Děti v gay a lesbických rodinách potřebují společná práva rodičů

V České republice žijí tisíce dětí v rodinách, které tvoří dvě mámy nebo dva tátové. Přestože dvě lesby nebo dva gayové už dnes běžně vychovávají děti, adoptují děti nebo jsou pěstouny, zákonný rodič je vždy jen jeden nebo jedna z nich, ten druhý nemá žádné oficiální povinnosti ani práva, což může komplikovat život hlavně dítěti v souvislosti se smrtí nebo odchodem jednoho z rodičů.

Většinová česká společnost spojuje manželství s výchovou dětí. Je to přirozené. Stejně vidí rodinný život i gay a lesbické páry. Mají se rádi, žijí ve společné domácnosti a o své děti se starají se stejnou láskou jako ostatní páry. Jenže o ně nemohou pečovat stejně jako „běžní“ manželé, a to i přes tvrzení naprosté většiny odborníků, odbornic a expertních organizací, že pohlaví rodičů není pro zdravý vývoj dítěte určující. Všechny děti potřebují rodinnou stabilitu, stejné jistoty a právní ochranu. To vše jim přinese přijetí manželství pro všechny páry. 

 

KDO PODPOŘIL SPOLEČNÁ PRÁVA PRO GAY A LESBICKÉ RODIČE?


Stanovisko Asociace Dítě a Rodina k manželství a rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace Dítě a Rodina, z. s., vydala v lednu 2024 jasné stanovisko ve prospěch uzákonění manželství pro všechny páry a společných rodičovských práv pro dvě mámy nebo dva táty. Ve stanovisku asociace zdůrazňuje, že každé si dítě zaslouží šťastné a bezpečné prostředí a není důvod odepírat tato práva žádné skupině. "Neplatí, že jedině muž a žena zajistí dítěti pečující prostředí. Lásku tímto způsobem poměřovat nemůžeme. Být rodičem není podmíněno tím, s kým tvoříme pár. Rodič je víc než to," uvádí ve stanovisku. Asociace Dítě a Rodina je sdružením 80 organizací a největším sdružením svého druhu z oblasti péče o ohrožené děti v České republice.

👩‍👩‍👧‍👦

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala v listopadu 2023 stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera či partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na stanoviska Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné. “Dále je prokázané a v relevantních odborných společnostech konsenzuálně přijímané, že stran zdravého vývoje dítěte a zajištění vhodného výchovného prostředí jsou rodiče stejného i různého pohlaví vybaveni srovnatelně pro zvládnutí této role,” uvádí ve shrnutí stanoviska AKP ČR.

👨‍👨‍👦

Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

👩‍👩‍👧‍👦

Stanovisko SPLDD k rodičovství stejnopohlavních párů

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) vydalo stanovisko kde uvádí, že se v otázce rodičovství stejnopohlavních párů plně ztotožňuje se stanoviskem OSPDL v této otázce ze dne 20.6.2022.

👨‍👨‍👦

Stanovisko Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu k možnosti osvojení dítěte partnera/partnerky a zrovnoprávnění stejnopohlavních rodin

„Zastáváme názor, že každé dítě by mělo mít právo žít s rodiči, kteří jej láskyplně vychovávají. Těmi mohou být v některých případech i dvě ženy, eventuálně dva muži. Domníváme se, že je účelné, aby i druhý, sociální, tzv. nebiologický rodič, který se o dítě několik let stará, měl garantována stejná práva a povinnosti, jako je tomu u rodičů heterosexuálních.“

👩‍👩‍👧‍👦

Stanovisko 30 českých odborníků, odbornic a expertních organizací k přijetí rovného manželství

"Na základě odborných poznatků bychom na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné a otevření manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví."

Stanovisko spolupodepsali například: Prezidium Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, z. s. • Profesní komora sociálních pracovníků – výbor komory nebo Aliance náhradních rodin České republiky.

👩‍👩‍👧‍👦

Stanovisko: Přijetí rovného manželství nezpůsobí porušení úmluvy o právech dítěte

Senátor Pavel Fischer v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že nepodporuje společná rodičovská práva stejnopohlavních párů (zjednodušeně řečeno společné adopce), protože má obavy, aby to nebylo v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Je to něco, co zaznívá zejména z kruhů kolem Aliance pro rodinu, ale občas to zmíní i některý z politiků a političek. Že to nemá žádné právní opodstatnění potvrzuje odborné stanovisko spoluautorky českého komentáře k Úmluvě o právech dítěte, Mgr. Anny Sležkové (roz. Hofschneiderové).

👨‍👨‍👦

Přijetí rovného manželství dále podpořily Americká psychologická asociace • Americká akademie pediatrů • Národní asociace sociálních pracovníků • Americká akademie rodinných lékařů • Americká lékařská asociace • Australská asociace psychologů nebo Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky.

Jednotlivá stanoviska.

 

👨‍👨‍👦 👩‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👦‍👦

 

Většina naší země chce rovné manželství.

 

Poslanci a poslankyně, nastal čas na jednoznačný a jasný krok směrem k rovnoprávnosti všech obyvatel v České republice. Přijetí rovného manželství není jen věcí práva, ale také základních hodnot lidské spravedlnosti pro všechny páry a rodiny s dětmi. Přišel čas vyslyšet hlasy ze všech koutů naší země a především občanů a občanek, kteří trvají na tom, že všichni, bez ohledu na to, koho milují, by měli mít právo na šťastný a bezpečný život v naší zemi.

 

PŘIJETÍ ROVNÉHO MANŽELSTVÍ POMŮŽE TŘEBA RODINĚ PĚSTOUNŮ IVO A JAKUBA NEBO RODINĚ LUCIE A KAROLÍNY

 

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč byste měli nadále odkládat legalizaci rovného manželství. Listina základních práv a svobod naší Ústavy říká, že lidé mají být svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Většina naší země vám vyslala jasný vzkaz — nečekejte a podpořte rovné manželství.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.