Děti v gay a lesbických rodinách potřebují společná práva rodičů

V České republice žijí tisíce dětí v rodinách, které tvoří dvě mámy nebo dva tátové. Přestože dvě lesby nebo dva gayové už dnes běžně vychovávají děti, adoptují děti nebo jsou pěstouny, zákonný rodič je vždy jen jeden nebo jedna z nich, ten druhý nemá žádné oficiální povinnosti ani práva, což může komplikovat život hlavně dítěti v souvislosti se smrtí nebo odchodem jednoho z rodičů.

Většinová česká společnost spojuje manželství s výchovou dětí. Je to přirozené. Stejně vidí rodinný život i gay a lesbické páry. Mají se rádi, žijí ve společné domácnosti a o své děti se starají se stejnou láskou jako ostatní páry. Jenže o ně nemohou pečovat stejně jako „běžní“ manželé, a to i přes tvrzení naprosté většiny odborníků, odbornic a expertních organizací, že pohlaví rodičů není pro zdravý vývoj dítěte určující. Všechny děti potřebují rodinnou stabilitu, stejné jistoty a právní ochranu. To vše jim přinese přijetí manželství pro všechny páry. 

 

KDO PODPOŘIL SPOLEČNÁ PRÁVA PRO GAY A LESBICKÉ RODIČE?

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala v listopadu 2023 stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera či partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na stanoviska Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné. “Dále je prokázané a v relevantních odborných společnostech konsenzuálně přijímané, že stran zdravého vývoje dítěte a zajištění vhodného výchovného prostředí jsou rodiče stejného i různého pohlaví vybaveni srovnatelně pro zvládnutí této role,” uvádí ve shrnutí stanoviska AKP ČR.

👨‍👨‍👦

Stanovisko 30 českých odborníků, odbornic a expertních organizací k přijetí rovného manželství

"Na základě odborných poznatků bychom na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné a otevření manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví."

Stanovisko spolupodepsali například: Prezidium Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, z. s. • Profesní komora sociálních pracovníků – výbor komory nebo Aliance náhradních rodin České republiky.

👩‍👩‍👧‍👦

Stanovisko: Přijetí rovného manželství nezpůsobí porušení úmluvy o právech dítěte

Senátor Pavel Fischer v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že nepodporuje společná rodičovská práva stejnopohlavních párů (zjednodušeně řečeno společné adopce), protože má obavy, aby to nebylo v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Je to něco, co zaznívá zejména z kruhů kolem Aliance pro rodinu, ale občas to zmíní i některý z politiků a političek. Že to nemá žádné právní opodstatnění potvrzuje odborné stanovisko spoluautorky českého komentáře k Úmluvě o právech dítěte, Mgr. Anny Sležkové (roz. Hofschneiderové).

👨‍👨‍👦

Stanovisko OSPDL k výchově a adopcím dětí stejnopohlavními páry

Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR (OSPDL) vydala stanovisko k otázce výchovy a společným adopcím dětí stejnopohlavními páry. Vzhledem k tomu, že dítě podle OSPDL potřebuje vyrůstat "v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí", není rozhodující, zda ho vychovávají matka s otcem, nebo dva tatínkové nebo dvě maminky. 

👩‍👩‍👧‍👦

Stanovisko Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu k možnosti osvojení dítěte partnera/partnerky a zrovnoprávnění stejnopohlavních rodin

„Zastáváme názor, že každé dítě by mělo mít právo žít s rodiči, kteří jej láskyplně vychovávají. Těmi mohou být v některých případech i dvě ženy, eventuálně dva muži. Domníváme se, že je účelné, aby i druhý, sociální, tzv. nebiologický rodič, který se o dítě několik let stará, měl garantována stejná práva a povinnosti, jako je tomu u rodičů heterosexuálních.“

👨‍👨‍👦

Přijetí rovného manželství dále podpořily Americká psychologická asociace • Americká akademie pediatrů • Národní asociace sociálních pracovníků • Americká akademie rodinných lékařů • Americká lékařská asociace • Australská asociace psychologů nebo Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky.

Jednotlivá stanoviska.

 

👨‍👨‍👦 👩‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👦‍👦

 

Většina naší země chce rovné manželství.

 

Poslanci a poslankyně, nastal čas na jednoznačný a jasný krok směrem k rovnoprávnosti všech obyvatel v České republice. Přijetí rovného manželství není jen věcí práva, ale také základních hodnot lidské spravedlnosti pro všechny páry a rodiny s dětmi. Přišel čas vyslyšet hlasy ze všech koutů naší země a především občanů a občanek, kteří trvají na tom, že všichni, bez ohledu na to, koho milují, by měli mít právo na šťastný a bezpečný život v naší zemi.

 

PŘIJETÍ ROVNÉHO MANŽELSTVÍ POMŮŽE TŘEBA RODINĚ PĚSTOUNŮ IVO A JAKUBA NEBO RODINĚ LUCIE A KAROLÍNY

 

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč byste měli nadále odkládat legalizaci rovného manželství. Listina základních práv a svobod naší Ústavy říká, že lidé mají být svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Většina naší země vám vyslala jasný vzkaz — nečekejte a podpořte rovné manželství.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.