Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Pozměňovací návrh senátorů Hraby a Paparegy

Předložil ho senátor Jan Paparega na zasedání senátního Výboru pro sociální politiku 9. 4. 2024 a také senátor Zdeněk Hraba (oba senátorský klub ODS a TOP 09) na zasedání senátního Ústavně-právního výboru dne 10. 4. 2024. Senátor Hraba i například Aliance pro rodinu pozměňovací návrh veřejně zdůvodňuje jako „legislativně-technickou úpravu“. Cílem je ale omezení a zhoršení práv jak pro stejnopohlavní páry a rodiny s dětmi, tak pro heterosexuální lidi a rodiny. 

Krátké shrnutí vybraných navrhovaných změn: 

Omezuje ještě více práva stejnopohlavních párů a jejich dětí oproti tomu, co přijala Sněmovna. A to konkrétně například tak, že: 

  • Omezuje přiosvojení jen na děti pokrevně spřízněné s jedním z partnerů. To vytváří jasnou diskriminaci a jde to proti nejlepšímu zájmu dítěte, neboť vytváří dvě kategorie dětí a jednu znevýhodňuje jen kvůli tomu, že si ho nejprve z ústavu osvojí gay nebo lesba. 
  • Prohlubuje nálepkování a škatulkování partnerů tím, že vyčleňuje úpravu partnerství do speciální hlavy občanského zákoníku, což je v rozporu s tím, že na partnerství se mají uplatnit stejná pravidla jako na manželství.
  • Vylučuje společné pěstounství pro partnery.
  • Odebírá partnerům práva jen proto, že vstoupí do partnerství - vstupem do partnerství ztrácí žena právo podstoupit umělé oplodnění. Obdobnou situaci Ústavní soud již prohlásil za neústavní, kdy gay/lesba měl možnost osvojit dítě jako jednotlivec, ale vstupem do registrovaného partnerství jí ztratil/a.

Zhoršuje práva i heterosexuálních párů a heterosexuálních žen, zcela nad rámec toho, co řeší sněmovní novela o partnerství, například tím, že:

  • Vytváří nový přestupek s pokutou až 10 000 Kč pro ženy, které do rodného listu neuvedou muže, který jim dal souhlas k asistované reprodukci.
  • Zakazuje provést umělé oplodnění ženě (i heterosexuální), která je v manželství, ale souhlas s umělým oplodněním by dal jiný muž, než její manžel.
  • Ačkoli Sněmovna právě teď připravuje novou úpravu náhradního mateřství, tento návrh nesystémově a předčasně maže současné znění občanského zákoníku týkající se náhradního mateřství a chce zvrátit judikaturu Ústavního soudu povolující uznávání rodičovství z náhradního mateřství povoleného v jiné zemi.

Nad rámec toho, čeho se týká sněmovní novela omezuje možnosti poskytování a využívání umělého oplodnění, byť tato úprava není sama o sobě nijak dotčena přijetím partnerství a není tedy důvod ji měnit. 

Kompletní shrnutí pozměňovacího návrhu najdete v právní analýze


Pozměňovací návrh senátorky Chalánkové

Předložila ho senátorka Jitka Chalánková (senátorský klub ODS a TOP 09) na zasedání Ústavně-právního výboru Senátu dne 10. 4. 2024.

Krátké shrnutí vybraných navrhovaných změn: 

Omezení a zhoršení, které návrh přináší, se týká i heterosexuálních párů a jde především o úpravy ve vztahu k náhradnímu mateřství. Tento pozměňovací návrh se proto netýká Sněmovnou přijaté úpravy partnerství. Ta na současné úpravě náhradního mateřství nic nemění. Úpravu náhradního mateřství teď řeší Sněmovna, formou pracovních skupin se zástupci různých stran. Je nesystémové na této úpravě něco měnit v mezidobí. Zde navržené změny jsou nepropracované, nejasné a neuvádí, že by byly konzultovány s osobami a orgány, které se touto problematikou zabývají, včetně lékařských organizací (například ohledně povinností lékařů zjišťovat úmysl párů, proč chtějí dítě počít) a klinik asistované reprodukce. Návrh se zdá být založen na osobním postoji předkladatelky k náhradnímu mateřství spíše než na volání těch, kterých se to dotýká (lékaři, kliniky, páry, i heterosexuální, které si tak přejí založit rodinu atd.). 

Kompletní shrnutí pozměňovacího návrhu najdete v právní analýze.


Pozměňovací návrh senátorů Lukáše Wagenknechta, Adély Šípové a Hany Kordové Marvanové

Předložen senátory Wagenknechtem a Šípovou na zasedání senátních výborů pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a pro sociální politiku 9. 4. 2024 a senátorkou Kordovou Marvanovou na zasedání senátního Ústavně-právního výboru dne 10. 4. 2024. Tento návrh by všem párům umožnil vstup do rovnoprávného manželství. 


Další analýzy a informace o novele o partnerství

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. 

 

Iniciativa Jsme fér zůstává nadále zavázána svému poslání i všem, kdo ji podporují. Budeme pro vás nadále pracovat na tom, aby v České republice mohly všechny páry uzavírat manželství, se vším všudy. Naše snaha o rovnost a spravedlnost pro všechny pokračuje. Děkujeme vám za to, že u toho budete s námi.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.