Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 35 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Greece.pngEstonsko
16. 2. 2024

15. února 2024 hlasoval řecký parlament poměrem 176:76 pro přijetí legislativy umožňující manželství a společnou adopci dětí párům stejného pohlaví. Legislativu prosadil konzervativní premiér Kyriakos Mitsotakis s širokou podporou napříč politickým spektrem.

 

Estonsko.pngEstonsko
1. 1. 2024

20. června 2023 estonský parlament odhlasoval aktualizaci zákona o rodinném právu s cílem rozšířit svobodu uzavírat manželství na páry stejného pohlaví – 55 zákonodárců a zákonodárkyň hlasovalo pro. Zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2024. Estonsko se stalo první bývalou sovětskou zemí a prvním národem v Pobaltí, který umožnil manželství pro páry stejného pohlaví.

 

Kuba
25. 9. 2022

Kubánští voliči drtivou většinou podpořili manželství pro všechny páry 25. září 2022, když v referendu schválili změny rodinného zákoníku navržené vládou. Kuba je první komunistická země, která umožnila manželství párů stejného pohlaví, a také první nezávislý ostrov v Karibské oblasti.

 

Andorra
21. 7. 2022

Generální rada (andorrský parlament) 21. července 2022 jednoznačně schválila rozšíření manželství i na páry stejného pohlaví, čímž aktualizovala zákon o registrovaném partnerství z roku 2014. Andorra se tak stala 19. zemí Evropy, která odstranila diskriminaci v otázce manželství.

 

Slovinsko
8. 7. 2022

Ústavní soud vydal 8. července 2022 rozhodnutí, v němž dosavadní zákaz manželství párů stejného pohlaví shledal protiústavním. Zároveň potvrdil i právo gay a lesbických párů osvojit si dítě. Slovinský parlament pak 18. října odhlasoval manželství a právo na osvojení poměrem hlasů 48-29-1. Slovinsko se tak stalo první postkomunistickou zemí, která manželství pro všechny páry umožnila.

 

Chile
9. 12. 2021

Prezident Sebastián Piñera podepsal 9. prosince 2021 zákon, který otevřel manželství i párům stejného pohlaví. Předtím návrh zákona prošel oběma komorami Národního kongresu s obrovskou podporou. Zákon nabyl platnosti 90 dní po zveřejnění ve sbírce zákonů.

 

Švýcarsko
26. 9. 2021

Zákon umožňující manželství párům stejného pohlaví odhlasoval švýcarský parlament valnou většinou 16. prosince 2020. Nabytí platnosti byl pozdrženo kvůli snaze odpůrců zákona vyvolat o něm lidové hlasování. V něm se 26. září 2021 většina občanů (64 %) vyslovila pro manželství pro všechny páry, přičemž většinovou podporu dostalo ve všech kantonech, německy i francouzsky mluvících oblastech, venkovských i městských. Zákon nabyl platnosti 1. července 2022. Švýcarsko se tak stalo 30. zemí světa, která manželství párů stejného pohlaví umožňuje.

 

Kostarika
26. 5. 2020

Ústavní senát Nejvyššího soudu Kostariky zrušil zákaz manželství pro stejnopohlavní páry 8. srpna 2018. Stanovil, že rozhodnutí vstoupí v platnost 18 měsíců po jeho vydání, tedy 26. května 2020. Ten den požádaly o uzavření manželství první kostarické páry stejného pohlaví.

 

Ekvádor
9. 7. 2019

Ústavní soud 13. června 2019 rozhodl, že dosavadní zákon omezující manželství na páry různého pohlaví byl diskriminační a protiústavní. Stanovil, že páry stejného pohlaví by měly mít stejná práva. Do manželství mohly začít vstupovat od 9. července 2019.

 

Tchajwan
24. 5. 2019

Členové Legislativního dvora (jednokomorový zákonodárný sbor Tchaj-wanu) odhlasovali 17. května 2019 manželství pro všechny páry. Aplikovali tak rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2017, který vyloučení párů stejného pohlaví z manželství prohlásil za protiústavní. Gay a lesbické páry se mohly začít brát od 24. května 2019. Tchajwan se stal první asijskou zemí povolující manželství pro všechny.

 

Rakousko
1. 1. 2019

Ústavní soud 5. prosince 2017 potvrdil rovné právo párů stejného pohlaví na manželství a zároveň rozšířil možnost uzavření registrované partnerství i na páry různého pohlaví. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 1. ledna 2019.

 

Austrálie
9. 1. 2018

Austrálie se stala 25. zemí světa s manželstvím pro všechny páry 9. prosince 2017. Poté, co premiér Malcolm Turnbull povolil volné hlasování v parlamentu, prošel zákon Sněmovnou reprezentantů téměř jednohlasně 7. prosince 2017. Den na to obdržel královský souhlas od generálního guvernéra sira Petera Cosgrovea. Páry stejného pohlaví se mohly začít brát od 9. ledna 2018. Po hlasování v parlamentu proběhl dobrovolný poštovní průzkum, do něhož se zapojilo 80 % oprávněných voličů a 62 % z nich vyjádřilo s manželstvím souhlas.

 

Německo
1. 10. 2017

V Německu jsou svatby párů stejného pohlaví povoleny od 1. října 2017. Středopravá kancléřka Angela Merkel povolila hlasování o zákonu upravujícím manželství i přes své původní námitky. Německý spolkový sněm (Bundestag) manželství schválil 30. června, Spolková rada (Bundesrat) s ním souhlasila 7. července. Prezident Frank-Walter Steinmeier zákon podepsal 20. července 2017.

 

Malta
1. 9. 2017

Parlament této silně katolické země schválil zákon o manželství pro všechny páry téměř jednohlasně 12. července 2017. Prezidentka Marie Louise Coleiro Preca jej podepsala 1. srpna 2017. Malta se stala 23. zemí umožňující manželství párům stejného pohlaví od 1. září 2017.

 

Kolumbie
7. 4. 2016

Ústavní soud 7. dubna 2017 stanovil, že stejnopohlavní páry mají právo vstupovat do manželství. Rozhodnutí s poměrem hlasů 6-3 přišlo necelých devět měsíců poté, co u soudu proběhlo slyšení ohledně rozšíření svatebních obřadů i na páry stejného pohlaví.

 

Spojené státy americké
26. 6. 2015

Americký Nejvyšší soud vydal 26. června 2015 rozhodnutí, jímž celonárodně povolil manželství párů stejného pohlaví. Již předtím své vlastní zákony o manželství pro všechny páry schválilo 37 států a District of Columbia.
Počátky boje o rovné manželství v USA sahají až do 70. let minulého století. Prvním státem, který manželství pro všechny páry přijal, byl Massachusetts 17. května 2004. V červnu 2013 zrušil Nejvyšší soud USA tzv. Zákon na obranu manželství přijatý za vlády prezidenta Billa Clintona v roce 1996, který federální vládě zapovídá uznávat manželství párů stejného pohlaví.

 

Mexiko
3. 6. 2015

Stejnopohlavní páry se mohou brát ve všech 31 státech Mexika od 3. června 2015, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že je neústavní odmítat manželské licence párům stejného pohlaví. Soudcům nařídil vydávat těmto párům soudní příkaz pro matriční úřad. Některé státy pak přijaly zákony, které umožňují manželství i bez zmíněného soudního příkazu. Advokáti nadále pracují na právní strategii, která by na federální úrovni zajistila, aby všechny páry ve všech státech Mexika mohly uzavírat manželství stejným způsobem, jak je to dnes povoleno párům různého pohlaví.

 

Irsko
22. 5. 2015

Irsko se 22. května 2015 stalo první zemí světa, která přijala manželství pro páry stejného pohlaví prostřednictvím lidového referenda. Do kampaně se sloganem „Ano rovnosti“ se zapojila řada různých skupin společnosti. V hlasování manželství podpořilo 32,07 % voličů. Irsko je desátou zemí s dominantním postavením katolické církve, která otevřela manželství stejnopohlavním párům.

 

Lucembursko
1. 1. 2015

Poslanecká sněmovna schválila manželství pro všechny páry 18. června 2014 jasnou většinou 56 hlasů proti 4. Velkovévoda Henri zákon podepsal 4. července a v platnost vstoupil po šestiměsíční lhůtě, tedy 1. ledna 2015.

 

Finsko
8. 11. 2014

Parlament schválil novelu zákona zavádějící manželství stejnopohlavních párů 28. listopadu 2014. Pro hlasovalo 105 poslanců, 92 bylo proti. Novela dala gay a lesbickým párům stejná adopční práva jako párům různého pohlaví. Finsko se tak stalo 12. evropskou zemí s manželstvím pro všechny.

 

Velká Británie (Anglie, Skotsko a Wales)
13. 3. 2014

Anglická královna vydala královský souhlas s otevřením manželství párům stejného pohlaví v Anglii 17. července 2013. Předtím Dolní sněmovna i Sněmovna lordů opakovaně většinou hlasů manželství podpořily. Stejnopohlavní páry v Anglii a Walesu se mohou brát od 13. března 2014. Rodinné právo nespadá do kompetence parlamentu Spojeného království, a tak manželství pro všechny páry ve Skotsku řešil tamní parlament. Zákon byl schválen 4. února a 12. března získal královský souhlas. V platnost vstoupil 16. prosince 2014 a řada gay a lesbických párů okamžitě využila příležitosti změnit své občanské partnerství v manželství.

 

Nový Zéland
19. 8. 2013

Závěrečné hlasování, jímž novozélandský parlament schválil manželství pro všechny páry, proběhlo 17. dubna 2013. Předchozí dvě kola hlasování s pozitivním výsledkem se konala 29. srpna 2012 a 12. března 2013. Premiér John Key osobně podporoval manželství pro páry stejného pohlaví ve veřejné debatě, která před projednáváním v parlamentu probíhala. První svatby dvou žen nebo dvou mužů proběhly 19. srpna 2013.

 

Uruguay
5. 8. 2013

Dolní komora parlamentu schválila 10. dubna 2013 zákon, jímž v celé zemi ukončila vyloučení párů stejného pohlaví z institutu manželství. Prezident José Mujica ho podepsal 3. května 2013 a Uruguay se tak stala třetí zemí Latinské Ameriky, která povolila manželství pro všechny páry. Nová legislativní úprava vešla v platnost 5. srpna 2013.

 

Francie
18. 3. 2013

Národní shromáždění schválilo manželství pro všechny páry 23. dubna 2013. Zákon podepsal prezident François Hollande 17. května a následující den vyšel ve sbírce zákonů. Zákonnou úpravu podpořila dolní komora poměrem hlasů 331-225 a Senát poměrem hlasů 179-157. První gay svatba se odehrála 29. května 2013 v Montpellier.

 

Brazílie
14. 5. 2013

Národní rada pro spravedlnost (orgán dohledu nad soudním systémem v Brazílii) 14. května 2013 rozhodla, že vládní úřady vydávající manželské licence nemají právo odmítat páry stejného pohlaví. Federální zákony týkající se manželství byly v Brazílii od roku 2011 poněkud zmatečné: Nejvyšší federální soud 5. května 2011 udělil stejnopohlavním párům po celé zemi řadu práv, jaká mají manželé (zavedl institut „řádného svazku“). Od června 2011 pak mohly stejnopohlavní páry v řádném svazku požádat soudce o změnu jejich statutu na manželství. Tento dvoustupňový proces uzavření manželství začal platit napříč celou Brazílií a později mnohé spolkové státy nařídily ukončit dvojí zacházení s páry různého a stejného pohlaví. Předtím, než Národní rada pro spravedlnost v květnu 2013 postup sjednotila, manželství pro páry stejného pohlaví umožnilo 14 z 27 spolkových států země.

 

Dánsko
15. 6. 2012

První zákon garantující registrovaným partnerům stejná zákonná a finanční práva jako manželům (s výjimkou zákonů s explicitním odkazem na pohlaví sezdaných párů a regulací v mezinárodních dohodách) Dánsko schválilo již 7. června 1989. Vláda premiérky Helle Thorning-Schmidt představila 18. ledna 2012 zákon o genderově neutrálním manželství, který zavedl sňatky párů stejného pohlaví uzavírané úředním nebo církevním obřadem. Zákon prošel poměrem hlasů 85-24 v červnu 2012, v platnost vstoupil 15. června téhož roku.

 

Argentina
22. 7. 2010

Argentina se 15. července 2010 stala první zemí Latinské Ameriky, která zavedla manželství pro páry stejného pohlaví. Národní kongres zákon schválil poměrem hlasů 33-27, tři členové Kongresu se zdrželi hlasování. Stejnopohlavní páry dostaly stejná práva a právní ochranu jako páry různého pohlaví, a to včetně práva adoptovat děti. Zákon měl podporu vlády prezidentky Cristiny Fernández de Kirchner, která ho podepsala 21. července 2010. Platit začal následující den.

 

Island
27. 6. 2010

Parlament schválil manželství pro všechny páry jednohlasně 11. června 2010. Do stávajícího zákona o manželství byla přidána slova „muž a muž, žena a žena“. Rok předtím se Island stal první zemí světa, která si do čela zvolila otevřeně vystupující LGBT osobu – Johanna Sigurdardottir byla veřejně vyoutovaná, když se stala premiérkou. Island byl sedmou zemí Evropy a devátou na celém světě, která manželství otevřela párům stejného pohlaví.

 

Portugalsko
5. 6. 2010

Parlament schválil manželství pro všechny páry v lednu 2010 a prezident ho podepsal 18. května. Ústavní soud zákon uznal za ústavní v dubnu a 31. května byl publikován ve sbírce zákonů. O pár dní později vstoupil v platnost.

 

Švédsko
1. 5. 2009

Vyloučení párů stejného pohlaví z možnosti uzavírat manželství parlament ukončil 1. dubna 2009. Návrh zákona o manželství pro všechny páry podpořilo 261 poslanců, 22 bylo proti a 16 se zdrželo hlasování. Právní úprava vstoupila v platnost 1. května 2009.
Nahradila předchozí zákon z roku 1995, který párům stejného pohlaví umožňoval uzavírat registrovaná partnerství. Registrovaní partneři si po schválení manželství pro všechny páry mohli ponechat svůj stávající status, nebo ho prostřednictvím úřední žádosti povýšit na manželství. Vedení Švédské luterské církve 22. října 2009 povolilo farářům oddávat stejnopohlavní páry a používat přitom výraz „manželství“.

 

Norsko
1. 1. 2009

Parlament schválil návrh zákona o genderově neutrálním manželství 11. června 2008 poměrem hlasů 84-41. Ministryně pro rodinu Anniken Huitfeldt řekla: „Nový zákon institut manželství neoslabí. Naopak ho ještě posílí. Manželství nepoklesne na významu proto, že do něj bude moci vstupovat více lidí.“
Skandinávská země již předtím umožnila párům stejného pohlaví uzavírat občanská partnerství, ale došla k závěru, že tak skutečná rovnost nevypadá. Zákon o rovném manželství podpořila rudo-zelená koalice Strany práce, Strany středu a Strany socialistické levice i členové opozičních konzervativců a liberálů. Předsedkyně Strany socialistické levice Kristin Halvorsen, která byla zároveň ministryní financí, prohlásila, že zákon vznikl kvůli rovným právům a proti všem formám diskriminace.

 

Jižní Afrika
30. 11. 2006

Ústavní soud v prosinci 2005 prohlásil, že odpírání manželství párům stejného pohlaví je v rozporu s ústavou země. Parlamentu dal lhůtu jednoho roku na to, aby upravil zákony v souladu s tímto rozhodnutím. Soud se zároveň nechal slyšet, že přijetí pouhých občanských svazků nebude uznáno za vhodné řešení. Poslanci 14. listopadu 2006 schválili zákon o manželství pro všechny páry poměrem hlasů 230-41. V platnost vstoupil 30. listopadu. Jižní Afrika se tak stala prvním státem Afriky, který sňatky gay a lesbických párů povolil.

 

Kanada
20. 7. 2005

Dolní sněmovna schválila Zákon o občanských sňatcích 28. června 2005, Senátem prošel 19. července a královský souhlas získal den nato. Zákon zavedl genderově neutrální definici manželství. Celonárodní právní úprava byla přijata ve chvíli, kdy víc než tři čtvrtiny kanadských provincií a teritorií již manželství pro všechny páry legalizovalo. Uzavření manželství v Kanadě není podmíněno občanstvím, a tak tam mohly mít svatby i stejnopohlavní páry z USA. Političtí vůdci Kanady neoblomně podporovali rovné manželství a odmítali občanské svazky, o kterých byli přesvědčeni, že jsou v rozporu se skutečnou rovností. Premiér Paul Martin řekl: „Dospěli jsme k poznání, že udržování civilních svazků, což je 'oddělený, ale rovný' přístup, by bylo v rozporu s ustanovením [Kanadské listiny práv a svobod] o rovnosti.“

 

Španělsko
3. 7. 2005

Po nečekaném vítězství Socialistické strany v roce 2004 podnikl nově zvolený premiér José Luis Rodríguez Zapatero kroky k tomu, aby ukončil vyloučení párů stejného pohlaví z manželství. Přes silný odpor katolické církve většina obyvatel Španělska tuto změnu podporovala a parlament ji odhlasoval poměrem hlasů 187-147. Zákon stanoví, že alespoň jeden z partnerů musí mít španělské občanství, i když zároveň umožňuje uzavřít sňatek i párům, které mají povolení k pobytu. Premiér Zapatero řekl: „Nebyli jsme prvními a věřím, že nebudeme ani poslední. Po nás přijde řada dalších zemí vedených… dvěma nezastavitelnými silami: svoboda a rovnost.“ Poté, co nový premiér Mariano Rajoy (u vlády od prosince 2011) vyslovil spekulace o možnosti manželství pro všechny páry zrušit, Ústavní soud v červenci 2012 potvrdil, že rovné manželství je v souladu s ústavou a nemůže být vzato zpět.

 

Belgie
1. 7. 2003

Belgie se stala druhou zemí světa s manželstvím pro všechny páry. Král Albert II. zákon schválil 13. února 2003 poté, co prošel Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Pro hlasovalo 91 ze 122 členů parlamentu. Zákon stanovil, že podle belgického práva mohou být oddány pouze stejnopohlavní páry ze zemí, které takové manželství uznávají. Původně nesměly gay a lesbické manželské páry adoptovat děti, parlament tento zákaz zrušil v roce 2006.

 

Nizozemsko
1. 4. 2001

První zemí světa, která umožnila manželství párům stejného pohlaví, se stalo Nizozemsko v roce 2001. Parlament zákon odsouhlasil poměrem hlasů 107-33, v platnost vstoupil 1. dubna. Zákon stanovil, že do manželství mohou vstupovat páry stejného pohlaví, v nichž alespoň jeden partner má nizozemské občanství nebo pobyt. Občanka Nizozemska Anne-Marie Thus, která se hned v roce 2001 vdala za svoji partnerku, prohlásila: „Stalo se z toho něco, co už nemusíte pořád někomu vysvětlovat. Jsme úplně obyčejní. Každý den vodíme naše děti do školky. Lidé vědí, že se nás nemusí bát.“ V prosinci 2012 bylo manželství pro všechny páry povoleno také na karibském ostrově Saba, který je pod nizozemskou správou.

 

Chcete, aby se Česká republika stala další zemí světa, která bude mít konečně manželství pro všechny páry? Připomeňte prosím poslancům a poslankyním, že tisíce gay a lesbických párů a rodin s dětmi čeká na schválení novely zákona a jejich rozhodnutí. Online petici na podporu manželství pro všechny páry už podepsalo přes 165 000 lidí. Přidáte se?

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Napsali jsme do Senátu: Děti v rodinách s dvěma mámami nebo táty potřebují společná práva rodičů

Práva gay a lesbických párů a rodin s dětmi se tento týden opět vrací do Parlamentu ČR. Tak jako v Poslanecká sněmovně, i v Senátu se musí k návrhu zákona – tentokrát tedy ne k manželství pro všechny páry, ale k novele o partnerství – nejprve vyjádřit několik senátních výborů. I proto jsme napsali všem senátorům a senátorkám zprávu, především z důvodu ochrany dětí v rodinách s dvěma mámami nebo dvěma táty, ale i proto, že desetitisíce gay a lesbických párů schváleným mezikrokem získají některá nová důležitá práva, je potřeba zvážit další postup v legislativním procesu.

Analýza: Co čeká novelu o partnerství v Senátu?

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. Přinášíme analýzu, co současná situace pro stejnopohlavní páry a jejich rodiny s dětmi v naší zemi znamená a jaký další vývoj může přijít.

Otázky a odpovědi k novele o partnerství

Hlasování Sněmovny ve 3. čtení o manželství pro všechny páry přineslo řadu zklamání a smutku, ale také některé dobré zprávy, které se týkají hlavně rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi. Přinášíme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Tento návrh zákona zatím schválila Sněmovna. V Senátu se může ještě změnit. Finálním krokem v legislativním procesu je podpis prezidenta republiky.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.