Senátoři a senátorky navrhují změny v zákoně o partnerství: Omezí práva stejnopohlavním i heterosexuálním párům.

V prvním červencovém týdnu se senátní opozice opět pokusila zvrátit konsenzus ohledně zákona o partnerství, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna a prošel Senátem. Na jednání Podvýboru pro rodinu Výboru pro sociální politiku předložila jeho předsedkyně, senátorka Jitka Chalánková, společně se senátory Jiřím Oberfalzerem (ODS a TOP 09), Patrikem Kunčarem (KDU-ČSL a nezávislí) a senátorkou Danielou Kovářovou (nezávislá) senátní návrh zákona, který by měl změnit právě schválený zákon o partnerství.

Náš právní tým tento návrh pečlivě analyzoval a zjistil, že obsahuje mnoho již dříve předložených změn z doby kdy byl projednáván zákon o partnerství v Senátu, které by nejen zhoršily postavení a práva stejnopohlavních párů, ale také omezily práva heterosexuálních lidí a párů. 

Přečtěte si shrnutí předloženého senátního návrhu zákona: 

Návrhy na omezení práv stejnopohlavních partnerů

Předložený návrh zákona vylučuje partnery podle nového zákona z okruhu osob blízkých od 1. ledna 2024. Podle obecné definice by partneři i nadále spadali do kategorie osob blízkých, ale tato úprava komplikuje výklad zákona, zvyšuje nejistotu pro partnery a zužuje jejich práva.

Návrh zákona také výslovně vylučuje možnost společného pěstounství pro stejnopohlavní páry. Toto ustanovení není podloženo vědeckými poznatky, které jednoznačně potvrzují, že dva muži nebo dvě ženy mohou poskytovat stejně kvalitní péči jako heterosexuální pár. Jde rovněž proti současné praxi, kdy děti již jsou svěřovány do pěstounské péče jednomu z partnerů. Navíc, tento návrh jde proti zájmům dítěte, které získává větší sociální a právní jistoty a bezpečí, pokud má dva pěstouny místo jednoho. Přitom se tento návrh paradoxně odvolává na nejlepší zájem dítěte, což je zcela absurdní.

Návrhy na omezení práv všech

Podobně jako při projednávání zákona o partnerství v Senátu, tento návrh vylučuje možnost, aby souhlas s umělým oplodněním udělil jiný muž než manžel, pokud je žena v manželství. Zároveň zakazuje umělé oplodnění ženám, které jsou v partnerství či registrovaném partnerství. Tímto návrhem jsou ignorovány různé životní situace a zhoršuje se postavení nejen stejnopohlavních párů, ale i heterosexuálních žen a párů.

Velká část změn se týká náhradního mateřství, čímž návrh výrazně překračuje rámec přijatého zákona o partnerství, který náhradní mateřství vůbec neřeší. Jak jsme již dříve uváděli, toto téma je předmětem jednání pracovní skupiny zřízené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Návrh ale řeší několik aspektů náhradního mateřství, které v konečném důsledku zcela zakazuje. Tím by zasáhl všechny neplodné páry, a to včetně heterosexuálních. Obsahuje nejasná ustanovení, která zavádějí nepřípustnou kontrolu nad tím, jak a proč lidé počínají děti. Zakazuje také uznání rodičovství vzniklého prostřednictvím náhradního mateřství v zahraničí, což je v rozporu s nálezem Ústavního soudu, který tuto možnost pro stejnopohlavní páry již připustil. Toto omezení by se opět týkalo i heterosexuálních párů.

Návrh dále zakazuje přiosvojení dítěte, které bylo počato umělým oplodněním. Přiosvojení v partnerství by se tedy vztahovalo pouze na biologické děti jednoho z partnerů, což výrazně zužuje rozsah práv schválených v zákoně o partnerství. Návrh rovněž zavádí nový trestný čin za provedení umělého oplodnění za účelem náhradního mateřství, s trestem až 12 let vězení pro lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

Je důležité zmínit, že tento návrh nebyl dosud projednán v žádném relevantním výboru Senátu, kromě Podvýboru pro rodinu, který vede samotná předkladatelka senátorka Chalánková. Je otázkou, zda nejde spíše o součást předvolební kampaně senátorů Chalánkové a Kunčara, kteří budou letos obhajovat své senátorské posty.

Návrh zákon čeká ve středu 10. července projednávání na 26. schůzi Senátu. My to budeme samozřejmě bedlivě sledovat. 


Další analýzy a informace o novele o partnerství

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Senátoři a senátorky navrhují změny v zákoně o partnerství: Omezí práva stejnopohlavním i heterosexuálním párům.

V prvním červencovém týdnu se senátní opozice opět pokusila zvrátit konsenzus ohledně zákona o partnerství, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna a prošel Senátem. Na jednání Podvýboru pro rodinu Výboru pro sociální politiku předložila jeho předsedkyně, senátorka Jitka Chalánková, společně se senátory Jiřím Oberfalzerem (ODS a TOP 09), Patrikem Kunčarem (KDU-ČSL a nezávislí) a senátorkou Danielou Kovářovou (nezávislá) senátní návrh zákona, který by měl změnit právě schválený zákon o partnerství.

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.