, že se nacházíme ve čtvrtině 21. století a je na čase začít naslouchat tomu, co si přejí občané a především statisíce LGBT lidí? Sněmovno, dělej svoji práci a při hlasování o manželství pro všechny páry respektuj postoj společnosti, kterou reprezentuješ. Rovnoprávnost není extrém. Rovnoprávnost je samozřejmost.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.