Rovné sňatky ve Sněmovně 2023: Manipulace, nesmysly, obstrukce, ale také fakta a slova podpory

Novela zákona o manželství pro všechny páry byla předložena v červnu 2022. Debata ve Sněmovně se konečně otevřela 31. května 2023 a pokračovala 1. a 2. června 2023. Podle analýzy této debaty bylo 64 % času věnováno nesouhlasným projevům. Na hlasování zatím bohužel nedošlo. Přinášíme vám přehled podpůrných i oponentních výroků.

Kvůli obstrukcím a zdlouhavým vystoupením některých politických stran, zejména KDU-ČSL a ODS, se debata stala opakujícím se koloběhem stokrát vyvrácených nepravd a nepodložených obav. Z celkem 4 hodin a 45 minut projednávání ve Sněmovně mluvili nejčastěji oponenti a oponentky z KDU-ČSL 76 minut a z ODS 62 minut.

S jakými argumenty vystoupili? Například že výchova dítěte dvěma milujícími matkami nebo dvěma otci je nějakým způsobem škodlivá, nebo že naše rodiny jsou údajně pro někoho nebezpečné. Moc si přejeme, aby téma Sněmovna co nejdříve opět otevřela a přistoupila k tomu nejdůležitějšímu: k hlasování. Po hlasování v tomto 1. čtení debata nekončí, může pokračovat dál, v odborných sněmovních výborech i na plénu Sněmovny. Po schválení ve Sněmovně legislativní cesta novely pokračuje dál do Senátu a následně k podpisu prezidentovi Petru Pavlovi. Přijetí zákona má jasnou, vysokou a dlouhodobou podporu české společnosti. Podle posledního průzkumu organizace GlobSec je dokonce 72 % obyvatel pro rovné manželství. Je to jedna z nejvyšších podpor na světě.

CO NEJLEPŠÍHO, ALE I NEJHORŠÍHO VE SNĚMOVNĚ ZAZNĚLO?

 

OPONENTI A OPONENTKY

Karel Haas, ODS

 • [...] manželství v současném pojetí, tak jak je i v českém právu definováno jako svazek muže a ženy určený primárně k řeknu reprodukci lidského rodu, a případné manželství stejnopohlavních párů, pokud by byl návrh schválen, tak popírají objektivní biologickou realitu. Já se teď nestydím říct, je nás tady 200 poslanců a všichni jsme druh savce, který se dělí na řeknu muže a ženu. Takže přijímání zákonů, které popírají biologickou realitu světa, je podle mě nesprávné.
 • A já se obávám, neberu to jako útok, ale obávám se, a proto používám slovo eroze, že pokud bychom ten návrh schválili, tak přispíváme, já netvrdím, že to tím způsobíme, ale přispíváme k nějaké částečné erozi tady toho základního stavebního prvku a tady té základní jistící kotvy, to znamená rodiny, která lidstvo mnohokrát převedla přes všechny krize.

Nina Nováková, KDU-ČSL

 • Ale ten pár [opačného pohlaví] nemůže nabídnout dítěti to, co může nabídnout heterosexuální pár, když je to tedy skutečný i genetický a biologický rodič, protože tenhleten pár nese v sobě rodovou historii. A při výchově dětí je to nesmírně důležité.
 • [...] člověk, který chce redefinovat - nebo společnost, síly ve společnosti, které chtějí redefinovat základní ty opěrné pilíře, které jsou - znovu říkám nejpraktičtější a nejvíce zaručují, nejspolehlivěji zaručují biokulturní přežití té společnosti, tak ti, kteří to chtějí redefinovat, vždycky se u nich dohledají, [...] ty prvky toho neomarxismu tam jsou.

Romana Bělohlávková, KDU-ČSL

 • [...] toto je pouze další krok na cestě, která má relativizovat naši západní civilizaci.
 • Jenže já vím, že ani toto není poslední téma. Přejde dalších 15 roků a budou zde stát možná někteří z vás, já už určitě ne, a bude se možná zvažovat zákon, který umožní polyamorii.
 • [...] tvrzení, pokud děti budou vyrůstat ve stejnopohlavních rodinách, je nijak neovlivní, je tvrzení, které zkrátka je lživé.
 • Opravdu jsem se poctivě snažila hledat nějaká relevantní data. Těžce se hledají v této době data, která nepodporují to, co vlaje, nebo to, co je pod duhovou vlajkou.

  [Poznámka: Americká psychologická asociace, Americká akademie pediatrů, Národní asociace sociálních pracovníků, Americká akademie rodinných lékařů a Americká lékařská asociace nebo nejnověji také Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL), ale také naprostá většina uznávaných expertních studií má jasno: děti v rodinách s dvěma matkami nebo otci prospívají úplně stejně, jako ostatní děti. V aktuálním stanovisku OSPDL ČR uvádí: "Pokud tedy zní otázka, zda se stavíme za možnost adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry, tak odpovídáme „ano“.]

Marek Výborný, KDU-ČSL

 • Ta debata není o právech, ale ta debata je na prvním místě o hodnotách. Protože manželství jako takové přece není právem. Já kdybych to teď chtěl obrazně přirovnat, tak mám právo být fotbalistou FC Barcelona? Myslím, že to není právo, to je nějaká cesta, ke které se někdo, kdo má nějaký talent a nějaké možnosti a velmi často pak také štěstí, dostane.
 • Ale stejně tak manželství není právem a jeho účelem není ošetření vztahu dvou lidí, kteří se mají rádi.

Milan Feranec, ANO

 • A já tomu říkám zkráceně, má zůstat ten milimetrový rozdíl mezi manželstvím a [...] registrovaným partnerstvím, [...] a proč má zůstat? No, protože na tom je postavena naše společnost.


 

PODPOROVATELÉ A PODPOROVATELKY

Josef Bernard, STAN

 • I já jsem byl vychováván v rodině, která nepřijímala komunitu LGBT. V průběhu svého života jsem ale názor změnil, změnil jsem ho zejména pod vlivem publikovaných vědeckých názorů, svých přátel, a přiznám se, i pod vlivem své manželky.

Olga Richterová, Piráti

 • Jde o to, že právě tenhle aspekt našeho bytí lidmi, naší lidskosti se stává často základem nějakých potíží. A třeba na sousedním Slovensku i bohužel kvůli orientaci dvou mladých lidí došlo k vraždě, k obrovské tragédii. A my si myslím máme možnost i symbolicky přispět k tomu, aby k takovémuto násilí pokud možno nedocházelo.

Helena Válková, ANO

 • Když jsem se ptala seniorů, jestli by chtěli zakotvit institut stejnopohlavního manželství, v tom prvním volebním období nechtěli. Teď už mám mnoho procent a nemám reprezentativní výzkum, takže nebudu říkat, kolik, určitě jich není nadpoloviční většina, a senioři 65+ ale již mají vnuky, mají ve svém příbuzenstvu děti, potomky, kteří žijí způsobem, který už se nebojí žít, to znamená, jsou v partnerském svazku s někým, kdo je z té komunity, buď gay, nebo lesba. A oni ví, že nejsou šťastní. Takže se to mění.

Michaela Šebelová, STAN

 • Já mám dvojčata, jednovaječná, úplně identické kluky a jeden z nich je gay. A často v rámci rodiny debatujeme, jak je vlastně zvláštní, že když se narodili - narodili se předčasně, dostali plnou zdravotní péči - tak se o ně stát staral úplně stejně [...] Pak chodili do škol. Na školy mají také stejné právo a nikdo to neřeší. Když budou chodit do práce, budou platit - doufám, že budou pracovat a budou platit řádně daně, ale když si najdou životního partnera, tak jenom jeden z nich bude moci uzavřít trvalý svazek a ten druhý ne. A tady nastupuje ta obrovská nerovnost. A tady vás prosím, abyste se nad tím zamysleli, protože to opravdu z mého pohledu už nemá logiku, a myslím si, že to je velký... pro mě to má velký význam v tom, že opravdu ukážeme jako společnost, že ve všech právech jsme si rovni.

Klára Kocmanová, Piráti

 • Příběh, který bych s vámi ráda sdílela, a k jehož zveřejnění mám souhlas, je příběh Hany a Adély, které byly partnerkami patnáct let. Adéla i Hana žily společně v malém domku na Praze-Suchdol. Celý život pracovaly v neziskovém sektoru, obě se vždy snažily pomáhat, kde jen to šlo. Hana byla dlouhá léta ředitelskou filmového lidskoprávního festivalu Jeden svět, který asi mnoho z vás zná. Hana a Adéla společně odmala vychovávaly dvě děti, jejichž biologickou matkou byla Adéla. Adéla šla na podzim minulého roku k lékaři s problémy s dýcháním. Lékaři jí diagnostikovali rozsáhlý nádor na plicích s metastázami v celém těle. Ihned zahájili léčbu. Adéla však v souvislosti s ní utrpěla sérii mrtvic, na základě kterých ochrnula. I přes veškerou snahu lékařů, Adéla po třech měsících od diagnózy v únoru tohoto roku v nemocnici v Motole zemřela. 

Vladimír Balaš, STAN

 • A jenom k té diskusi, která tady zaznívá o tom, jaká je důležitá harmonická rodina. V ideálním světě samozřejmě, ale my nežijeme v anharmonickém světě. A je dokázáno, že nejvíc zneužívání dětí je v celých rodinách jejich biologickými otci.

Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem podporovatelům, podporovatelkám, ale i všem dalším kteří vedou slušnou, věcnou a hlavně faktickou debatu na plénu Sněmovny. Velmi si toho vážíme.

Je důležité, aby o nás bylo stále slyšet. Nechybělo mnoho a o zákonu se konečně v minulých týdnech hlasovalo. Naše čekání chceme zákonodárcům a zákonodárkyním znovu a jasně připomenout. Prosím, pomozte nám svým darem uspořádat dvě velké akce.

 

 

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Napsali jsme do Senátu: Děti v rodinách s dvěma mámami nebo táty potřebují společná práva rodičů

Práva gay a lesbických párů a rodin s dětmi se tento týden opět vrací do Parlamentu ČR. Tak jako v Poslanecká sněmovně, i v Senátu se musí k návrhu zákona – tentokrát tedy ne k manželství pro všechny páry, ale k novele o partnerství – nejprve vyjádřit několik senátních výborů. I proto jsme napsali všem senátorům a senátorkám zprávu, především z důvodu ochrany dětí v rodinách s dvěma mámami nebo dvěma táty, ale i proto, že desetitisíce gay a lesbických párů schváleným mezikrokem získají některá nová důležitá práva, je potřeba zvážit další postup v legislativním procesu.

Analýza: Co čeká novelu o partnerství v Senátu?

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. Přinášíme analýzu, co současná situace pro stejnopohlavní páry a jejich rodiny s dětmi v naší zemi znamená a jaký další vývoj může přijít.

Otázky a odpovědi k novele o partnerství

Hlasování Sněmovny ve 3. čtení o manželství pro všechny páry přineslo řadu zklamání a smutku, ale také některé dobré zprávy, které se týkají hlavně rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi. Přinášíme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Tento návrh zákona zatím schválila Sněmovna. V Senátu se může ještě změnit. Finálním krokem v legislativním procesu je podpis prezidenta republiky.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.