Poradna sbarvouven.cz vyzvala Sněmovnu a Senát k přijetí rovných sňatků

Poradna www.sbarvouven.cz zahajuje další důležitou výzvu v řadě, která naléhá na přijetí rovného manželství v České republice. S oporou devíti let existence a pomoci pro 6500 klientů a klientek, poradna upozorňuje na potřebu respektovat a podpořit trvalé vztahy bez ohledu na vztahovou orientaci. Hovoří o nezbytnosti zaručit stejná práva pro všechny, přičemž zahraniční studie naznačují pozitivní dopad legalizace rovného manželství na duševní zdraví a snížení sebevražd mezi mladými lidmi.

Dopis s výzvou odeslala poradna sbarvouven.cz všem zákonodárcům a zákonodárkyním ve Sněmovně a Senátu 31. října 2023.

 

Možná nám píšou Vaše děti a vnoučata a Vy o tom ani nevíte. 

Jsme poradna www.sbarvouven.cz. Poskytujeme podporu zejména mladým lidem po celé České republice, kteří řeší svoji sexuální orientaci a identitu. Podporujeme také rodiče a příbuzné. Za devět let naší existence jsme pomohli 6500 klientů a klientek. Z našich zkušeností víme, že jejich hlavní obavou je nepřijetí od rodiny či kamarádů, ale také v širší společnosti. Prožívají první zamilovanost, dělají rozhodnutí o budoucím studiu a práci, hledají své místo na světě. K tomu všemu potřebují podporu nás dospělých, kteří se s nimi potkáváme v každodenním kontaktu, ale i Vás, kteří máte moc rozhodovat o tom, co bude považováno v naší společnosti za správné a zdravé. 

Naše poradna vznikla na pozadí tragické události – sebevraždy 14letého Filipa, gaye, který ve svém dopisu na rozloučenou vyjádřil, jak ztracen se cítí ve světě, protože nemá nárok na prožívání stejných vztahů lásky jako jeho heterosexuální vrstevníci. Naše země se zdá být liberální. Avšak realita životů našich klientů a klientek bohužel ukazují, že se stále potýkají s méněcenným postavením. Jedním z důvodů je skutečnost, že náš právní řád nedává jejich vztahům stejnou váhu. 

Manželství pro všechny páry bude mít zásadní pozitivní dopad na statisíce LGBT+ lidí a na jejich rodiny, ale také na celou společnost. Z praktického i symbolického hlediska považujeme za důležité zakotvit v naší legislativě respekt a podporu trvalých vztahů dvou lidí bez ohledu na vztahovou orientaci. Zahraniční výzkumy potvrzují, že v zemích, kde bylo uzákoněno manželství pro všechny páry, došlo k výraznému snížení sebevražd mladých lidí a zlepšení jejich duševního zdraví, aniž by byl jakkoliv ohrožen institut rodiny[1].

Aktuální české údaje bohužel upozorňují na velký nárůst duševních problémů u dětí a dospívajících[2]. Ke zvrácení tohoto negativního trendu jistě přispěje větší citlivost k jejich potřebám. Mladí lidé opakovaně ve výzkumech vyjadřují, že si přejí žít v otevřené, moderní a respektující společnosti. Více než 80 % z nich také konkrétně podporuje manželství pro všechny páry, a to bez ohledu na to, zda se identifikují jako LGBT+[3].

Pokud nepodpoříte manželství pro všechny páry, anebo dokonce schválíte změnu Ústavy ČR, která by definovala manželství výhradně jako svazek ženy a muže, dáte tím najevo, že potřeby mladých lidí pro vás nejsou důležité. 

Máte v rukách víc než svatby dvou mužů nebo dvou žen. Máte v rukách víru mladých lidí, že naše společnost si váží každého jednotlivce bez rozdílu a že jejich hlas má váhu. Jinak hrozí, že přestanou důvěřovat v demokracii. 

S pozdravem

Poradna sbarvouven.cz

 

 

 

 

 

 

[1] Hatzenbuehler, M. L. (2017). The influence of state laws on the mental health of sexual minority youth. JAMA pediatrics, 171(4), 322-324.; Mathy, R. M., Kerr, S. K., & Lehmann, B. A. (2004). Mental health implications of same-sex marriage: Influences of sexual orientation and relationship status in Canada and the United States. Journal of Psychology & Human Sexuality, 15(2-3), 117-141.; Pachankis, J. E., Hatzenbuehler, M. L., Bränström, R., Schmidt, A. J., Berg, R. C., Jonas, K., ... & Weatherburn, P. (2021). Structural stigma and sexual minority men’s depression and suicidality: A multilevel examination of mechanisms and mobility across 48 countries. Journal of Abnormal Psychology, 130(7), 713.

[2] https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-monitoring-dusevniho-zdravi-deti-40-vykazuje-znamky-stredni-az-tezke-deprese-30-uzkosti-odbornici-pripravuji-preventivni-opatreni

[3] https://www.mindbridge.cz/cs/2022/06/09/jak-je-to-s-manzelstvim-pro-vsechny/ Také ve střední a starší generaci převládají pozitivní postoje k manžesltví pro všechny páry. Dva výzkumy z roku 2021 od agentury Median a NMS Market Research potvrdily více než 60% podporu manželství pro všechny páry.

 

Poslanci a poslankyně, nastal čas na jednoznačný a jasný krok směrem k rovnoprávnosti všech obyvatel v České republice. Přijetí rovného manželství není jen věcí práva, ale také základních hodnot lidské spravedlnosti pro všechny páry a rodiny s dětmi. Přišel čas vyslyšet hlasy ze všech koutů naší země a především občanů a občanek, kteří trvají na tom, že všichni, bez ohledu na to, koho milují, by měli mít právo na šťastný a bezpečný život v naší zemi.

 

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč byste měli nadále odkládat legalizaci rovného manželství. Listina základních práv a svobod naší Ústavy říká, že lidé mají být svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Většina naší země vám vyslala jasný vzkaz — nečekejte a podpořte rovné manželství.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.