25 českých divadel napříč regiony vyzvalo premiéra Fialu a vládu ČR k přijetí rovného manželství

Další významné instituce se postavily za rovné sňatky. Umělečtí šéfové a šéfky 25 českých divadel napříč republikou vyzvali otevřeným dopisem premiéra Petr Fialu a vládu k podpoře manželství pro všechny páry. (pozn. ke 14. listopadu 2023 počet divadel zatím vrostl na 45)

„Jako umělečtí šéfové a umělecké šéfky uvedených divadel Vás tímto vyzýváme, abyste se Vy a Vámi vedená vláda jednoznačně zasadili o přijetí manželství pro všechny páry a odstranili tak dosavadní diskriminaci LGBT+ lidí, párů a rodin s dětmi v České republice,“ právě tak
začíná otevřený dopis, jímž se pětadvacet šéfů a šéfek předních českých divadelních souborů 2. října 2023 obrátilo na premiéra Petra Fialu. Divadelníci a divadelnice se tak připojili k řadě jiných výzev (např. výzva více jak 80 firem), jimiž na zákonodárce před druhým čtením zákona o rovných sňatcích, do nichž by mohly vstupovat i stejnopohlavní páry, česká veřejnost apeluje.


„Naše umělecké soubory mají ve svých řadách velké množství LGBT+ lidí. I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu a kulturnost ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich stávající diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus. Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti", shrnuje důvody, které šéfy a šéfky k otevřenému dopisu vedly, jeho iniciátor Martin Sládeček z Divadla Husa na provázku.

Výzvu iniciovalo brněnské Divadlo Husa na provázku

Přestože otevřený dopis iniciovalo brněnské Divadlo Husa na provázku, mezi jeho signatáři a signatářkami jsou šéfové a šéfky uměleckých souborů napříč zřizovanou i nezřizovanou sférou a regiony. Od těch největších, jako jsou Činohra Národního divadla nebo Činohra Jihočeského divadla, Janáčkova opera Národního divadla Brno, Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště, přes scény spíše studiové jako Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem či HaDivadlo, až po divadla pro děti
jako Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Radost nebo Divadlo Polárka.


„Jsem věřící, vyznávám tradiční hodnoty a zároveň podporuji manželství pro všechny páry. Nebojím se, že by mi změna zákona vzala mé hodnoty či že by jakkoliv ohrozila rodinu jako takovou. Domnívám se, že je to právě naopak. Věřím, že manželství pro všechny podpoří hodnoty, které rodina přináší, jako jsou láska, věrnost, vzájemná podpora, úcta a respektující prostředí pro výchovu dětí,“ uvedl umělecký šéf Divadla Polárka Jiří Hajdyla. Právě toto oceňované brněnské divadlo pro děti chystá v letošní sezoně adaptaci dvou knih pohádek o lásce stejnopohlavního páru Princ & princ a Král & král & rodina nizozemských autorek Lindy de Haan a Sterny Nijland.

„Podle dostupných průzkumů se podpora manželství pro všechny páry u nás za poslední čtyři roky pohybuje mezi 57-72%, širokou podporu rovných sňatků v české společnosti zrcadlí i naše výzva, při níž se spojili šéfové a šéfky předních českých divadel i divadelních uskupení z různých koutů republiky. Rozlišným generacím a uměleckým profilům navzdory chceme všichni žít a tvořit ve společnosti svobodné a spravedlivé, ve které jsme si před zákonem rovni. Všichni věříme, že s legislativními kroky, které k takové společnosti vedou, nemá smysl otálet. Našemu otevřenému dopisu jsme vtiskli také podobu online výzvy, k níž se mohou instituce i jednotlivci působící v kultuře dále hlásit", uzavřel Sládeček.

 

Přečtěte si celé znění výzvy i seznam českých divadel, které vyzvaly premiéra Fialu k přijetí rovných sňatků.

(pozn. ke 14. listopadu 2023 počet divadel zatím vrostl na 45)

 

Nekonečné protahování a oddalování uzákonění manželství pro všechny páry jen ubližuje a škodí, nejvíce LGBT párům a rodinám s dětmi. Vaše zapojení a oslovování poslanců a poslankyní pomůže získat statisícům lidí skutečnou rovnoprávnost, důstojnost a svobodu. Máte ve svém okolí někoho, pro koho je téma rovných práv a spravedlnosti, důležité? Sdílejte s nimi prosím naší výzvu Dva měsíce rozhodnou. Děkujeme vám.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.