Náhradní mateřství NESOUVISÍ se zákonem o rovném manželství

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Proto jsme se rozhodli osvětlit tuto problematiku přímo u zdroje rozhodování a napsali všem poslancům a poslankyním ve Sněmovně a všem senátorům a senátorkám Senátu Parlamentu ČR zprávu, kde jsme celé téma vysvětlili a vyvrátili nejdůležitější mýty, manipulace a dezinformace, které se v souvislosti s tímto tématem objevují. 

Zprávu našim zákonodárcům a zákonodárkyním odeslala 6. února 2024 právnička iniciativy Jsme fér, Lucia Zachariášová.


Vážení zákonodárci, vážené zákonodárkyně,

mám pro Vás důležité a zásadní sdělení týkající se aktuálního projednávání zákona o manželství pro všechny páry. Věnujte prosím velkou pozornost těmto řádkům, v sázce jsou skutečně životy tisíců rodin a dětí již dnes vyrůstajících s dvěma maminkami nebo dvěma tatínky, kteří čekají na to, až budou moci být státem uznaní stejně, jako děti v jakékoliv jiné rodině.

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Musím zde velmi důrazně apelovat: legalizace manželství i pro gay a lesbické páry vůbec a jakkoliv přímo nesouvisí s náhradním mateřstvím, tedy legalizací surogace. Obavy, že by se snad v souvislosti s rovným manželstvím mohl rozjet „obchod s dětmi“ jsou zcela zavádějící, nepravdivé a mají vyvolávat iracionální strach. 

Jak upozorňuje výzkumná organizace Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO), která se zabývá ověřováním faktů, patří právě spojování přijetí rovného manželství a obchodu s dětmi mezi významně šířené dezinformační narativy. Tento narativ (slide číslo 6) „Přijetí zákona o manželství stejnopohlavních párů v ČR podnítí obchod s dětmi a snadněji dostane děti do péče dvou pedofilů“ za věrohodný považuje v naší zemi bohužel 20 % obyvatel. Pomozte proto prosím zastavit šíření nebezpečných dezinformací, které mohou ohrozit tisíce rodin s dětmi, jež na rovné manželství čekají.

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ARGUMENTŮ:

  • Novela zákona o rovném manželství neobsahuje nic o náhradním mateřství ani ho jakkoli nemění či právně neupravuje.
  • Náhradní mateřství a jakoukoliv formu asistované reprodukce využívají statisticky v naprosté většině různopohlavní páry.
  • Spojování legalizace rovných sňatků s náhradním mateřstvím a obchodováním s dětmi patří mezi dezinformační narativy.
  • Operace „Španěl“, kdy se Národní centrála proti organizovanému zločinu zabývala v České republice případy nelegálních surogací, nijak nesouvisí se zákonem o manželství pro všechny páry a na právním posouzení tohoto případu by se v případě přijetí manželství pro všechny páry nic nezměnilo.

KDE SE TAKOVÉ SOUVISLOSTI, ARGUMENTY A DEZINFORMACE VZALY?
Cesty vedou také k polské organizaci Ordo Iuris, označované za velmi radikální či extremistickou, která spolupracuje s českými organizacemi Aliance pro rodinu a Česká tradiční rodina. Nesmysly a pseudoprávní jazyk, které Ordo Iuris šíří, také nedávno zaplavily pomocí řetězových emailů český Senát při projednávání Úmluvy proti násilí. V souvislosti s manželstvím pro všechny páry bohužel očekáváme, že by se mohlo stát něco podobného. Investigaci kolem náhradního mateřství a jeho spojování s rovnými sňatky se věnují v poslední době i česká média: 

DeníkN: Nečekaná brzda práv pro LGBTQ lidi. Jak se v Česku s pomocí Aliance pro rodinu rozfoukala nová kulturní válka.“

Investigace.cz:Náhradní mateřství: V Česku šedá zóna, Aliance pro rodinu usiluje o zákaz.

Podcast Studio N:Za děti, nebo proti queer lidem? Jak Aliance pro rodinu tlačí na politiky.” 

Více o pozadí a cílech organizace Ordo Iuris:
Infiltroval se do mocného ultrakonzervativního spolku: Říkají, že církev už prohrála a oni musí zabrat její místo.”
Po potratech na řadě rozvody? Kampaň v Polsku sílí.”

Věřím, že při rozhodování o manželství pro všechny páry vyslyšíte racionální argumenty založené na hlasu rozumu, nezpochybnitelných datech, odborných výzkumech a hlavně příbězích skutečných lidí, rodin a dětí. Ve svých mailech se snažím Vám tyto argumenty zprostředkovávat. Věřím, že jsou pro Vás přínosné a užitečné.

Pokud budete potřebovat jakékoliv doplnění, jsem Vám samozřejmě k dispozici.

S přátelským pozdravem,

Lucia Zachariášová
právnička, šéfka advocacy týmu


Tisíce dětí a rodin mezitím čekají. Jejich osud, sociální jistoty, právní ochranu, rodinnou stabilitu a zlepšení jejich životů drží v rukou pouze 281 zákonodárců a zákonodárkyní Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu ČR. Prosíme vás, jednejte.

www.deticekaji.cz

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

16 středoškolských parlamentů podpořilo přijetí rovného manželství

16 krajských a městských studentských samospráv z 10 krajů naší země, které zastupují desetitisíce studentů a studentek, se obrací na nejvyšší ústavní činitele, předsedy a předsedkyni parlamentních stran, aby podpořili uzákonění manželství pro všechny páry. "Jako studenti cítíme potřebu vyjádřit své pocity k tématu, které se nás bezprostředně dotýká a bude nás, jakožto i budoucí generace, provázet celým životem. Vážíme si prostoru, který je manželství pro všechny poslední dobou ve veřejné sféře věnován. Schválení rovných sňatků je za nás krok správným směrem," uvádí Jakub Vrzal a Zita Krotká, kteří výzvu zastupují.

O čem bude hlasovat Sněmovna ve 3. čtení aneb jedno manželství, jeden pozměňovák a čtyři úplné ukrajováky

Nacházíme se před finálním hlasováním o manželství pro všechny páry v Poslanecké sněmovně. Tak blízko rovným sňatkům jsme ještě nikdy nebyli. Ve 2. čtení se dostalo do hry několik pozměňovacích návrhů. Každý z nich ukrajuje z manželství něco jiného. Pojďme se podívat, co se v pozměňovacích návrzích skrývá a co se teď bude s manželstvím dít. A také jak se zapojit do oslovování poslanců a poslankyň.

Přes 1600 pedagogických pracovníků podpořilo přijetí rovného manželství

Pedagogičtí pracovníci vyzvali veřejným stanoviskem k přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. Zdůrazňují jeho pozitivní dopad na mladé lidi a školní prostředí a argumentují významem pro rodinné a sociální vztahy, bojem proti šikaně a podporou rozmanitosti. Stanovisko podpořilo již více jak 1600 lidí. 

 

Náhradní mateřství NESOUVISÍ se zákonem o rovném manželství

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Proto jsme se rozhodli osvětlit tuto problematiku přímo u zdroje rozhodování a napsali všem poslancům a poslankyním ve Sněmovně a všem senátorům a senátorkám Senátu Parlamentu ČR zprávu, kde jsme celé téma vysvětlili a vyvrátili nejdůležitější mýty, manipulace a dezinformace, které se v souvislosti s tímto tématem objevují. 

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.