Analýza: Co čeká novelu o partnerství v Senátu?

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. Přinášíme analýzu, co současná situace pro stejnopohlavní páry a jejich rodiny s dětmi v naší zemi znamená a jaký další vývoj může přijít.

Po 18 letech další mezikrok 

Sněmovna nevyslyšela přání většiny české společnosti, která podporuje rovné manželství. Namísto toho se rozhodla pro pozměňovací návrh, který zavádí nový institut partnerství a partnerům dává téměř stejná práva jako manželům, ale s některými výjimkami. Návrh je místy napsaný velmi nejasně, ale zdá se, že pro partnery vylučuje společné adopce dětí z dětského domova, ponechává jim pouze tzv. přiosvojení. Více o tom, co novela obsahuje, najdete v našich otázkách a odpovědích

Sněmovna navíc schváleným návrhem stvrdila rozdělení lidí na dvě kategorie a diskriminační zacházení, tedy to, proti čemu naše iniciativa dlouhé roky bojuje. Existuje zde také přetrvávající hrozba zavedení ústavního zákazu rovného manželství, protože ústavní zákaz a nový institut partnerství se navzájem nevylučují. Tím nás zákonodárci a zákonodárkyně postavili do situace, kterou nikdo z nás ani z vás nechtěl. Někteří LGBT lidé schválenou podobou novely získávají důležitá práva, což je pro jejich životy zásadní. Mnozí jsou zklamaní z toho, že na skutečnou rovnoprávnost nedošlo. Jsme ale přesvědčeni o tom, že všem nám jde stále o společnou věc, kterou stále je rovné manželství. My ve Jsme fér o něj budeme nadále usilovat.

 

Co teď může udělat Senát, případně i Sněmovna? 

Novelou se nyní bude zabývat Senát. Může ji schválit, zamítnout, nebo k ní může přijmout vlastní pozměňovací návrhy. Také se může rozhodnout novelou se nezabývat. Případně může nastat situace, že do 30 dnů ode dne, kdy Senát novelu od Sněmovny obdržel (tj. do 18. dubna 2024), nepřijme žádné usnesení, tedy ji neschválí, nezamítne, nepřijme pozměňovací návrhy ani se neusnese, že se návrhem nebude zabývat. 

Pokud Senát návrh schválí, rozhodne se jím nezabývat, nebo nepřijme žádné usnesení, putuje návrh k prezidentovi ve verzi, v jaké ho schválila Sněmovna. Pokud by v Senátu došlo k zamítnutí, nebo by k němu byly přijaty jakékoli pozměňovací návrhy, putuje návrh zpět do Sněmovny, která pak bude návrh projednávat znovu. 

 

Jaké pozměňovací návrhy by mohly být v Senátu navrženy? 

Senátní pozměňovací návrhy by například mohly současnou verzi rozšířit až na rovné manželství, ale také by mohly práva stejnopohlavních párů a jejich dětí ještě více osekat, například odebrat možnost přiosvojení. 

Sněmovna pak může pozměňovací návrh ze Senátu přijmout prostou většinou hlasů přítomných poslankyň a poslanců. Pokud se však s pozměňovacím návrhem Senátu neztotožní a neschválí ho, bude opětovně hlasovat o novele v její původní verzi, kterou již jednou přijala. Na to už ale potřebuje většinu 101 hlasů. Pak by se novela do Senátu už nevracela a putovala by rovnou k podpisu prezidenta. Sněmovna nemůže sama v druhém kole přidávat žádné pozměňovací návrhy - tedy má možnost jen ne/schválit ty, které jí přijdou ze Senátu.

 

Sněmovna by nás mohla postavit znovu na start

To, jak Sněmovna hlasovala o rovném manželství napoprvé, jsme pro vás již shrnuli. Jak je vidět, proti širší verzi partnerství, která by obsahovala i společné adopce, byla naprostá většina ANO, KDU-ČSL, ODS a SPD. A je pravděpodobné, že by tyto strany odmítly i rovné manželství. O něm se ve Sněmovně ale vůbec nehlasovalo. Bylo to tím, že v rámci procesních pravidel Sněmovny se nejdříve hlasuje o pozměňovacích návrzích a až poté o původním návrhu. Pokud je však v tomto procesu přijat některý z pozměňovacích návrhů, stává se původní návrh (v tomto případě plné rovné manželství) již irelevantním. Nakonec se totiž hlasuje o původně podaném návrhu jako celku, ale ve znění již přijatých pozměňovacích návrhů. Závěrečným hlasování tedy v tomto případě Sněmovna pouze stvrdila znění s pozměňovacím návrhem. 

Co se týče možného vrácení návrhu do Senátu s možným zlepšením (např. všechna práva v partnerství nebo i samotné rovné manželství), v tuto chvíli nemáme indicie k tomu se domnívat, že by Sněmovna rozhodla jinak. Žádná ze stran, které odmítly širší partnerství, nic takového veřejně nedeklarovala. Doplníme také to, že by nejdříve takové zlepšení Senát musel do Sněmovny poslat, což samozřejmě také není jisté.

V případě, že by Sněmovna nepřijala žádné pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu, existuje riziko, že se napodruhé ve Sněmovně nenajde potřebných 101 hlasů ani na potvrzení původního návrhu, který tam byl už jednou schválen. Novela by tak svou cestu úplně skončila a nadále by platila jen současná verze registrovaného partnerství.  

 

Mezikrok na cestě za skutečnou rovností

Dva základní cíle iniciativy Jsme fér, tedy ukončit rozdělení společnosti, rodin, vztahů, párů a dětí na dvě kategorie a získat společná rodičovská práva pro rodiny s dvěma mámami nebo dvěma táty, tak jako je mají ostatní rodiny, nebyly Sněmovnou bohužel zatím vyslyšeny. Sněmovnou schválené partnerství může být mnoha lidmi vnímáno jako částečný posun, zejména kvůli možnosti přiosvojení. I my si to samozřejmě uvědomujeme. Je to možnost, jak mít obě mámy, nebo oba táty uznané zákonem, a to duhovým rodinám a jejich dětem velmi pomůže. A i další páry získávají mnohá podstatná práva. 

Přijetí registrovaného partnerství před 18 lety bylo již samo o sobě mezikrokem na cestě za skutečnou rovnoprávností. V době, kdy rychle stoupá počet zemí, které rovné manželství přijímají, se naše Sněmovna rozhodla ponechat Českou republiku pořád na chvostu moderních a demokratických zemí v přístupu ke stejnopohlavním párům a rodinám s dětmi. 

 

Iniciativa Jsme fér zůstává nadále zavázána svému poslání i všem, kdo ji podporují. Budeme pro vás nadále pracovat na tom, aby v České republice mohly všechny páry uzavírat manželství, se vším všudy. Naše snaha o rovnost a spravedlnost pro všechny pokračuje. Děkujeme vám za to, že u toho budete s námi.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Napsali jsme do Senátu: Děti v rodinách s dvěma mámami nebo táty potřebují společná práva rodičů

Práva gay a lesbických párů a rodin s dětmi se tento týden opět vrací do Parlamentu ČR. Tak jako v Poslanecká sněmovně, i v Senátu se musí k návrhu zákona – tentokrát tedy ne k manželství pro všechny páry, ale k novele o partnerství – nejprve vyjádřit několik senátních výborů. I proto jsme napsali všem senátorům a senátorkám zprávu, především z důvodu ochrany dětí v rodinách s dvěma mámami nebo dvěma táty, ale i proto, že desetitisíce gay a lesbických párů schváleným mezikrokem získají některá nová důležitá práva, je potřeba zvážit další postup v legislativním procesu.

Analýza: Co čeká novelu o partnerství v Senátu?

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. Přinášíme analýzu, co současná situace pro stejnopohlavní páry a jejich rodiny s dětmi v naší zemi znamená a jaký další vývoj může přijít.

Otázky a odpovědi k novele o partnerství

Hlasování Sněmovny ve 3. čtení o manželství pro všechny páry přineslo řadu zklamání a smutku, ale také některé dobré zprávy, které se týkají hlavně rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi. Přinášíme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Tento návrh zákona zatím schválila Sněmovna. V Senátu se může ještě změnit. Finálním krokem v legislativním procesu je podpis prezidenta republiky.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.