Poradna sbarvouven.cz vyzvala Sněmovnu a Senát k přijetí rovných sňatků

Poradna www.sbarvouven.cz zahajuje další důležitou výzvu v řadě, která naléhá na přijetí rovného manželství v České republice. S oporou devíti let existence a pomoci pro 6500 klientů a klientek, poradna upozorňuje na potřebu respektovat a podpořit trvalé vztahy bez ohledu na vztahovou orientaci. Hovoří o nezbytnosti zaručit stejná práva pro všechny, přičemž zahraniční studie naznačují pozitivní dopad legalizace rovného manželství na duševní zdraví a snížení sebevražd mezi mladými lidmi.

Dopis s výzvou odeslala poradna sbarvouven.cz všem zákonodárcům a zákonodárkyním ve Sněmovně a Senátu 31. října 2023.

 

Možná nám píšou Vaše děti a vnoučata a Vy o tom ani nevíte. 

Jsme poradna www.sbarvouven.cz. Poskytujeme podporu zejména mladým lidem po celé České republice, kteří řeší svoji sexuální orientaci a identitu. Podporujeme také rodiče a příbuzné. Za devět let naší existence jsme pomohli 6500 klientů a klientek. Z našich zkušeností víme, že jejich hlavní obavou je nepřijetí od rodiny či kamarádů, ale také v širší společnosti. Prožívají první zamilovanost, dělají rozhodnutí o budoucím studiu a práci, hledají své místo na světě. K tomu všemu potřebují podporu nás dospělých, kteří se s nimi potkáváme v každodenním kontaktu, ale i Vás, kteří máte moc rozhodovat o tom, co bude považováno v naší společnosti za správné a zdravé. 

Naše poradna vznikla na pozadí tragické události – sebevraždy 14letého Filipa, gaye, který ve svém dopisu na rozloučenou vyjádřil, jak ztracen se cítí ve světě, protože nemá nárok na prožívání stejných vztahů lásky jako jeho heterosexuální vrstevníci. Naše země se zdá být liberální. Avšak realita životů našich klientů a klientek bohužel ukazují, že se stále potýkají s méněcenným postavením. Jedním z důvodů je skutečnost, že náš právní řád nedává jejich vztahům stejnou váhu. 

Manželství pro všechny páry bude mít zásadní pozitivní dopad na statisíce LGBT+ lidí a na jejich rodiny, ale také na celou společnost. Z praktického i symbolického hlediska považujeme za důležité zakotvit v naší legislativě respekt a podporu trvalých vztahů dvou lidí bez ohledu na vztahovou orientaci. Zahraniční výzkumy potvrzují, že v zemích, kde bylo uzákoněno manželství pro všechny páry, došlo k výraznému snížení sebevražd mladých lidí a zlepšení jejich duševního zdraví, aniž by byl jakkoliv ohrožen institut rodiny[1].

Aktuální české údaje bohužel upozorňují na velký nárůst duševních problémů u dětí a dospívajících[2]. Ke zvrácení tohoto negativního trendu jistě přispěje větší citlivost k jejich potřebám. Mladí lidé opakovaně ve výzkumech vyjadřují, že si přejí žít v otevřené, moderní a respektující společnosti. Více než 80 % z nich také konkrétně podporuje manželství pro všechny páry, a to bez ohledu na to, zda se identifikují jako LGBT+[3].

Pokud nepodpoříte manželství pro všechny páry, anebo dokonce schválíte změnu Ústavy ČR, která by definovala manželství výhradně jako svazek ženy a muže, dáte tím najevo, že potřeby mladých lidí pro vás nejsou důležité. 

Máte v rukách víc než svatby dvou mužů nebo dvou žen. Máte v rukách víru mladých lidí, že naše společnost si váží každého jednotlivce bez rozdílu a že jejich hlas má váhu. Jinak hrozí, že přestanou důvěřovat v demokracii. 

S pozdravem

Poradna sbarvouven.cz

 

 

 

 

 

 

[1] Hatzenbuehler, M. L. (2017). The influence of state laws on the mental health of sexual minority youth. JAMA pediatrics, 171(4), 322-324.; Mathy, R. M., Kerr, S. K., & Lehmann, B. A. (2004). Mental health implications of same-sex marriage: Influences of sexual orientation and relationship status in Canada and the United States. Journal of Psychology & Human Sexuality, 15(2-3), 117-141.; Pachankis, J. E., Hatzenbuehler, M. L., Bränström, R., Schmidt, A. J., Berg, R. C., Jonas, K., ... & Weatherburn, P. (2021). Structural stigma and sexual minority men’s depression and suicidality: A multilevel examination of mechanisms and mobility across 48 countries. Journal of Abnormal Psychology, 130(7), 713.

[2] https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-monitoring-dusevniho-zdravi-deti-40-vykazuje-znamky-stredni-az-tezke-deprese-30-uzkosti-odbornici-pripravuji-preventivni-opatreni

[3] https://www.mindbridge.cz/cs/2022/06/09/jak-je-to-s-manzelstvim-pro-vsechny/ Také ve střední a starší generaci převládají pozitivní postoje k manžesltví pro všechny páry. Dva výzkumy z roku 2021 od agentury Median a NMS Market Research potvrdily více než 60% podporu manželství pro všechny páry.

 

Poslanci a poslankyně, nastal čas na jednoznačný a jasný krok směrem k rovnoprávnosti všech obyvatel v České republice. Přijetí rovného manželství není jen věcí práva, ale také základních hodnot lidské spravedlnosti pro všechny páry a rodiny s dětmi. Přišel čas vyslyšet hlasy ze všech koutů naší země a především občanů a občanek, kteří trvají na tom, že všichni, bez ohledu na to, koho milují, by měli mít právo na šťastný a bezpečný život v naší zemi.

 

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč byste měli nadále odkládat legalizaci rovného manželství. Listina základních práv a svobod naší Ústavy říká, že lidé mají být svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Většina naší země vám vyslala jasný vzkaz — nečekejte a podpořte rovné manželství.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.