Asociace Dítě a Rodina podporuje uzákonění rovného manželství a společná rodičovská práva

Asociace Dítě a Rodina, z. s., vydává jasné stanovisko ve prospěch uzákonění manželství pro všechny páry a společných rodičovských práv pro dvě mámy nebo dva táty. Ve stanovisku asociace zdůrazňuje, že každé si dítě zaslouží šťastné a bezpečné prostředí a není důvod odepírat tato práva žádné skupině. "Neplatí, že jedině muž a žena zajistí dítěti pečující prostředí. Lásku tímto způsobem poměřovat nemůžeme. Být rodičem není podmíněno tím, s kým tvoříme pár. Rodič je víc než to," uvádí ve stanovisku. Asociace Dítě a Rodina je sdružením 80 organizací a největším sdružením svého druhu z oblasti péče o ohrožené děti v České republice.

Asociace Dítě a Rodina se postavila za rovnoprávnost pro všechny páry a rodiny s dětmi. Ve svém stanovisku zdůrazňuje potřebu uzákonění stejnopohlavních manželství a rovnoprávných rodičovských práv také pro stejnopohlavní páry. Stanovisko také zmiňuje lásku jako univerzální hodnotu, která není vázána na pohlaví. Asociace apeluje na odstranění nerovností a podporu společnosti, kde jsou všechny rodiny a všichni rodiče rovnocenní, což považuje za lepší vzor pro budoucí generace.


Asociace Dítě a Rodina, z. s.
V Praze, 09. 01. 2024

STANOVISKO ASOCIACE K MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY A SPOLEČNÝM RODIČOVSKÝM PRÁVŮM
Asociace Dítě a Rodina říká „ano“

RÁDI BYCHOM TOUTO CESTOU VYJÁDŘILI KLADNÉ STANOVISKO K UZÁKONĚNÍ STEJNOPOHLAVNÍCH MANŽELSTVÍ A SPOLEČNÝCH RODIČOVSKÝCH PRÁV.

K tématu bylo řečeno mnoho. Často ale spíše zaznívají stanoviska vyřčená pod vlivem emocí než faktů. Přičemž již několikrát byly vyvráceny obavy ohledně ohrožení vývoje dítěte.

Podporujeme manželství pro všechny a stejně tak i společná rodičovská práva. Není totiž důvodu upírat jedné skupině práva, která mají patřit všem. Taktéž neupírejme dětem možnost vyrůstat v pečující a milující rodině. Stejnopohlavní páry mají shodně s těmi heterosexuálními stejné předpoklady zajistit dětem milující prostředí.

Láska se nedá poměřovat
Láska je oddanost, péče a přání, aby ten, koho milujeme, byl v bezpečí. Aby byl šťastný. Heterosexuální páry nemilují „lépe“ nebo „více“. Neplatí, že jedině muž a žena zajistí dítěti pečující prostředí. Lásku tímto způsobem poměřovat nemůžeme.
Být rodičem není podmíněno tím, s kým tvoříme pár. Rodič je víc než to.


Smažme konečně tuto nerovnost a staňme se společností, kde jsme si všichni rovnocenní. Lepší vzor dětem dát nemůžeme.

David Svoboda, DiS. (předseda)
Bc. Iveta Dvořáková (tajemnice)

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 80 organizací z oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se ocitly v obtížné situaci. Asociace sdružuje např. organizace Nadace Sirius, Nadace J&T, Amalthea, Centrum pro dítě a rodinu Valika, Dům tří přání, SOS dětské vesničky, Středisko náhradní rodinné péče a další instituce spolupracující s dětskými domovy a centry pro pěstounskou a rodinnou péči.Přečtěte si celé stanovisko Asociace Dítě a Rodina.

 

Děti v gay a lesbických rodinách potřebují společná práva obou rodičů.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.