Rovné manželství, ústavní zákaz, Navrátilův návrh, “narovnání práv”...taky se v tom ztrácíte? Přehledně vám to vyjasníme

Několik zákonných úprav týkajících se manželství pro všechny páry čeká v Poslanecké sněmovně na hlasování. A některé nápady jen tak visí ve vzduchu. Taky se přestáváte v situaci orientovat? Nenechte se ošálit sliby kompromisů a narovnání práv. A zpozorněte - riziko ústavního zákazu se výrazně zvýšilo. Pojďme si zrekapitulovat, jaké čtyři varianty jsou ve hře.

Rovnoprávné manželství

Novela, na kterou čekají nejen stejnopohlavní páry a jejich rodiny, ale dlouhodobě kolem 65 % české společnosti, byla předložena skupinou poslanců a poslankyň v červnu 2022. V současné chvíli je ve druhém čtení. Jedná se o jednoduché, spravedlivé a transparentní řešení – umožněním vstupu do manželství získají stejnopohlavní páry a jejich rodiny plnohodnotná práva a povinnosti. Tisíce dětí budou mít konečně právem uznané oba rodiče, a tím pádem se budou těšit stejným právním jistotám a rodinné stabilitě jako ostatní děti v této zemi.

Ústavní zákaz manželství pro gay a lesbické páry

Toto je vlajková loď mnoha homofobních vlád kolem nás. Stejný zákon byl přijat v Polsku, Maďarsku a naposledy v roce 2020 také v Rusku. Jeho česká obdoba je jako přes kopírák a zní téměř shodně s novelou ruské ústavy. Do Listiny základních práv a svobod zavede definici manželství jako svazku pouze muže a ženy. Údajně má jen “potvrdit stávající definici”, “pomoct ochránit výjimečnost svazku muže a ženy” a údajně není nijak namířena proti nám. To není pravda. Pravým cílem tohoto návrhu je zabránit manželství pro gay a lesbické páry na desítky let

Pokud by totiž parlament ústavní zákaz manželství pro stejnopohlavní páry schválil, nebylo by pak snadné situaci napravit. Ke změně ústavního zákona je potřeba ústavní většina 120 hlasů (oproti obvyklým 80–101 hlasům potřebným ke změně “obyčejných” zákonů, jako je občanský zákoník). Navíc diskriminaci zakotvenou v Ústavě nemůže přezkoumat Ústavní soud, protože taková diskriminace se stává přímo součástí ústavního pořádku. Pokud by se ultrakonzervativnímu křídlu vládní koalice v čele s poslancem Markem Bendou (ODS) společně s SPD a částí ANO podařilo ústavní zákaz prosadit, bylo by to poprvé od roku 1989, kdy by Česká republika udělala krok zpět v otázce lidských práv a právního postavení leseb, gayů, bi a trans lidí. Toto riziko se podstatě zvýšilo poté, co 80 % poslanců a poslankyň ANO poslalo ústavní zákaz do 2. čtení. 

Ústavní zákaz navíc ve Sněmovně získává na atraktivitě v kombinaci s tzv. “polomanželstvím” (popsáno níže). Tyto varianty se navzájem nevylučují a mnozí v nich vidí ideální kombinaci – “my vám rozšíříme registrované partnerství avy pak musíte na oplátku přijmout, že rovné manželství zakážeme v Listině”. Je to ovšem varianta pro celou českou společnost nebezpečná. 

Lidovecký minimalistický návrh. Takzvaný Navrátilův návrh

Pod tímto označením se skrývá rozšíření registrovaného partnerství o některá práva – ovšem není v něm to zásadní, společná rodičovská práva. Úzkostlivě se vyhýbá čemukoli, čím by duhové rodiny byly uznány za rodiny a dvě mámy a dva tátové za rodiče. S nápadem přišel poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil, který se kvůli němu i veřejně vyoutoval. Do předložení novely o manželství pro všechny páry žádný zájem o kvalitu života LGBT lidí, rodin a dětí nejevil. A jeho strana už vůbec ne.

Navrátilův návrh je snahou o znemožnění rovnoprávného manželství tím, že nabídne nedůležité, snadno průchozí kosmetické úpravy registrovaného partnerství. Poslanci a poslankyně pak budou mít dobrý pocit, že pro gay a lesbické páry přeci jen něco udělali, a přitom to moc nestálo. A na dlouhá léta tak zavřou dveře debatě o skutečné rovnoprávnosti, protože “teď jsme vám rozšířili registrované partnerství, tak co zase chcete”. Předkladatelé sice tvrdí, že tento návrh úpravy řeší „většinu problémů“, nebo dokonce že prý naše práva “narovnává”, ale to vůbec není pravda. Nenechte se opít rohlíkem. Ponechává dvě kategorie lidí a neposkytuje společná rodičovská práva – což jsou dva hlavní důvody, proč se debata o manželství pro všechny páry vede. 

Polomanželství

Že jste tenhle termín ještě neslyšeli? Tento návrh dosud nikdo nepředložil, ale často se o něm mluví. Jde o rozšíření registrovaného partnerství o většinu práv manželů, a to včetně společných adopcí. Ale název „manželství“ tento slepenec nedostane. Gay a lesbické páry tedy mají dostat většinu manželských práv bez práva vstupovat do manželství.

Jenže skutečná rovnoprávnost znamená jen a pouze narovnání všech práv v jediném institutu. Lidé, páry a rodiny s dětmi ve dvou různých škatulkách si nejsou nikdy rovni. Zaznívají námitky, že jde přece o práva a samotný “název” je jen detail. Není. Kdyby na něm skutečně až tak nezáleželo, odpůrci a odpůrkyně rovnoprávnosti by se tak nebili o to, aby uhájili dve škatulky – manželství a registrované partnerství. Právě onen odpor ukazuje, jak důležité je na jednotném “názvu” trvat. 

A proč tomuto návrhu řešení říkáme “polomanželství”? Abychom ukázali, že  nejsme pololidé. Nezasloužíme si jen nějaké polovičaté řešení. Máme nárok na stejná práva, stejnou důstojnost, právní ochranu a rodinnou stabilitu.  

Pozor na řeči o kompromisech a narovnání

V debatách často zaznívají výzvy k rozumné domluvě a ke kompromisům. Stejně tak bývají pokusy o znemožnění rovného manželství formou rozšiřování registrovaného partnerství prezentovány jako „narovnání práv“. Nenechte se napálit. Rozšiřování registrovaného partnerství místo přijetí manželství je slepou uličkou, na jejímž konci nás čeká ústavní zákaz manželství pro gay a lesbické páry. To přesně chystá poslanec a centrální mozek konzervativního jádra ODS Marek Benda, který se ve Sněmovně snaží vyjednat obchod – registrovaným párům se rozšíří některá méně důležitá práva (třeba společné příjmení, vdovský/vdovecký důchod) a za to Benda s Aliancí pro rodinu dostanou ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Sledujte bedlivě, co se chystá, a nenechte se opít jen půlkou pravdy.

 

Dejte vašim poslancům a poslankyním jasně najevo, že si přejete rovné manželství a ústavní zákaz rovných sňatků si naopak nepřejete. Příští dva měsíce rozhodnou. Právě teď potřebujeme každou pomoc. Přidejte se k nám! Začněte vyplněním krátkého formuláře.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.