25 českých divadel napříč regiony vyzvalo premiéra Fialu a vládu ČR k přijetí rovného manželství

Další významné instituce se postavily za rovné sňatky. Umělečtí šéfové a šéfky 25 českých divadel napříč republikou vyzvali otevřeným dopisem premiéra Petr Fialu a vládu k podpoře manželství pro všechny páry. (pozn. ke 14. listopadu 2023 počet divadel zatím vrostl na 45)

„Jako umělečtí šéfové a umělecké šéfky uvedených divadel Vás tímto vyzýváme, abyste se Vy a Vámi vedená vláda jednoznačně zasadili o přijetí manželství pro všechny páry a odstranili tak dosavadní diskriminaci LGBT+ lidí, párů a rodin s dětmi v České republice,“ právě tak
začíná otevřený dopis, jímž se pětadvacet šéfů a šéfek předních českých divadelních souborů 2. října 2023 obrátilo na premiéra Petra Fialu. Divadelníci a divadelnice se tak připojili k řadě jiných výzev (např. výzva více jak 80 firem), jimiž na zákonodárce před druhým čtením zákona o rovných sňatcích, do nichž by mohly vstupovat i stejnopohlavní páry, česká veřejnost apeluje.


„Naše umělecké soubory mají ve svých řadách velké množství LGBT+ lidí. I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu a kulturnost ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich stávající diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus. Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti", shrnuje důvody, které šéfy a šéfky k otevřenému dopisu vedly, jeho iniciátor Martin Sládeček z Divadla Husa na provázku.

Výzvu iniciovalo brněnské Divadlo Husa na provázku

Přestože otevřený dopis iniciovalo brněnské Divadlo Husa na provázku, mezi jeho signatáři a signatářkami jsou šéfové a šéfky uměleckých souborů napříč zřizovanou i nezřizovanou sférou a regiony. Od těch největších, jako jsou Činohra Národního divadla nebo Činohra Jihočeského divadla, Janáčkova opera Národního divadla Brno, Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště, přes scény spíše studiové jako Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem či HaDivadlo, až po divadla pro děti
jako Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Radost nebo Divadlo Polárka.


„Jsem věřící, vyznávám tradiční hodnoty a zároveň podporuji manželství pro všechny páry. Nebojím se, že by mi změna zákona vzala mé hodnoty či že by jakkoliv ohrozila rodinu jako takovou. Domnívám se, že je to právě naopak. Věřím, že manželství pro všechny podpoří hodnoty, které rodina přináší, jako jsou láska, věrnost, vzájemná podpora, úcta a respektující prostředí pro výchovu dětí,“ uvedl umělecký šéf Divadla Polárka Jiří Hajdyla. Právě toto oceňované brněnské divadlo pro děti chystá v letošní sezoně adaptaci dvou knih pohádek o lásce stejnopohlavního páru Princ & princ a Král & král & rodina nizozemských autorek Lindy de Haan a Sterny Nijland.

„Podle dostupných průzkumů se podpora manželství pro všechny páry u nás za poslední čtyři roky pohybuje mezi 57-72%, širokou podporu rovných sňatků v české společnosti zrcadlí i naše výzva, při níž se spojili šéfové a šéfky předních českých divadel i divadelních uskupení z různých koutů republiky. Rozlišným generacím a uměleckým profilům navzdory chceme všichni žít a tvořit ve společnosti svobodné a spravedlivé, ve které jsme si před zákonem rovni. Všichni věříme, že s legislativními kroky, které k takové společnosti vedou, nemá smysl otálet. Našemu otevřenému dopisu jsme vtiskli také podobu online výzvy, k níž se mohou instituce i jednotlivci působící v kultuře dále hlásit", uzavřel Sládeček.

 

Přečtěte si celé znění výzvy i seznam českých divadel, které vyzvaly premiéra Fialu k přijetí rovných sňatků.

(pozn. ke 14. listopadu 2023 počet divadel zatím vrostl na 45)

 

Nekonečné protahování a oddalování uzákonění manželství pro všechny páry jen ubližuje a škodí, nejvíce LGBT párům a rodinám s dětmi. Vaše zapojení a oslovování poslanců a poslankyní pomůže získat statisícům lidí skutečnou rovnoprávnost, důstojnost a svobodu. Máte ve svém okolí někoho, pro koho je téma rovných práv a spravedlnosti, důležité? Sdílejte s nimi prosím naší výzvu Dva měsíce rozhodnou. Děkujeme vám.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.