Koho volit v prezidentských volbách 2023?

Čtyři z osmi kandidátů a kandidátek na prezidentský úřad v prvním kole volby podporují manželství pro všechny páry. Aktuální přehled postojů postupujících do druhého kola najdete v našem novém prezidentském speciálu.

V pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023 proběhne první kolo prezidentských voleb, ve kterých budeme do naší nejvyšší ústavní funkce vybírat novou hlavu státu. Přinášíme vám přehled toho, jaký názor mají kandidátky a kandidáti na manželství pro všechny páry

Proč to považujeme za důležité? Protože prezidentka nebo prezident je zásadní součástí legislativního procesu na cestě za úplnou rovnoprávností desetitisíců gay a lesbických párů a rodin s dětmi v České republice. Může vetovat zákony (např. změnu občanského zákoníku upravující manželství pro všechny páry), jmenovat ústavní soudce a soudkyně (kteří pak budou třeba rozhodovat o ústavní žalobě týkající se rovnoprávnosti LGBT lidí) a v neposlední řadě silně ovlivňuje mínění veřejnosti i politiků a političek silou své osobnosti a vahou svého úřadu. Od začátku prezidentské kampaně proběhlo několik anket, průzkumů a rozhovorů mezi kandidáty a kandidátkami, které zjišťovaly mimo jiné i jejich postoje k manželství pro všechny páry. 

Náš přehled vychází z veřejně dostupných zdrojů – primárně jsme čerpali z ankety Deníku, která se ptá na názor na manželství pro všechny páry a adopci dětí, ale i z jiných zdrojů, které vždy uvádíme. V případě, že kandidáti nebo kandidátky v těchto anketách neodpověděli, vycházíme z dalších zdrojů, jako jsou jejich vlastní webové stránky či jiné rozhovory. V případě, že kandidáti nebo kandidátky poskytli odpovědi, které jsou ve svém vyznění nejasné či protichůdné, zaslali jsme jim přímý dotaz. Pokud na tento dotaz neodpověděli, ponecháváme veřejně dostupné informace.

Podívejte se, kdo z kandidujících do prezidentského úřadu podporuje manželství pro všechny páry:

 

 

 

Babis.pngAndrej Babiš

NEMÁ JEDNOZNAČNÝ NÁZOR

„Asi ano, stejná práva.“ (16. 12. 2022, Zdroj odpovědi)

„Jednoznačně podporuji narovnání práv pro stejnopohlavní páry, jako je společné jmění manželů, příjmení a podobně. Zároveň vnímán silný protitlak, kterému rozumím, že by se tento vztah neměl jmenovat manželství. Důležité je ale zlepšit současný stav, a nikoliv zůstat v zákopové válce. To je podle mě cesta…“ (23. 10. 2021, Zdroj odpovědi)

 

 

 

basta.pngJaroslav Bašta

NE

„Nepodporuji. Manželství po tisíce let je svazkem muže a ženy. To je vše, co se k tomu dá říct. Pro lidi, kteří chtějí spolu žít, tu máme registrované partnerství. O rovnosti s manželstvím nemůže být nikdy řeč - státy zvýhodňují manželství a rodiny proto, že jen manželé, muž a žena, mohou plodit děti - bez dětí žádný stát ani národ nemá budoucnost." (Zdroj odpovědi - odpověď na dotaz Jsme fér, prosinec 2022)

 

 

 

 

Divis.pngKarel Diviš

ANO

„Já jsem tolerantní a otevřený člověk, takže co se týká manželství pro všechny a adopce dětí stejnopohlavními páry, tak s tím nemám absolutně žádný problém. Respektuji orientaci každého člověka. Co se týká dětí, tak si myslím, že nejdůležitější je, aby se měly dobře a aby je rodiče měli rádi, ať už jsou jakéhokoliv pohlaví.“  (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Fischer.pngPavel Fischer

NE

„Moje osobní přesvědčení je, že manželství, to je muž, žena a děti. Ale respektuji zákony ČR. Pokud se parlament poté, co tato otázka projde celospolečenskou debatou, usnese, že se mají nejen dorovnat práva stejnopohlavních párů, ale ještě případně upravovat další věci, jako prezident bych tomu nestál v cestě.“  (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

„Kdybychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Nikdo mě zatím neubezpečil, jak bychom garantovali, že se to nebude dít. Tohle je věc, která by se měla také připomínat.“

(12. 10. 2022, Zdroj odpovědi)

 

hisler.pngMarek Hilšer

ANO

„Podporuji zrovnoprávnění sňatků osob stejného pohlaví. Lidem s menšinovou sexuální orientací to pomůže a nikomu to neuškodí. Proč bychom měli komukoli bránit vést otevřeně před světem spořádaný život v zázemí nejbližších a vybírat si svobodně životního partnera či partnerku. Dlouhodobé a pevné mezilidské vztahy jsou prospěšné i pro společnost.“

„Především je třeba umožnit co nejdříve, aby si dítě jednoho z partnerů mohl přiosvojit ten druhý. Není možné, aby rodič, který dítě vychovává a podílí se na jeho zajištění, neměl k němu právně žádný vztah. Duhové rodiny mají plné právo na soukromý a rodinný život a jejich děti na stejnou právní ochranu jako jiné děti v naší zemi. Kvalita rodinného zázemí s pohlavím (sociálních) rodičů nesouvisí. Nejjednodušším řešením je uzákonění sňatků osob stejného pohlaví.“ Zdroj odpovědi

 

Nerudova.pngDanuše Nerudová

ANO

„Láska je láska. Podporuji jak manželství pro všechny, tak adopci dětí. Neomezuje to práva nikoho jiného. Láska je jenom jedna a rodičovskou lásku nelze ničím nahradit. Je úplně je jedno, jestli ji poskytují dva muži, dvě ženy nebo muž a žena.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Pavel.pngPetr Pavel

ANO

„Ano, podporuji. Jsem toho názoru, že všichni by měli mít stejná práva bez ohledu na sexuální orientaci. Není důvod kohokoli diskriminovat. Navíc bychom v tom nebyli první – řada států v Evropě jako Francie, Španělsko nebo Rakousko jde touto cestou. Pokud jde o adopci dětí, na první místě by měl být zájem dítěte.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

 

Stredula.pngJosef Středula

Odstoupil z volby prezidenta 8. 1. 2023. Své podporovatele a podporovatelky vyzval k podpoře Danuše Nerudové.

ANO

„Myslím si, že bychom těmto párům měli jednoznačně umožnit, aby mohly mít manželství. Nevidím žádný důvod, který by byl proti. A to, jakým způsobem se vede diskuse, je nedůstojné 21. století. Co se týká adopcí, myslím si, že bude vždy lepší, když bude dítě vyrůstat v harmonickém vztahu, než naopak.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

zima.pngTomáš Zima

NEMÁ JEDNOZNAČNÝ NÁZOR

„Partnerství nebo manželství stejnopohlavních párů má mít stejná práva a povinnosti, jako klasické manželství. V případě adopce dětí je potřeba vždy dbát na ochranu práv dítěte a jeho blaho.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Jak si zajistit voličský průkaz nebo kde získat volební lístky? 


Prosím, nezapomeňte! První kolo prezidentské volby proběhne v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023. Její případné druhé kolo v pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.