5 důvodů, proč je ústavní zákaz rovných sňatků nebezpečím pro celou společnost

Letošní 29. červen byl pro nás velkým dnem. Poslanecká sněmovna konečně hlasovala o zákonu o manželství pro všechny páry a poslala ho do druhého čtení. Zároveň přišla noční můra – poslanci a poslankyně totiž stejně podpořili i ústavní zákaz rovných sňatků. (Někteří ve Sněmovně dokonce hlasovali pro oba zákony, byť jdou zcela proti sobě.) Proč je ústavní zákaz nebezpečím pro celou společnost?

Různé síly v dolní komoře parlamentu se snaží přidat do Listiny základních práv a svobod definici manželství pouze jako svazku muže a ženy, tedy zakázat ústavním zákonem, aby mohly gay a lesbické páry uzavírat manželství (sněmovní tisk 276). Tím by se jim podařilo na dlouhou dobu, třeba i desítky let, znemožnit  dosažení rovnosti párů stejného pohlaví a jejich dětí. Mimo jiné proto, že by pak bylo potřeba vysokého počtu hlasů (třípětinové většiny) k tomu, aby se Listinu podařilo zpátky opravit.

Návrh zasahovat do Listiny základních práv a svobod je nejen zbytečný, ale přímo nebezpečný. A to nejen pro stejnopohlavní páry v České republice a jejich děti, ale pro celou společnost. Důvodová zpráva tohoto návrhu zákona se kromě překroucených vědeckých studií Aliancí pro rodinu odvolává na země, které si obdobnou definici do svých ústav zavedly. Zapomíná ale zmínit, že poslední zemí, kde k tomu došlo, bylo putinovské Rusko. To není směr, kterým se má Česká republika vydat. Uzákonění definice manželství jako výsostného svazku muže a ženy by bylo otevřením pandořiny skříňky a vedlo by k jedinému – nárůstu nevraživosti vůči LGBT+ lidem u určitých radikálních skupin a tím k ještě hlubšímu rozdělování naší společnosti. Stejně jako tomu bylo ve všech zemích, které si ústavní zákaz rovných sňatků zavedly. Návrh zpátečnického zákona, který do světa roku 2023 nepatří, podepsalo 54 poslanců a poslankyň z KDU-ČSL, ODS, ANO, SPD a TOP 09.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda naplno ve Sněmovně řekl to, čeho jsme se obávali a před čím jsme varovali. Že pokud by mělo projít rozšíření registrovaného partnerství (tak jak o něm někteří mluví jako o alternativním řešení), tak on osobně “udělá vše pro to”, aby zároveň s tím prošel i ústavní zákaz rovného manželství. Rozšíření registrovaného partnerství (bez přijetí skutečného manželství) s sebou totiž nese tohle obrovské riziko přijetí ústavního zákazu. Takové špinavé obchody s lidskými právy jsou zcela nepřípustné a ublíží statisícům lidí i dětí. LGBT lidé, páry a rodiny s dětmi žijící v České republice si konečně zaslouží spravedlnost a rovná lidská práva, a nikoli drobné ústupky za cenu celkového zhoršení jejich postavení i ústavního pořádku naší země. V rozhovoru pro Hospodářské noviny z 11. září Marek Benda jeho plán opět zopakoval. "Za mě by bylo ideálním řešením, abychom schválili do jisté míry obojí: zafixování názvu manželství jako svazku muže a ženy do ústavy."

 

Benda chystá obchod s manželstvím, varuje zakladatel Prague Pride


Jaký je postoj premiéra Petra Fialy? "Jsem velmi zdrženlivý k úpravám ústavy."

V rozhovoru pro MF Dnes z 14. září 2023 na dotaz "V Křesťansko-demokratické straně byl i váš současný předseda poslaneckého klubu Marek Benda, který usiluje o to, aby se do listiny základních práv výslovně zakotvilo, že manželství je výlučně svazek muže a ženy. Budete to podporovat i vy? Jste dlouhodobě kritický k uzákonění manželství lidí stejného pohlaví" odpověděl:

"Pokud jde o můj osobní postoj, já jsem zdrženlivý k oběma návrhům z důvodu své víry. Nepodpořím aktivně manželství pro všechny, ale přitom se vůbec nebráním a naopak vítám debatu o právech a úpravě práv, která mají lidé v registrovaném partnerství. To si myslím, že je debata, která je zcela na místě. Na druhé straně jsem velmi zdrženlivý k úpravám ústavy. Myslím, že v ústavě mají být základní principy a pravidla, nemá tam být všechno, co se ve společnosti objeví, takže já jsem zdrženlivý k oběma těm návrhům."


Jak kdo ve Sněmovně hlasoval?

5 důvodů, proč zamítnout ústavní zákaz rovného manželství

  1. Nikomu by nepomohl a mnohým by uškodil. Přijetí této úpravy nepřinese žádnou pomoc párům muž-žena, protože jejich právní postavení se tím nijak nezmění. Existuje mnoho efektivnějších způsobů, jak by politici a političky mohli podporovat všechny rodiny nebo mladé páry – co raději představit konkrétní cílená opatření v sociální nebo daňové politice?

  2. Socio-kulturně bychom se přiblížili zemím Východní Evropy, které takový zákaz jako jediné v Evropě přijaly. Dostali bychom se po bok Polska, Maďarska, Srbska, Běloruska, Moldavska, Arménie, Severní Makedonie, Kyrgyzstánu nebo Mongolska. Poslední zemí, která si pojistila útlak LGBT lidí zákazem jejich manželství, bylo v roce 2020 Rusko. Opravdu se chceme dostat do takové party?  

    Stejnopohlavní manželství a ústavní zákaz rovných sňatků v Evropě

  3. Listina základních práv a svobod by utvrdila rozdílné zacházení s občany a občankami České republiky. Společnosti by vyslala signál, že je v pořádku rozlišovat dvě kategorie lidí, párů a rodin s dětmi. Proto, kým se narodili, by upřela rovná práva nemalé části společnosti. LGBT lidí je v České republice podle aktuálních výzkumů až jeden milion a jejich horší postavení dopadá i na jejich rodiče, příbuzné, blízké a přátele. Emeritní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský byl po odchodu z čela instituce tázán, zda by mělo být v Listině základních práv a svobod zakotveno manželství jako výhradní svazek muže a ženy a právo platit hotovostí. Odpověděl:

    Obojí považuji za naprosto absurdní nesmysl. Do Ústavy taková ustanovení nepatří. Diskreditovalo by to Ústavu, která je, na to, jak vznikala, velmi kvalitním dokumentem, a ukázalo se, že obstála.”

  4. Zákaz by zřejmě vedl k růstu nevraživosti vůči LGBT lidem. V některých zemích, které manželství párů stejného pohlaví podobným způsobem zakázaly, se situace LGBT lidí výrazně zhoršila. Rusko dokonce v roce 2023 popřelo vědecké poznání a znovu prohlásilo homosexualitu za nemoc. Například na Slovensku nevraživost proti LGBT lidem vyústila až k homofobnímu teroristickému útoku v říjnu 2022.

  5. Dosažení skutečné rovnoprávnosti, kterou je jen jedno manželství pro všechny páry, by se oddálilo až o desítky let. 

 

 

Co v této nebezpečné situaci dělat? Dejte vašim poslancům a poslankyním jasně najevo, že si ústavní zákaz rovných sňatků nepřejete. Příští dva měsíce rozhodnou. Právě teď potřebujeme každou pomoc. Přidejte se k nám. Začněte během pár sekund vyplněním formuláře

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.