O čem bude hlasovat Sněmovna ve 3. čtení aneb jedno manželství, jeden pozměňovák a čtyři úplné ukrajováky

Nacházíme se před finálním hlasováním o manželství pro všechny páry v Poslanecké sněmovně. Tak blízko rovným sňatkům jsme ještě nikdy nebyli. Ve 2. čtení se dostalo do hry několik pozměňovacích návrhů. Každý z nich ukrajuje z manželství něco jiného. Pojďme se podívat, co se v pozměňovacích návrzích skrývá a co se teď bude s manželstvím dít. A také jak se zapojit do oslovování poslanců a poslankyň.

Nejdříve je důležité vysvětlit si tyto pojmy

Osvojení: Proces, ve kterém se jednotlivec nebo pár stanou zákonem uznanými rodiči dítěte, se kterým nejsou biologicky spřízněni. A tímho přijmou dítě do své rodiny jako své vlastní.

Přiosvojení: Forma adopce, při které  jeden partner v manželství adoptuje dítě svého partnera, aby oba byli společně uznáni jako rodiče. V České republice zatím povoleno pouze manželům.

Společné osvojení: Forma adopce, při které  jeden pár přijímá dítě do své rodiny jako společní rodiče. V České republice zatím povoleno pouze manželům.

Individuální osvojení: Forma adopce, při které  jednotlivec přijímá dítě do své rodiny jako jediný rodič. Bez ohledu na vztahovou orientaci nebo rodinný stav.


Rovné manželství: rovnost je, nebo není, nezná kompromisy

Říkáme to otevřeně a dlouho. Pouze a jedině celistvá novela, jak je navržená skupinou překladatelů a předkladatelek napříč politickým spektrem v čele v Josefem Bernardem (STAN), zajistí důstojné a plnoprávné postavení párům stejného pohlaví, a především jejich dětem. A dělá to tou nejjednodušší cestou - prostě odstraňuje rozdíly a měří všem lidem stejným metrem. Jedno manželství pro všechny páry, a tím pádem i všechna práva s manželstvím spojená, včetně společných rodičovských práv (společné adopce i přiosvojení). Takhle vypadá rovnost.


Polomanželství: dvě kategorie, plná rodičovská práva 

Pozměňovací návrh Josefa Cogana (STAN), Ondřeje Koláře (TOP 09), Taťány Malé (ANO), Jakuba Michálka (Piráti) a Heleny Válkové (ANO) nazýváme pracovně “polomanželství”. Párům stejného pohlaví přiznává stejná práva jako manželům, ale ponechává je v jiné “škatulce” a zavádí pro ně nový institut “partnerství”. Znamená to tedy, že “partneři” budou mít společná rodičovská práva i ostatní drobná práva jako společné jmění, vdovský/vdovecký důchod a podobně.

Všichni předkladatelé tohoto návrhu podle vlastních slov podporují plnohodnotné manželství pro všechny páry. Pozměňovací návrh předložili pouze z obavy, že na rovné manželství budou chybět hlasy (zejména poslanců a poslankyň z ODS, ANO a KDU-ČSL).


Ukrajovák číslo 1: partnerství pouze s přiosvojením

Jiří Navrátil (KDU-ČSL) a Helena Válková (ANO) předložili pozměňovací návrh, který z polomanželství ještě dále ukrajuje společné adopce. Ponechává párům a jejich dětem jen možnost přiosvojení (partner/ka osvojí dítě druhého partnera/partnerky). Přiosvojovat lze jak děti, které jsou biologickými dětmi partnera, tak ty, které první partner osvojil z ústavní péče. Pro děti z ústavní péče by to ovšem znamenalo, že by musely projít adopčním procesem s prvním z rodičů, který by tak získal plná rodičovská práva jako jednotlivec, a následně by musely projít stejným procesem znovu, aby si je přiosvojil/a i rodičův partner/partnerka. Kromě psychické zátěže pro dítě i celou rodinu to přinese administrativní zátěž pro stát, soudy a OSPOD. Zdá se vám to nelogické, zdlouhavé a zbytečné? Nám také a nerozumíme tomu, proč klást stejnopohlavním rodinám do cesty takovéhle překážky. Navrátilův návrh život párům stejného pohlaví jen zbytečně komplikuje bez jakéhokoli racionálního důvodu. 


Ukrajovák číslo 2: Žádné společné rodičovství, jen zbytky

Karel Haas (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Zuzana Ožanová (ANO) podali pozměňovací návrh, který párům stejného pohlaví povoluje uzavřít “partnerství a zcela jim zapovídá jak společnou adopci, tak přiosvojení dítěte partnera/partnerky. Situace tím zůstane téměř totožná jako dosud, stejnopohlavní páry a jejich rodiny budou nadále občany druhé kategorie a jejich děti nebudou mít jistotu v podobě dvou plnohodnotných zákonných rodičů. To jim upírá bezpečí a právní i sociální jistoty, jimiž jsou zabezpečeny ostatní děti. Jediné, co jsou předkladatelé ochotni párům stejného pohlaví přiznat, jsou zbytková práva typu společné jmění nebo vdovské/vdovecké důchody. Po 30 letech debat o diskriminaci stejnopohlavních párů a jejich dětí, po 16 letech od přijetí registrovaného partnerství a po sedmi letech intenzivních debat o rovném manželství si opravdu někteří poslanci myslí, že nám bude stačit jen tato kosmetická změna? 


Ukrajovák číslo 3: kopie ukrajováku číslo 2. Náhoda? 

Jan Síla a Jaroslav Dvořák (oba SPD) podali pozměňovací návrh, jehož text je totožný s pozměňovacím návrhem podaným skupinou poslanců zastoupených Karlem Haasem (ODS), popsaným výše jako ukrajovák č. 2. Text je do písmenka stejný, liší se jen drobně v důvodové zprávě. Což je trochu zvláštní.  Ale výsledek pro stejnopohlavní páry a jejich děti je stejný - tenhle návrh je jen snaha opít nás rohlíkem. 


Totální ukrajovák číslo 4: přejmenování registrovaného partnerství

Václav Král (ODS) s Alešem Juchelkou (stínový ministr práce a sociálních věcí za ANO) zašli s pozměňovacím návrhem ještě dál – žádný jeden institut pro všechny, žádné společné adopce, žádné přiosvojení, a ani žádná jiná nová práva. Registrované partnerství chtějí jen přejmenovat na “partnerství. Jejich text opakuje jinými slovy vpodstatě to, co je v zákoně už dnes, tedy že lidé, kteří spolu sdílí domácnost, jsou považováni za osoby blízké. To ale duhovým rodinám nijak nepomůže, ani v tom, aby byly obě mámy, nebo oba tátové uznáni za rodiče. Je těžké uvěřit, jak si někdo může myslet, že tento návrh někomu pomůže. Ale asi nepřekvapí. Poslanec Král zaměstnává jako svou asistentku Janu Jochovou z Aliance pro rodinu, poslanci Juchelkovi pro změnu zase v minulosti dělala asistentku Zdeňka Rybová z Hnutí pro život. 


Tak co si o tom myslíte? Je to trochu soutěž o to, kdo z rovnoprávnosti ukrojí větší kousek, že? Ale platí pořád to, co říkáme léta - rovnoprávnosti nelze ukrajovat, ona nezná kompromisy. Rovnoprávnost buď je, nebo není. I když ani polomanželství nepřinese plnou rovnoprávnost a ponechává dvě kategorie lidí, aspoň pamatuje na potřeby duhových rodin. To se ale nedá říct o pozměňovacích návrzích, které na děti úplně zapomínají. Podle nich nejsou duhové rodiny rodinami, dva tátové a dvě mámy nejsou oba rodiči a děti v duhových rodinách nemají nárok na stejnou právní a sociální  ochranu jako jiné děti.

Jenže tisíce již existujících i budoucích duhových rodin, které ctí zákony, platí daně jako všichni ostatní, mají volební právo a připravují do života novou generaci si přece zaslouží rovnoprávné zacházení. Je na čase ukončit dělení společnosti, párů, rodin a dětí na různé kategorie. 

 

Hlasování ve 3. čtení je tady. Opravdu je nejvyšší čas oslovit poslance a poslankyně. Zítra už může být pozdě.

 

 

Právě teď vás potřebujeme. Po sedmi letech jdeme do finále. Třetí čtení ve Sněmovně rozhodne, jestli půjde do Senátu rovné manželství, nebo některý z pozměňovacích návrhů. Pokud některý z nich projde, o rovném manželství se vůbec nebude hlasovat. Doteď šly věci šnečím tempem, ale nyní se začaly hýbat velmi rychle. Hlasování ve 3. čtení může nastat už na sněmovní schůzi, která začíná 27. února. A můžeme si být jistí, že do té doby bude Aliance pro rodinu i její podporovatelé dělat to, co dělá pořád - bombardovat poslance a poslankyně zprávami o tom, jak je strašně nebezpečné narovnat statisícům LGBT lidí práva, jak se rozjede obchod s dětmi, jak to ohrozí tradiční nebo přirozenou rodinu, jak děti v duhových rodinách trpí, jak krademe dětem rodiče, rodič 1 a rodič 2… však jejich nepravdy a manipulace dobře znáte. Proto musíte být také slyšet. Vaše vlastní slova, vaše vlastní příběhy, vaše problémy a přání, to je to nejdůležitější, co potřebují naši poslanci a poslankyně slyšet. 

 

Prosíme, ozvěte se. Využijte možná poslední příležitosti na dlouhé roky udělat krok dopředu. Najděte si, prosím, chvilku a oslovte poslance a poslankyně právě teď. Detaily jak na to najdete i se seznamem kontaktů na naší stránce JdemeDoFinále.

 

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Napsali jsme do Senátu: Děti v rodinách s dvěma mámami nebo táty potřebují společná práva rodičů

Práva gay a lesbických párů a rodin s dětmi se tento týden opět vrací do Parlamentu ČR. Tak jako v Poslanecká sněmovně, i v Senátu se musí k návrhu zákona – tentokrát tedy ne k manželství pro všechny páry, ale k novele o partnerství – nejprve vyjádřit několik senátních výborů. I proto jsme napsali všem senátorům a senátorkám zprávu, především z důvodu ochrany dětí v rodinách s dvěma mámami nebo dvěma táty, ale i proto, že desetitisíce gay a lesbických párů schváleným mezikrokem získají některá nová důležitá práva, je potřeba zvážit další postup v legislativním procesu.

Analýza: Co čeká novelu o partnerství v Senátu?

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. Přinášíme analýzu, co současná situace pro stejnopohlavní páry a jejich rodiny s dětmi v naší zemi znamená a jaký další vývoj může přijít.

Otázky a odpovědi k novele o partnerství

Hlasování Sněmovny ve 3. čtení o manželství pro všechny páry přineslo řadu zklamání a smutku, ale také některé dobré zprávy, které se týkají hlavně rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi. Přinášíme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Tento návrh zákona zatím schválila Sněmovna. V Senátu se může ještě změnit. Finálním krokem v legislativním procesu je podpis prezidenta republiky.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.