Náhradní mateřství NESOUVISÍ se zákonem o rovném manželství

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Proto jsme se rozhodli osvětlit tuto problematiku přímo u zdroje rozhodování a napsali všem poslancům a poslankyním ve Sněmovně a všem senátorům a senátorkám Senátu Parlamentu ČR zprávu, kde jsme celé téma vysvětlili a vyvrátili nejdůležitější mýty, manipulace a dezinformace, které se v souvislosti s tímto tématem objevují. 

Zprávu našim zákonodárcům a zákonodárkyním odeslala 6. února 2024 právnička iniciativy Jsme fér, Lucia Zachariášová.


Vážení zákonodárci, vážené zákonodárkyně,

mám pro Vás důležité a zásadní sdělení týkající se aktuálního projednávání zákona o manželství pro všechny páry. Věnujte prosím velkou pozornost těmto řádkům, v sázce jsou skutečně životy tisíců rodin a dětí již dnes vyrůstajících s dvěma maminkami nebo dvěma tatínky, kteří čekají na to, až budou moci být státem uznaní stejně, jako děti v jakékoliv jiné rodině.

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Musím zde velmi důrazně apelovat: legalizace manželství i pro gay a lesbické páry vůbec a jakkoliv přímo nesouvisí s náhradním mateřstvím, tedy legalizací surogace. Obavy, že by se snad v souvislosti s rovným manželstvím mohl rozjet „obchod s dětmi“ jsou zcela zavádějící, nepravdivé a mají vyvolávat iracionální strach. 

Jak upozorňuje výzkumná organizace Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO), která se zabývá ověřováním faktů, patří právě spojování přijetí rovného manželství a obchodu s dětmi mezi významně šířené dezinformační narativy. Tento narativ (slide číslo 6) „Přijetí zákona o manželství stejnopohlavních párů v ČR podnítí obchod s dětmi a snadněji dostane děti do péče dvou pedofilů“ za věrohodný považuje v naší zemi bohužel 20 % obyvatel. Pomozte proto prosím zastavit šíření nebezpečných dezinformací, které mohou ohrozit tisíce rodin s dětmi, jež na rovné manželství čekají.

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ARGUMENTŮ:

  • Novela zákona o rovném manželství neobsahuje nic o náhradním mateřství ani ho jakkoli nemění či právně neupravuje.
  • Náhradní mateřství a jakoukoliv formu asistované reprodukce využívají statisticky v naprosté většině různopohlavní páry.
  • Spojování legalizace rovných sňatků s náhradním mateřstvím a obchodováním s dětmi patří mezi dezinformační narativy.
  • Operace „Španěl“, kdy se Národní centrála proti organizovanému zločinu zabývala v České republice případy nelegálních surogací, nijak nesouvisí se zákonem o manželství pro všechny páry a na právním posouzení tohoto případu by se v případě přijetí manželství pro všechny páry nic nezměnilo.

KDE SE TAKOVÉ SOUVISLOSTI, ARGUMENTY A DEZINFORMACE VZALY?
Cesty vedou také k polské organizaci Ordo Iuris, označované za velmi radikální či extremistickou, která spolupracuje s českými organizacemi Aliance pro rodinu a Česká tradiční rodina. Nesmysly a pseudoprávní jazyk, které Ordo Iuris šíří, také nedávno zaplavily pomocí řetězových emailů český Senát při projednávání Úmluvy proti násilí. V souvislosti s manželstvím pro všechny páry bohužel očekáváme, že by se mohlo stát něco podobného. Investigaci kolem náhradního mateřství a jeho spojování s rovnými sňatky se věnují v poslední době i česká média: 

DeníkN: Nečekaná brzda práv pro LGBTQ lidi. Jak se v Česku s pomocí Aliance pro rodinu rozfoukala nová kulturní válka.“

Investigace.cz:Náhradní mateřství: V Česku šedá zóna, Aliance pro rodinu usiluje o zákaz.

Podcast Studio N:Za děti, nebo proti queer lidem? Jak Aliance pro rodinu tlačí na politiky.” 

Více o pozadí a cílech organizace Ordo Iuris:
Infiltroval se do mocného ultrakonzervativního spolku: Říkají, že církev už prohrála a oni musí zabrat její místo.”
Po potratech na řadě rozvody? Kampaň v Polsku sílí.”

Věřím, že při rozhodování o manželství pro všechny páry vyslyšíte racionální argumenty založené na hlasu rozumu, nezpochybnitelných datech, odborných výzkumech a hlavně příbězích skutečných lidí, rodin a dětí. Ve svých mailech se snažím Vám tyto argumenty zprostředkovávat. Věřím, že jsou pro Vás přínosné a užitečné.

Pokud budete potřebovat jakékoliv doplnění, jsem Vám samozřejmě k dispozici.

S přátelským pozdravem,

Lucia Zachariášová
právnička, šéfka advocacy týmu


Tisíce dětí a rodin mezitím čekají. Jejich osud, sociální jistoty, právní ochranu, rodinnou stabilitu a zlepšení jejich životů drží v rukou pouze 281 zákonodárců a zákonodárkyní Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu ČR. Prosíme vás, jednejte.

www.deticekaji.cz

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.