Asociace Dítě a Rodina podporuje uzákonění rovného manželství a společná rodičovská práva

Asociace Dítě a Rodina, z. s., vydává jasné stanovisko ve prospěch uzákonění manželství pro všechny páry a společných rodičovských práv pro dvě mámy nebo dva táty. Ve stanovisku asociace zdůrazňuje, že každé si dítě zaslouží šťastné a bezpečné prostředí a není důvod odepírat tato práva žádné skupině. "Neplatí, že jedině muž a žena zajistí dítěti pečující prostředí. Lásku tímto způsobem poměřovat nemůžeme. Být rodičem není podmíněno tím, s kým tvoříme pár. Rodič je víc než to," uvádí ve stanovisku. Asociace Dítě a Rodina je sdružením 80 organizací a největším sdružením svého druhu z oblasti péče o ohrožené děti v České republice.

Asociace Dítě a Rodina se postavila za rovnoprávnost pro všechny páry a rodiny s dětmi. Ve svém stanovisku zdůrazňuje potřebu uzákonění stejnopohlavních manželství a rovnoprávných rodičovských práv také pro stejnopohlavní páry. Stanovisko také zmiňuje lásku jako univerzální hodnotu, která není vázána na pohlaví. Asociace apeluje na odstranění nerovností a podporu společnosti, kde jsou všechny rodiny a všichni rodiče rovnocenní, což považuje za lepší vzor pro budoucí generace.


Asociace Dítě a Rodina, z. s.
V Praze, 09. 01. 2024

STANOVISKO ASOCIACE K MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY A SPOLEČNÝM RODIČOVSKÝM PRÁVŮM
Asociace Dítě a Rodina říká „ano“

RÁDI BYCHOM TOUTO CESTOU VYJÁDŘILI KLADNÉ STANOVISKO K UZÁKONĚNÍ STEJNOPOHLAVNÍCH MANŽELSTVÍ A SPOLEČNÝCH RODIČOVSKÝCH PRÁV.

K tématu bylo řečeno mnoho. Často ale spíše zaznívají stanoviska vyřčená pod vlivem emocí než faktů. Přičemž již několikrát byly vyvráceny obavy ohledně ohrožení vývoje dítěte.

Podporujeme manželství pro všechny a stejně tak i společná rodičovská práva. Není totiž důvodu upírat jedné skupině práva, která mají patřit všem. Taktéž neupírejme dětem možnost vyrůstat v pečující a milující rodině. Stejnopohlavní páry mají shodně s těmi heterosexuálními stejné předpoklady zajistit dětem milující prostředí.

Láska se nedá poměřovat
Láska je oddanost, péče a přání, aby ten, koho milujeme, byl v bezpečí. Aby byl šťastný. Heterosexuální páry nemilují „lépe“ nebo „více“. Neplatí, že jedině muž a žena zajistí dítěti pečující prostředí. Lásku tímto způsobem poměřovat nemůžeme.
Být rodičem není podmíněno tím, s kým tvoříme pár. Rodič je víc než to.


Smažme konečně tuto nerovnost a staňme se společností, kde jsme si všichni rovnocenní. Lepší vzor dětem dát nemůžeme.

David Svoboda, DiS. (předseda)
Bc. Iveta Dvořáková (tajemnice)

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 80 organizací z oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se ocitly v obtížné situaci. Asociace sdružuje např. organizace Nadace Sirius, Nadace J&T, Amalthea, Centrum pro dítě a rodinu Valika, Dům tří přání, SOS dětské vesničky, Středisko náhradní rodinné péče a další instituce spolupracující s dětskými domovy a centry pro pěstounskou a rodinnou péči.Přečtěte si celé stanovisko Asociace Dítě a Rodina.

 

Děti v gay a lesbických rodinách potřebují společná práva obou rodičů.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

16 středoškolských parlamentů podpořilo přijetí rovného manželství

16 krajských a městských studentských samospráv z 10 krajů naší země, které zastupují desetitisíce studentů a studentek, se obrací na nejvyšší ústavní činitele, předsedy a předsedkyni parlamentních stran, aby podpořili uzákonění manželství pro všechny páry. "Jako studenti cítíme potřebu vyjádřit své pocity k tématu, které se nás bezprostředně dotýká a bude nás, jakožto i budoucí generace, provázet celým životem. Vážíme si prostoru, který je manželství pro všechny poslední dobou ve veřejné sféře věnován. Schválení rovných sňatků je za nás krok správným směrem," uvádí Jakub Vrzal a Zita Krotká, kteří výzvu zastupují.

O čem bude hlasovat Sněmovna ve 3. čtení aneb jedno manželství, jeden pozměňovák a čtyři úplné ukrajováky

Nacházíme se před finálním hlasováním o manželství pro všechny páry v Poslanecké sněmovně. Tak blízko rovným sňatkům jsme ještě nikdy nebyli. Ve 2. čtení se dostalo do hry několik pozměňovacích návrhů. Každý z nich ukrajuje z manželství něco jiného. Pojďme se podívat, co se v pozměňovacích návrzích skrývá a co se teď bude s manželstvím dít. A také jak se zapojit do oslovování poslanců a poslankyň.

Přes 1600 pedagogických pracovníků podpořilo přijetí rovného manželství

Pedagogičtí pracovníci vyzvali veřejným stanoviskem k přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. Zdůrazňují jeho pozitivní dopad na mladé lidi a školní prostředí a argumentují významem pro rodinné a sociální vztahy, bojem proti šikaně a podporou rozmanitosti. Stanovisko podpořilo již více jak 1600 lidí. 

 

Náhradní mateřství NESOUVISÍ se zákonem o rovném manželství

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Proto jsme se rozhodli osvětlit tuto problematiku přímo u zdroje rozhodování a napsali všem poslancům a poslankyním ve Sněmovně a všem senátorům a senátorkám Senátu Parlamentu ČR zprávu, kde jsme celé téma vysvětlili a vyvrátili nejdůležitější mýty, manipulace a dezinformace, které se v souvislosti s tímto tématem objevují. 

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.