Víra v barvách duhy – Otevřený pohled na rovné sňatky napříč církvemi

Unikátní audiovizuální online projekt "Víra v barvách duhy" přináší otevřený pohled na témata LGBT (leseb, gayů, bi, trans) lidí v prostředí českých církví formou krátkých videorozhovorů. Cílem je ukázat, že křesťanství není synonymem pro odmítavý postoj vůči LGBT lidem, jejich rodinám a dětem. Projekt reprezentuje rozmanitý soubor téměř padesáti duchovních, farářek a farářů, erudovaných odborníků a odbornic v oblastech biblistiky či praktické teologie, kteří přinášejí nové a často překvapující argumenty. Autorem je Tobiáš Frýdl, student produkce na FAMU, který pochází z rodiny faráře Církve československé husitské a má sedm sourozenců.

Erudovaní odborníci a duchovní na jedné vlně

Ve videorozhovorech vystupují lidé, kteří nejsou aktivisty nebo aktivistkami, ale erudovanými odborníky a odbornicemi v oborech biblistiky, praktické teologie, pedagogiky a duchovními, včetně univerzitních vyučujících. Ti všichni se snaží přiblížit své otevřené a fundovanými argumenty podložené postoje k tématům LGBT lidí. Projekt představuje široké názorové spektrum napříč církvemi, což podtrhuje, že nejde o osamělé názorové hloučky několika málo jednotlivců. Mezi ně patří například Ivana Noble – teoložka, zakladatelka Institutu ekumenických studií (Církev československá husitská), Mireia Ryšková – teoložka, Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty UK (Církev římskokatolická), Tomáš Petráček – kněz, teolog, církevní historik (Církev římskokatolická), Martin Prudký – emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK, vedoucí Katedry Starého zákona (Církev českobratrská evangelická), Alexandr Flek – biblista, překladatel (Církev českobratrská evangelická), Jakub Helebrant – farář, Pastoral Brothers (Církev českobratrská evangelická) a další.

 

Duha jako symbol spojení mezi světem LGBT lidí a křesťanskou vírou

Název projektu "Víra v barvách duhy" odkazuje na biblický symbol duhy jako trvající Boží milosti a spojnice mezi světem LGBT lidí a světem křesťanské víry. Duha je vnímána jako znamení rovnocennosti a společně prožívaného lidství pod zorným úhlem věčnosti, nikoliv jako symbol rozdělení a konfliktu. Projekt se snaží ukázat, že tato symbolika může být inspirací pro nový pohled na témata LGBT lidí v rámci církví, jako například manželství pro všechny páry, nebo Bible vs homosexualita. "Dlouhodobě mi vadí napětí, které převládá mezi LGBT lidmi a částí křesťanského světa. Protože já sám mezi ně rovným dílem patřím, rozhodl jsem se natočit projekt Víra v barvách duhy a ukázat, že být křesťanem neznamená dostat se do rozporu se vztahovou orientací či identitou. Kdyby můj projekt pomohl ztlumit toto napětí a dodal lidem odvahu mluvit nejen v prostředí církve otevřeně o své orientaci či identitě, věřím, že úsilí a finance, které jsem investoval, nebyly zbytečné", doplňuje autor projektu Tobiáš Frýdl.

 

„Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost,” cituje autor Tobiáš Frýdl biblický verš ze Starého zákona, který si vybral jako motto svého projektu.

 

Být křesťanem nemusí znamenat odpor k LGBT lidem

Projekt vznikl jako soukromá iniciativa autora Tobiáše Frýdla. Tobiáš neplnil žádné zadání ani zakázku. Cíleně se rozhodl ukázat, že odmítavý postoj části křesťanského světa k LGBT lidem není jediným a převládajícím hlasem církve. Tobiáš Frýdl je studentem produkce na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU). Pochází z rodiny faráře Církve československé husitské a má sedm sourozenců. Jeho projekt je výrazem osobního přesvědčení a snahy přispět k otevřenějšímu a inkluzivnějšímu přístupu k tématům LGBT lidí v rámci českých církví.

 

Natáčení videorozhovorů se zúčastnili:

 • Ing. Mgr. Josef Bartošek, Ph.D. – farář, teolog (Církev českobratrská evangelická)
 • Mg. Lukáš Bujna – biskup (Církev československá husitská)
 • Jakub Demčo – student Evangelické teologické fakulty UK, iniciátor Fóra na okraji společenství (Evangelická církev metodistická)
 • Alexandr Flek, BA, MTh – biblista, překladatel (Církev českobratrská evangelická)
 • Mgr. David Frýdl – farář (Církev československá husitská)
 • Mgr. Adela Frýdlová – kazatelka (Církev československá husitská)
 • Mgr. Jakub Helebrant – farář, Pastoral Brothers (Církev českobratrská evangelická)
 • Mgr. David Hron – farář (Církev československá husitská)
 • Mgr. Štěpán Klásek – emeritní biskup, farář (Církev československá husitská)
 • Jan Koukal – kazatel (Společenství baptistických sborů)
 • Mgr. Martin Kováč, Ph.D. – kněz, teolog (Církev starokatolická)
 • MUDr. Dagmar Křížková – sexuoložka, spoluzakladatelka sdružení Logos (Církev římskokatolická)
 • ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. – ředitel organizace Život 90, teolog, suspendovaný jáhen (Církev římskokatolická)
 • Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. – teolog, Katedra biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK (Církev adventistů sedmého dne)
 • ThDr. Mgr. Petr Miencil – jáhen (Církev starokatolická)
 • prof. Ivana Noble, Ph.D. – teoložka, zakladatelka Institutu ekumenických studií (Církev československá husitská)
 • Mgr. Tomáš Novák, Th.D. – kněz, teolog (Církev československá husitská)
 • Mgr. Matěj Opočenský – farář (Církev českobratrská evangelická)
 • Mgr. Erika Oubrechtová – farářka (Církev československá husitská)
 • doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. – teolog, filolog, Katedra biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK (Církev římskokatolická)
 • prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – kněz, teolog, církevní historik (Církev římskokatolická)
 • Mgr. Petr Pivoňka – farář (Církev českobratrská evangelická)
 • Mgr. Pavel Pokorný – synodní senior, farář (Církev českobratrská evangelická)
 • prof. ThDr. Martin Prudký – emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK, vedoucí Katedry Starého zákona (Církev českobratrská evangelická)
 • Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – teoložka, Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty UK (Církev římskokatolická)
 • Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. – teolog, Katedra systematické a pastorální teologie Katolické teologické fakulty UK (Církev římskokatolická)
 • Mgr. Filip Sedlák, Ph.D. – kněz, teolog (Církev československá husitská)
 • ThDr. Petr Šandera, Th.D. – emeritní biskup, farář, teolog (Církev československá husitská)
 • Bc. Radek Šoustal – psychoterapeut, člen sdružení Logos (Církev římskokatolická)
 • ThDr. Filip Štojdl – emeritní biskup, farář (Církev československá husitská)
 • Mgr. Petr Turecký – farář (Církev českobratrská evangelická)
 • Zdeněk Turek – kazatel (Církev českobratrská evangelická)
 • Mgr. Václav Vacek – emeritní farář (Církev římskokatolická)
 • Petr Vaďura – farář, rozhlasový redaktor (Evangelická církev metodistická) 
 • Mgr. Eliška Vančová – vikářka (Církev českobratrská evangelická)
 • ThDr. Petr Vinš – kněz, teolog (Církev starokatolická)
 • Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – děkan Husitské teologické fakulty UK, kněz, teolog (Církev československá husitská)
 • Lukáš Volkman – farář (Církev československá husitská)
 • Mgr. Jiří Votava, Ph.D. – předseda sdružení Logos (Církev římskokatolická)
 • doc. RNDr. Jan Voves, CSc. – (Církev bratrská)
 • Mgr. Mikuláš Vymětal, Ph.D. – kazatel, teolog (Církev českobratrská evangelická)
 • ThDr. Eva Vymětalová, Th.D. – teoložka, Katedra biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK (Církev československá husitská)
 • Mgr. Petr Wagner – farář (Církev československá husitská)
 • Bc. Roman Zábrodský – kazatel (Církev československá husitská)
 • Mgr. Marika Zvardoň – farářka (Církev československá husitská)

Sledujte Víra v barvách duhy na sociálních sítích: Instagram | Facebook | Youtube

www.vbarvachduhy.cz

 

Nekonečné protahování a oddalování uzákonění manželství pro všechny páry jen ubližuje a škodí, nejvíce LGBT párům a rodinám s dětmi. Vaše zapojení a oslovování poslanců a poslankyní pomůže získat statisícům lidí skutečnou rovnoprávnost, důstojnost a svobodu. Máte ve svém okolí někoho, pro koho je téma rovných práv a spravedlnosti, důležité? Sdílejte s nimi prosím naší výzvu Dva měsíce rozhodnou. Děkujeme vám.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.