Koho volit v prezidentských volbách 2023?

Čtyři z osmi kandidátů a kandidátek na prezidentský úřad v prvním kole volby podporují manželství pro všechny páry. Aktuální přehled postojů postupujících do druhého kola najdete v našem novém prezidentském speciálu.

V pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023 proběhne první kolo prezidentských voleb, ve kterých budeme do naší nejvyšší ústavní funkce vybírat novou hlavu státu. Přinášíme vám přehled toho, jaký názor mají kandidátky a kandidáti na manželství pro všechny páry

Proč to považujeme za důležité? Protože prezidentka nebo prezident je zásadní součástí legislativního procesu na cestě za úplnou rovnoprávností desetitisíců gay a lesbických párů a rodin s dětmi v České republice. Může vetovat zákony (např. změnu občanského zákoníku upravující manželství pro všechny páry), jmenovat ústavní soudce a soudkyně (kteří pak budou třeba rozhodovat o ústavní žalobě týkající se rovnoprávnosti LGBT lidí) a v neposlední řadě silně ovlivňuje mínění veřejnosti i politiků a političek silou své osobnosti a vahou svého úřadu. Od začátku prezidentské kampaně proběhlo několik anket, průzkumů a rozhovorů mezi kandidáty a kandidátkami, které zjišťovaly mimo jiné i jejich postoje k manželství pro všechny páry. 

Náš přehled vychází z veřejně dostupných zdrojů – primárně jsme čerpali z ankety Deníku, která se ptá na názor na manželství pro všechny páry a adopci dětí, ale i z jiných zdrojů, které vždy uvádíme. V případě, že kandidáti nebo kandidátky v těchto anketách neodpověděli, vycházíme z dalších zdrojů, jako jsou jejich vlastní webové stránky či jiné rozhovory. V případě, že kandidáti nebo kandidátky poskytli odpovědi, které jsou ve svém vyznění nejasné či protichůdné, zaslali jsme jim přímý dotaz. Pokud na tento dotaz neodpověděli, ponecháváme veřejně dostupné informace.

Podívejte se, kdo z kandidujících do prezidentského úřadu podporuje manželství pro všechny páry:

 

 

 

Babis.pngAndrej Babiš

NEMÁ JEDNOZNAČNÝ NÁZOR

„Asi ano, stejná práva.“ (16. 12. 2022, Zdroj odpovědi)

„Jednoznačně podporuji narovnání práv pro stejnopohlavní páry, jako je společné jmění manželů, příjmení a podobně. Zároveň vnímán silný protitlak, kterému rozumím, že by se tento vztah neměl jmenovat manželství. Důležité je ale zlepšit současný stav, a nikoliv zůstat v zákopové válce. To je podle mě cesta…“ (23. 10. 2021, Zdroj odpovědi)

 

 

 

basta.pngJaroslav Bašta

NE

„Nepodporuji. Manželství po tisíce let je svazkem muže a ženy. To je vše, co se k tomu dá říct. Pro lidi, kteří chtějí spolu žít, tu máme registrované partnerství. O rovnosti s manželstvím nemůže být nikdy řeč - státy zvýhodňují manželství a rodiny proto, že jen manželé, muž a žena, mohou plodit děti - bez dětí žádný stát ani národ nemá budoucnost." (Zdroj odpovědi - odpověď na dotaz Jsme fér, prosinec 2022)

 

 

 

 

Divis.pngKarel Diviš

ANO

„Já jsem tolerantní a otevřený člověk, takže co se týká manželství pro všechny a adopce dětí stejnopohlavními páry, tak s tím nemám absolutně žádný problém. Respektuji orientaci každého člověka. Co se týká dětí, tak si myslím, že nejdůležitější je, aby se měly dobře a aby je rodiče měli rádi, ať už jsou jakéhokoliv pohlaví.“  (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Fischer.pngPavel Fischer

NE

„Moje osobní přesvědčení je, že manželství, to je muž, žena a děti. Ale respektuji zákony ČR. Pokud se parlament poté, co tato otázka projde celospolečenskou debatou, usnese, že se mají nejen dorovnat práva stejnopohlavních párů, ale ještě případně upravovat další věci, jako prezident bych tomu nestál v cestě.“  (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

„Kdybychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Nikdo mě zatím neubezpečil, jak bychom garantovali, že se to nebude dít. Tohle je věc, která by se měla také připomínat.“

(12. 10. 2022, Zdroj odpovědi)

 

hisler.pngMarek Hilšer

ANO

„Podporuji zrovnoprávnění sňatků osob stejného pohlaví. Lidem s menšinovou sexuální orientací to pomůže a nikomu to neuškodí. Proč bychom měli komukoli bránit vést otevřeně před světem spořádaný život v zázemí nejbližších a vybírat si svobodně životního partnera či partnerku. Dlouhodobé a pevné mezilidské vztahy jsou prospěšné i pro společnost.“

„Především je třeba umožnit co nejdříve, aby si dítě jednoho z partnerů mohl přiosvojit ten druhý. Není možné, aby rodič, který dítě vychovává a podílí se na jeho zajištění, neměl k němu právně žádný vztah. Duhové rodiny mají plné právo na soukromý a rodinný život a jejich děti na stejnou právní ochranu jako jiné děti v naší zemi. Kvalita rodinného zázemí s pohlavím (sociálních) rodičů nesouvisí. Nejjednodušším řešením je uzákonění sňatků osob stejného pohlaví.“ Zdroj odpovědi

 

Nerudova.pngDanuše Nerudová

ANO

„Láska je láska. Podporuji jak manželství pro všechny, tak adopci dětí. Neomezuje to práva nikoho jiného. Láska je jenom jedna a rodičovskou lásku nelze ničím nahradit. Je úplně je jedno, jestli ji poskytují dva muži, dvě ženy nebo muž a žena.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Pavel.pngPetr Pavel

ANO

„Ano, podporuji. Jsem toho názoru, že všichni by měli mít stejná práva bez ohledu na sexuální orientaci. Není důvod kohokoli diskriminovat. Navíc bychom v tom nebyli první – řada států v Evropě jako Francie, Španělsko nebo Rakousko jde touto cestou. Pokud jde o adopci dětí, na první místě by měl být zájem dítěte.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

 

Stredula.pngJosef Středula

Odstoupil z volby prezidenta 8. 1. 2023. Své podporovatele a podporovatelky vyzval k podpoře Danuše Nerudové.

ANO

„Myslím si, že bychom těmto párům měli jednoznačně umožnit, aby mohly mít manželství. Nevidím žádný důvod, který by byl proti. A to, jakým způsobem se vede diskuse, je nedůstojné 21. století. Co se týká adopcí, myslím si, že bude vždy lepší, když bude dítě vyrůstat v harmonickém vztahu, než naopak.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

zima.pngTomáš Zima

NEMÁ JEDNOZNAČNÝ NÁZOR

„Partnerství nebo manželství stejnopohlavních párů má mít stejná práva a povinnosti, jako klasické manželství. V případě adopce dětí je potřeba vždy dbát na ochranu práv dítěte a jeho blaho.“ (8. 11. 2022, Zdroj odpovědi)

 

 

 

Jak si zajistit voličský průkaz nebo kde získat volební lístky? 


Prosím, nezapomeňte! První kolo prezidentské volby proběhne v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023. Její případné druhé kolo v pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Rovné sňatky zpět ve Sněmovně. Co se děje?

Včera, 17. května 2023, byl Mezinárodní den boje proti homofobii, bifobii a transfobii. Měli jsme velkou šanci dostat k němu ten nejlepší možný dárek – manželství pro všechny páry. Jak je to možné? Máme pro vás shrnutí a aktuální informace k vývoji projednávání ve Sněmovně. Pojďme na to.

Česká vláda dala zelenou cenzuře LGBT lidí v Evropské unii

Vláda preméra Fialy se rozhodla nepodpořit Evropskou komisi v žalobě proti Maďarsku. Důvodem žaloby je to, že Orbánova vláda v roce 2021 přijala cenzurní zákon, namířený ostře proti LGBT lidem, včetně LGBT dětí. Zákon například zakazuje přístup nezletilých k jakémukoli obsahu, který „propaguje nebo zobrazuje odchylku od vlastní identity odpovídající biologickému pohlaví při narození, změnu pohlaví nebo homosexualitu“. Což znamená vygumování LGBT lidí z veřejného prostoru. Jasná cenzura médií, vzdělávacího systému, ale třeba i kontrola toho, jaké knihy mohou rodiče svým vlastním dětem číst. 

Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

Společná výzva mládežnických politických organizací ke zrovnoprávnění manželství

Mladí politici a političky napříč politickým spektrem ku příležitosti svátku lásky a všech zamilovaných 14. února vyzvali společným hlasem zvolené poslance a poslankyně ze všech klubů, aby co nejdříve projednali zákon o zrovnoprávnění manželství. Protože není na co čekat. Protože chceme patřit na Západ nejen v předvolebních heslech, ale i fakticky. Protože láska je jen jedna.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.