Většina naší země chce rovné manželství

Je to nad slunce jasnější. Většina obyvatel, voličů a voliček, ale také na 100 firem, několik desítek akademických, uměleckých a lidskoprávních institucí, ale třeba i duchovních a dalších dávají najevo, že nerovné podmínky pro desítky tisíc gay a lesbických párů a rodin s dětmi, jsou pro tuto zemi neudržitelné. Vyčerpávající seznam těch, kdo rovné manželství podpořili, najdete na této stránce. Sněmovno, není na co čekat. Je čas na manželství pro všechny páry v České republice.

KDO PODPOŘIL PŘIJETÍ ROVNÉHO MANŽELSTVÍ?

 

Téměř 100 firem a další stále přibývají.

❤️

Stovky věřících různých církví podpisem výzvy spolku Logos Česká republika. 

❤️

Děti z duhových rodin dopisem všem poslancům a poslankyním.

❤️

30 předních odborníků, odbornic a expertních organizací, kteří se věnují péči o děti nebo rodinu.

❤️

Zatím přes 170 000 lidí podpisem pod peticí za rovné manželství.

❤️

Zatím přes 24 000 lidí podpisem pod peticí Společně proti nenávisti.

❤️

72 % obyvatel České republiky.

❤️

98 % leseb, gayů, bi a trans lidí.

❤️

Prezident republiky Petr Pavel.

❤️

19 akademických senátů českých vysokých škol.

❤️

Akademický senát Karlovy Univerzity.

❤️

Akademie múzických umění

❤️

Mladí politici a političky napříč politickým spektrem (Mladé Pirátstvo, TOP tým, Mladé ANO, Mladí sociální demokraté, Mladí zelení a Mladí Starostové).

❤️

Národní parlament dětí a mládeže.

❤️

45 divadel

❤️

31 kin.

❤️

83 zástupců a zástupkyní taneční scény.

❤️

220 Férových míst.

❤️

41 Férových organizací.

❤️

Desítky Férových osobností.

❤️

Nejnovější vlnou podpory je projekt Víra v barvách duhy — rozmanitý soubor 45 odborníků, odbornic, duchovních, pedagogů a pedagožek, kteří nabízejí podpůrné argumenty k manželství pro všechny páry.

❤️

Souhlas k žehnání gay a lesbickým párům vyslovili Českobratrská církev evangelická, Liberální židovská komunita v ČR a Starokatolická církev. 

❤️

Společná rodičovská práva pro gay a lesbické páry podpořil také OSPDL (Odborná společnost praktických dětských lékařů České republiky) a AKP (Asociace klinických psychologů České republiky)Věděli jste, že společná rodičovská práva stejnopohlavních párů nejsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte?

❤️

Poslanci a poslankyně, nastal čas na jednoznačný a jasný krok směrem k rovnoprávnosti všech obyvatel v České republice. Přijetí rovného manželství není jen věcí práva, ale také základních hodnot lidské spravedlnosti pro všechny páry a rodiny s dětmi. Přišel čas vyslyšet hlasy ze všech koutů naší země a především občanů a občanek, kteří trvají na tom, že všichni, bez ohledu na to, koho milují, by měli mít právo na šťastný a bezpečný život v naší zemi.

 

PŘIJETÍ ROVNÉHO MANŽELSTVÍ POMŮŽE TŘEBA LÁSKYPLNÉMU PÁRU ELEN A HANĚ NEBO KRÁSNÉ RODINĚ LUCIE A KAROLÍNY

 

 

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč byste měli nadále odkládat legalizaci rovného manželství. Listina základních práv a svobod naší Ústavy říká, že lidé mají být svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Většina naší země vám vyslala jasný vzkaz — nečekejte a podpořte rovné manželství.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

83 zástupců a zástupkyní taneční scény vyzvalo k přijetí rovného manželství

Taneční aktuality, o. p. s., uspořádaly v uplynulých týdnech otevřenou výzvu za manželství pro všechny. V té vyzývaly oborové profesionály k podpisu textu, který se zastává rozšíření práv a svobod LGBT lidí v České republice. Dopis, ve kterém šéfredaktor serveru www.tanecniaktuality.cz Josef Bartoš žádá premiéra České republiky o aktivní podporu manželství pro všechny, podepsalo celkem 83 zástupců české profesionální taneční a pohybové scény.

Otevřený dopis dětí z duhových rodin Sněmovně

Děti z rodin, které vyrůstají nebo vyrůstaly v rodině s dvěma mámami nebo táty, napsaly otevřený dopis všem poslancům a poslankyním naší Sněmovny. V něm vyjádřily svou podporu a zdůraznily význam uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, jejich rodiče. V otevřeném dopise uvedly, že manželství pro všechny páry je v zájmu jejich rodičů i jich samotných. V České republice žijí tisíce dětí v duhových rodinách.

19 akademických senátů českých univerzit vyzvalo ústavní činitele k přijetí rovného manželství

Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze Michal Sikora a Roman Poliak napsali po vzoru uměleckých šéfů a šéfek divadel otevřený dopis akademických senátů veřejných vysokých škol k přijetí zákona o manželství pro všechny páry, adresovaný čtyřem ústavním činitelům České republiky. Jedná se tak o několikátou společenskou výzvu k přijetí rovných sňatků.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.