Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

„Naše mámy nebo naši tátové k nám v noci vstávali, když jsme byli nemocní, zlobili se, že jsme ve škole nesnědli svačinu, prožívali s námi trable dospívání, napsaly děti v dopise. „Doma jsme se hašteřili o to, kdo vynese odpadky a kdo vyskládá myčku úplně stejně, jako se to děje v ostatních domácnostech s dětmi.“

Děti v dopise také odmítly argumenty, které se často používají proti manželství pro všechny páry. „Oceňujeme, že o nás má tolik lidí v politice strach a že se bojí, aby výchova dvěma ženami nebo dvěma muži děti neohrozila, napsaly. „S klidným srdcem Vám říkáme: bojíte se zbytečně. Děti v dopise také upozornily na to, že manželství pro všechny páry by pro ně mělo i praktický význam. „Tím, že dosud párům stejného pohlaví bráníte v přístupu ke společným rodičovským právům, nás stavíte do nejisté pozice, napsaly. „Doma jsme vyrostli v úplné rodině, ale mnozí z nás mají na papíře jen jednoho rodiče.“

Maminky Gabriela a Eva jsou spolu už 15 let a společně vychovaly dceru Gábinu (21), spoluautorku otevřeného dopisu.

Gay a lesbické páry jsou rodiči dětí odjakživa, děti také adoptují nebo jsou pěstouny. Rodičem je ale jen jeden nebo jedna za páru, druhý nebo druhá je pro stát cizím člověkem. To rodiče i děti vystavuje každodenním nejistotám a problémům. Děti v dopise apelují na poslance a poslankyně, aby umožnili uzákonění rovného manželství. „Jedině tak stejnopohlavní páry a jejich děti dosáhnou kýžené důstojnosti a přijetí v očích celé společnosti, napsaly. Další zájemci a zájemkyně z duhových rodin se mohou připojit k podpisu otevřeného dopisu kontaktováním spoluautorky dopisu Gabriely Votavové na emailové adrese: [email protected].

 

Celé znění otevřeného dopisu, který 17. listopadu byl odeslán všem poslancům a poslankyním Sněmovny:

Obracíme se na Vás ve věci projednávané novely občanského zákoníku (sněmovní tisk 241) známé jako „manželství pro všechny páry“. Při diskuzích v Poslanecké sněmovně i mimo ni zaznívají argumenty, které se zaštiťují ochranou dětí v duhových rodinách. Tedy dětí, které mají dvě mámy, nebo dva táty. Ty děti jsme my. Diskutuje se o našich životech, a proto chceme, aby ve veřejné debatě zazněl i náš hlas.

Na základě osobní prožité zkušenosti jednoznačně podporujeme rozšíření manželství na dvě ženy nebo dva muže. Naši rodiče si zaslouží zažít štěstí, důstojnost a vážnost manželského svazku stejně jako ostatní občané a občanky této země. Naše mámy nebo naši tátové k nám v noci vstávali, když jsme byli nemocní, zlobili se, že jsme ve škole nesnědli svačinu, prožívali s námi trable dospívání. Doma jsme se hašteřili o to, kdo vynese odpadky a kdo vyskládá myčku úplně stejně, jako se to děje v ostatních domácnostech s dětmi. A dodnes se setkáváme na rodinných obědech nebo oslavách, kde se spolu smějeme, hádáme a usmiřujeme, oživujeme vzpomínky. Tak jako jiné rodiny. 

Oceňujeme, že o nás má tolik lidí v politice strach a že se bojí, aby výchova dvěma ženami nebo dvěma muži děti neohrozila. S klidným srdcem Vám říkáme: bojíte se zbytečně. Nenechte se zmást fakticky nepřesnými argumenty založenými na předsudcích. Naše osobní svědectví i celá řada odborných výzkumů potvrzují, že my duhové děti ve svých rodinách šťastně prospíváme. Díky svému zranitelnému postavení nás naučily většímu sebepřijetí, respektu k jinakosti a empatii. 

Manželství pro všechny páry však nepodporujeme jen kvůli našim rodičům. Jeho zavedení je především v zájmu nás, duhových dětí. Manželství totiž přinese možnost uznání obou rodičů zákonem. Tím, že dosud párům stejného pohlaví bráníte v přístupu ke společným rodičovským právům, nás stavíte do nejisté pozice. Doma jsme vyrostli v úplné rodině, ale mnozí z nás mají na papíře jen jednoho rodiče. Upíráte nám jistoty, práva a důstojnost, které ostatní děti mají. Pokud Vám leží na srdci právní stabilita a ochrana dětí i rodiny jako celku, dopřejte ji všem rodinám bez rozdílu. Máme naše rodiče rádi, vnímáme je jako rodiče, naše rodiny jsou ty jediné, které máme. Žádáme, aby nás tak uznával i zákon.

Máme už dost stigmatu, které musíme nést spolu s našimi rodiči, protože stát naše rodiny neuznává. Jsme přesvědčeni, že další děti, které budou s dvěma mámami nebo dvěma táty vyrůstat, si zaslouží stabilní rodinné prostředí. A pro nás, kteří jsme už vyrostli, nadešel čas, abychom společně se svými rodiči mohli prožít ten šťastný den, kdy se dva lidské osudy před zákonem spojí na celý život. I pro nás to bude velké zadostiučinění a radost.

Dosud jsme mluvili z pozice duhových dětí. Tento dopis ale píšeme také jako mladí lidé a voliči, jimž není budoucnost naší země lhostejná. Jde nám o osudy všech lidí, kteří chtějí a budou chtít vstoupit do manželského svazku s tím, koho skutečně milují. Chápeme snahy o podporu instituce manželství a rodiny. Tento zákon je rozhodně neoslabí, naopak jejich význam ve společnosti posílí.

Apelujeme proto na Vás – umožněte uzákonění rovného manželství. Jedině tak stejnopohlavní páry a jejich děti dosáhnou kýžené důstojnosti a přijetí v očích celé společnosti. Spoléháme na náš stát a věříme mu, že naše rodiny nenechá zapomenuté v šedé zóně registrovaného partnerství.

Se srdečným pozdravem

Gabriela Votavová, 22 let, spoluautorka dopisu
Kryštof Ušela, 22 let, spoluautor dopisu

Tereza Broučková, 31 let, sales support
Adéla Ficová, 29 let, norštinářka
Rozálie Hájková, 23 let, studentka
Klára Jurečková, 24 let, studentka
Kateřina Košvancová, 23 let, studentka
Veronika Košvancová, 27 let, asistentka pedagoga
Vojtěch Michal, 24 let, student
Anna Novák, 29 let, novinářka
Jakub Opatrný, 15 let, student
Zdeňka Petrová, 25 let, studentka
Laura Popková, 18 let, studentka

Poslanci a poslankyně, nastal čas na jednoznačný a jasný krok směrem k rovnoprávnosti všech obyvatel v České republice. Přijetí rovného manželství není jen věcí práva, ale také základních hodnot lidské spravedlnosti pro všechny páry a rodiny s dětmi. Přišel čas vyslyšet hlasy ze všech koutů naší země a především občanů a občanek, kteří trvají na tom, že všichni, bez ohledu na to, koho milují, by měli mít právo na šťastný a bezpečný život v naší zemi.
Neexistuje jediný rozumný důvod, proč byste měli nadále odkládat legalizaci rovného manželství. Listina základních práv a svobod naší Ústavy říká, že lidé mají být svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Většina naší země vám vyslala jasný vzkaz — nečekejte a podpořte rovné manželství.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.